Informace o nás

Jsme žáci 1.A ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou. Ve třídě je nás 27  žáků - 14 dívek a 13 chlapců.

Naše třídní učitelka je Mgr. Jana Horalíková.