Učivo

30.08.2017 00:00

3.A Školní rok 2017/2018

43. týden 25. - 29. června

PÁ 29.6. Ukončení školního roku 2017/2018

Ráno se všichni žáci 3.A sešli s velkým očekáváním už skoro v prázdné a uklizené třídě. Ještě než jsme zahájili hodnocení celoroční práce, nás "přepadli" deváťáci, kteří se loučí se školou a navštěvují všechny třídy, aby srdíčkami pomalovali všechny žáky a trošku nás i "navoňali"! Potom žáci ještě psali každý sám za sebe hodnocení "Jak se mi dařilo ve 3. třídě", které si ráda o prázdninách přečtu. Pak došlo na napjaté očekávání již třetího závěrečného vysvědčení.
Všichni žáci se méně či více po celý rok snažili a myslím, že se toho i dost naučili. Zhodnotili jsme i chování, připravenost a aktivitu ve vyučování a taky úspěchy v různých soutěžích a reprezentaci třídy a školy. Doufám, že všechny děti odcházely ze školy spokojeny. Chtěla bych ještě jednou všem rodičům poděkovat za celoroční spolupráci a popřát příjemné prožití dovolené. Dětem děkuji za krásné květiny a dárečky a taky jim přeji pěkné a slunečné prázdniny, hodně pohybu a výletů !
Pozn: Omlouvám se za zpožděný zápis a přikládám foto z posledního dne. FOTO:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vysvedceni_3.A_29.6.2018/

ČT 28.6.

1. hod. - nácvik vystoupení k přivítání 1. tříd
2. hod. PRV - dokončení PS
3.-4. hod -  hry ve třídě
Pozn: Vzhledem k nepříznivému počasí se ruší dnešní akce "Rozloučení se 3. třídou" na stadioně.
Zítra pouze složku na vysvědčení. Končíme v 8,40 hod.

ST 27.6.

ČJ - Spojování vět do souvětí + opakování PS str. 40-41
2.-3. hod. třídnické práce + hry
4. hod.- nácvik písní na přivítání prvňáčků
Pozn. Zítra jen PS do PRV.
 

ÚT 26.6.

ČJ - Věta jednoduchá a souvětí PS str.38-39
2.- 4. hod třídnické práce a hry

PO 25.6.

ČJ - Slovesa PS str. 36-37
2. hod. - třídnické práce - učebnice, peníze
3. hod. - úklid a vymytí skříněk
4. hod. - úklid kastlíků, hry ve třídě
Pozn: Děti si ve škole nechaly PS do ČJ a PRV - budeme dodělávat. Dále si donesou notový sešit do HV (pokračování ve 4. tř.). Kdo ještě neodevzdal učebnice, peníze za poškození nebo klíček od skříňky, tak nejpozději do středy!
 

42. týden 18. - 22. června

PÁ 22.6.

ČJ - Slovesa - infinitiv, zvratná slovesa -učebnice str. 100 -101, do sešitu str. 100/2
M - kontrola a odevzdávání učebnic
PRV - PS str. 62 Les
4. hod - třídnické práce - rozdávání složek s výkresy, vyprázdnění skříněk, odevzdávání klíčků
Pozn: Dnes jsme odevzdávali učebnice, kdo zapomněl donese v pondělí. Děti mají v deníčku zapsaný poplatek za poškození učebnic-ušpinění, pokrčení, polití apod. Na příští týden potřebují pracovní sešity a pouzdro, tašku na věci, které si ještě neodnesli. Mají pro vás pozvánky na "Rozloučení se 3. třídou"( čtvrtek 28.6. v 17 hod. na stadioně - akce je dobrovolná).
 

ČT 21.6.

