Odkazy

Český jazyk

www.mojecestina.cz/

skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/

www.onlinecviceni.cz

Matematika

www.matika.in/cs/

www.matmat.cz

matematika.hrou.cz/

skolakov.eu/matematika-3-trida/

Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda

skolakov.eu/prvouka-3-trida/

 Angličtina

www.helpforenglish.cz/  Výukové materiály, cvičení, testy, rady - s podporou češtiny. Jeden z nejlepších webů pro všechny, kdo se učí nebo učí anglicky.

www.learningchocolate.com/   Stánky pro osvojování slovní zásoby interaktivní zábavnou formou. Lze navolit britskou i americkou angličtinu (ale i němčinu, španělštinu, mandarinskou čínštinu nebo japonštinu. :-)