Velikonoční týden

23.03.2018 13:08

Velikonoční týden

28. 3. středa – AJ, HV + velikonoční pečení

Ve 2.- 4. hod. půjdeme do školní kuchyňky a budeme péct.

S sebou: věci do AJ a HV, pouzdro, svačinu, pití, zástěrku (kdo má).

Materiál nakoupím z třídního fondu.

28.3. soutěž ve šplhu v tělocvičně 2.st.

Vybraní žáci půjdou šplhat v 9.00 a po soutěži se k nám přidají.

S sebou: + cvičební úbor

Od čtvrtku 29. 3.  do 2. 4. jsou velikonoční prázdniny.

Přeji všem dětem i rodinným příslušníkům příjemné prožití svátků jara.

Zpět