První letní den jsme strávili mimo školu. Šli jsme se podívat a taky fandit starším spolužákům na sportovní akci "Jimbolina" k oseckému Jadranu. Ze školy jsme vyrazili v 8,30. Hned po příchodu jsme se občerstvili zmrzlinou a pitím a v průběhu dopoledne fandili a odpočívali ve stínu. Příští rok se jako čtvrťáci zúčastníme také v disciplínách - kolo, brusle, běh. Nakonec jsme si osvěžili nohy v Jadranu a vydali se zpět do školy.

ST 20.6.

AJ - 1.sk. Opakování - hry, písničky, video -Pingu loves English
       2. sk. učeb. str. 59, hry, odevzdávání učebnic
ČJ - Osoba, číslo, čas u sloves - PS str. 34, Infinitiv - PS str. 35/cv. 1-3
M - PS str. 40 geometrie
PRV - Rozmanitost v přírodě -učeb. str. 56-59,Přírodní společenství -Les PS str. 61
HV
Pozn: Prosím, podepište info v deníčku k organizaci vyučování od 21.6-29.6. Nakonec jsme se s dětmi rozhodli, že zítra půjdeme fandit k Jadranu na Jimbolinu a podívat se, jak budeme soutěžit příští rok. V pátek ať si děti donesou všechny učebnice k odevzdání a velkou igelitku na výkresy. Taky prosím děti, které můžou přijít ve čtvrtek 30. srpna v 9 hodin do školy k nácviku přivítání prvňáčků. Děkuji.
 

ÚT 19.6.

ČT/PS - čtení z listu "A byly zase prázdniny", Písanka str. 31-32
M - PS zelený str 34 + G str. 46-47, konstrukce trojúhelníku 45/1
PČ - závěrečná hodina
TV = M  ve čtvrtek budou dvě hodiny TV
ČJ dělená - Osoba a čas u sloves - učeb. str. 98, PS str. 33 celá
Pozn: Ve čtvrtek nebude dělené vyučování, celá třída ukončení ve 12,35. Od pátku 22.6. zkrácené vyučování do 11.30 hodin. Zítra podepište v deníčku.

PO 18.6.

ČJ - Zážitky z víkendu, Slovesa - číslo, učeb. str. 97, zápis do sešitu
M - opakování, učeb. str. 45/15 sam. do sešitu
AJ - 1.sk.- opakování, učeb. str. 62, 61 -hra, PS str. 62-63
       2.sk. opakování, příběh učeb. str.56-58, PS str. 56-57
ČT/PS - kontrola a odevzdání čítanek ( za poškození a ušpinění vybírám poplatek), PS+ sloh - zpráva z výletu
PRV - Opakování živočichů - prověrka (posílám na ukázku)
Pozn: Dejte dětem velkou igelitku - tento týden si odnesou výkresy, složky, podsedáky apod. Dnes děti dostaly 2 mléka z projektu Ovoce a mléko do škol.
 

41. týden 11. - 15. června

PÁ 15.6. Školní výlet

Konečně jsme se dočkali školního výletu, na který jsme se moooc těšili. Společně se třídou 1.A jsme jeli autobusem k pohádkovému hradu Bouzov.
V uzavřeném a pěkném areálu na nás čekal historický program s názvem "Rytíři a lapkové". Před zahájením programu jsme vyšlapali 52 schodů "Trojského koně" -15 metrů vysokého a tím i největšího na světě, který slouží jako rozhledna. (Je to kopie koně, který stál na Helfštýně. Ten už se prý rozpadl.)
Taky jsme si vyzkoušeli střelbu z kuše do terče divočáka. Pak následoval historický program, kterého se postupně zúčastňovali i přítomní žáci.
Viděli jsme středověké zbraně i přilbice, rozfoukávání doutnáku a následné zapálení střelného prachu v husitské pušce. Líbilo se nám i pohádkové divadelní představení "Uloupený poklad". Celý dopolední program byl zakončen pážecími a rytířskými turnaji. Samozřejmě jsme stihli utratit i všechny penízky od rodičů za pěkné suvenýry. Spokojeni a bez úrazu jsme se po půl druhé vrátili do školy.
FOTO : zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Skolni_vylet_3.A_15.6.2018/

 

ČT 14.6.

