Pravidla chování

Desatero žáka

1. Po prvním zazvonění jdu na své místo.

2. Přichystám si věci na lavici.

3. Při vyučování mluvím, jen když jsem vyvolán.

4. O malé přestávce zbytečně neopouštím třídu.

5. O přestávkách neběhám po třídě ani po chodbě.

6. Po vyučování uklidím své místo.

7. Nezapomínám psát DÚ a nosit potřebné pomůcky.

8. K učitelům a všem spolužákům jsem slušný.

9. Ke spolužákům jsem kamarádský.

10. Používám slůvka: Prosím. Děkuji.  

      Dobrý den. Ahoj. Na shledanou.

      Dobrou chuť.

      Promiňte. Omluvte mě.

      Nezlob se. Promiň. Pomohu ti.

      Vítám tě. Měj se hezky.


Kdo se řídí těmito pravidly, nemusí se bát třídní ani ředitelské důtky!  :-(

Ale určitě má šanci získat pochvalu! :-)

Celé znění Školního řádu naleznete na webových stránkách školy v Dokumentech nebo ve vestibulu školy.