Informace o nás

Jsme žáci 4.A ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou. Ve třídě je nás 30 žáků - 14 dívek a 16 chlapců.

Naše třídní učitelka je Mgr. Jana Horalíková.