ČJ - Slovesa - přehled kategorií k určování - tabulka, PS str. 32 - číslo u sloves
ČT/PS - Čítanka str. 174-177 - dočtená, v pondělí budeme odevzdávat a číst z listů, Písanka str. 30
VV - návšteva divadelního představení Zlatovláska v sále ZUŠ
M - výroba přání ke Dni otců
Pozn: Připomínám - zítra jedeme na výlet, pršet nemá, ale pro jistotu pláštěnky. A nezapomenout na Kinedryl, komu bývá špatně. Předpokládaný návrat ve 13.30 a hned oběd v jídelně. Potom jdou družinové děti za paní vychovatelkou.

ST 13.6.

AJ -1.sk. Prac. list osmisměrka, učeb. str. 58 píseň, 59 komiks
      2. sk. učeb. str. 56-57, PS str. 60
ČJ - dokončení učiva VS po Z, učeb. str, 93-94
M - dělení se zbytkem PS zelený str. 33
PRV - Vesmír - planety PS str. 59-60
HV
 

ÚT 12.6.

ČT/PS - čítanka str. 172 , Písanka str. 29
M - Dělení se zbytkem PS zelený str. 32 - společně u tabule
PČ - Motýlci
TV - Běh a hry v parku
ČJ - VS po Z - písnička, obrázky k VS do malého sešitu, PS bílý čtyřsměrky str.30
Pozn: Děti dnes dostaly mléko a ovocné pyré.

 

PO 11.6.

ČJ - Vypravování zážitků z víkendu, Vyjmenovaná slova po Z - PS bílý str. 28 -zápis slov příbuzných
M - Procvičování písemného +,-, učeb. str. 49 společně DÚ: PL řádek 12
AJ -1. sk. čtení příběhu - učeb. str. 56-57, PS str. 56-57, DÚ: 59/3
     2. sk. PS str. 58-59, učeb. str. 58
PRV - Roční období - PS str. 58, DÚ: dokončit nedodělané strany v PS
ČT - čítanka str. 172
Pozn: Neustále dětem připomínám, že musí dokončit strany v prac. sešitech, když nejsou ve škole (nemoc, lékař, apod). Jedná se hlavně o český jazyk a prvouku. Prosím, dohlédněte.
   

40. týden  4. - 8. června

PÁ 8.6.

ČJ - Opakování a procvičování VS po V
M - PL  procvičování dalších příkladů písemného sčítání a odčítání, slovní úlohy učeb. str. 41,45
PRV - zápis do sešitu Obojživelníci, PS str. 57 Opakování žívočichů
AJ - 1.sk. Rozbor písemné práce, PS str. 58/2 dodělat za DÚ, 60/kvíz B
       2. sk. nová slovíčka, PS str. 58 1. obrázek
TV - Míčové hry na hřišti
 
Pozn: Děti dnes dostaly mléko a jogurt z projektu Mléko do škol.

ČT 7.6.

ČJ - dokončení VS po V, PS bílý str. 27
ČT/PS - čítanka str. 170-171, PS - Přepis básně:Vlčí mák
VV - 5azení prací a prac. listů do složky portfolia , řazení a hodnocení výkresů
M -PL  procvičování písemného sčítání a odčítání, slovní úlohy
Pozn: Prosím, podepište info o školním výletu a posílejte peníze. Děkuji

ST 6.6.

AJ - obě skup. závěrečná písemná práce, 1. sk. DÚ: dodělat křížovku
ČJ - VS po V - učeb. str. 90/5, 91celá, PS bílý str. 27 - čtyřsměrka
M - učeb. str. 51/18 do sešitu, slovní úlohy str. 49/1,2,8, str. 51/25
PRV - Plazi - zápis do sešitu, PS str. 56 Obojživelníci
HV
Pozn: Dnes děti dostaly společné foto. Z projektu Mléko do škol dostaly mléko a sýr. Zítra pošlu info o školním výletě.
 

