P R Á Z D N I N Y

 Školní rok 2019/2020

Podzimní:     29.- 30. 10. 2019

Vánoční :  23.12. 2019 – 3.1. 2020 (nástup 6.1.2020)

Pololetní:    31.1. 2020 (PÁ)

Jarní:       24.2.- 1.3. 2020

Velikonoční: 9.4.- 13.4. 2020 (ČT- PO)

Hlavní:  od 1.7. – do 31.8. 2020 (škola od 2.9. PO)