Informace o nás

Jsme žáci 1.A ZŠ Osecká 315 v Lipníku nad Bečvou. Ve třídě je nás 28  žáků - 14 dívek a 14 chlapců.

Naše třídní učitelka je Mgr. Jana Horalíková.