ÚT 5.6.

ČJ - Závěrečná písemná práce
ČT - Samostatné tiché čtení z čítanky
TV - míčové hry, vybíjená
M - oprava písemné práce, zápis známek
Pozn: Posílám na ukázku obě písemné práce - zítra nebo nejpozději ve čtvrtek vrátit zpět do školy. Děkuji.

PO 4.6.

M -Závěrečná písemná práce - zítra pošlu k nahlédnutí
ČJ - Opakování na písemnou práci, VS po V - učeb. str. 90/cv. 2,3,4, Opaky - obrázky do sešitu
AJ - 1. sk opakování na závěrečnou písem. práci - viz sešit
       2. sk. opakování na závěrečnou písem. práci - viz sešit
ČT - čítanka str. 170,
PRV - zápis do sešitu - Ptáci, Ryby, PS str. 55 Plazi
 
Pozn: Zítra není dělené vyučování. Všichni žáci končí ve 12,35 hodin. Info v deníčku.

39. týden  28. května - 1. června

PÁ 1.6. MDD

ČJ - VS po V, slova s předponou vy-, vý- PS bílý str. 25, PS velký str. 27-28
M -PL  procvičování písemného odčítání a kružnic
Od 10 hodin vycházka do města na zmrzlinu a potom k Bečvě, kolem Pískáče a zpět do školy. Trošku jsme si zchladili nohy v Bečvě a někteří hoši "zazářili" a hupli do vody ve slipech, aniž bych jim to stihla zakázat. Tak doufám, že i maminky to pochopí a nebudou se na nás zlobit.:-)
Pozn: V pondělí píšeme závěrečnou písemku z matematiky. Vyřizuji vzkaz od p. Papežové - na emailu máte info k ukončení šk. roku.

ČT 31. 5.

ČJ - VS po V - slova příbuzná ke slovům vydra - výheň, PS bílý str. 25, PS velký str. 26
ČT/PS - čtení na známky str. 166-168, písanka str. 28
VV - Berušky v trávě
M -dělená - opakování na závěr. písem. práci
 

ST 30.5.

AJ -1.sk. test z 11.lekce, Prac. list - deníček, PS quiz A - DÚ
     2.sk. učeb. str. 55, sam .práce - namalovat na papír svůj pokoj + popsat 6 větami ( 3x There ´s ...., 3x There are....)
     Ve středu 6.6. závěr. písem. práce z 8-11. lekce + poslech)
ČJ - VS po V, slova příbuzná ke slovům vy - žvýkat - PS bílý str. 24, PS velký str. 24-25
M - PL na opakování 2.část (posílám domů na ukázku, procvičovat typy příkladů, kde jsou chyby)
PRV - zápis do sešitu SAVCI, PS str. 54 RYBY + písničky o rybách a vodě
HV
 Pozn: V pátek 1.6. na Den dětí -půjdeme od 10 hod. ven a na zmrzlinu. S sebou ČJ + M. Info bude zítra v deníčku.

ÚT 29.5.

ČT/PS Čítanka str. 165-168, Písanka str. 27
M - opakování na písemnou práci - PL zaokrouhlování, písemné +,-, slovní úlohy
PČ - Skládačka z papíru s omalovánkou
TV = PRV (místo pátku 1.6.) učeb. str. 49-51 odlišnosti živočichů, PS str. 53 - Ptáci
ČJ dělená - vyjmenovaná slova po V - kartičky, Písnička, PS velký str. 24/cv.1, PS bílý str. 26
Pozn: Pravděpodobný plán závěrečných písemných prací : PO 4.6. MAT, ÚT 5.6. ČJ, ST 6.6. AJ

PO 28.5.

ČJ - zážitky z víkendu, dokončení učiva VS po S - učeb. str. 85, opakování - poskládej slova podle abecedy
M - Opakování zaokrouhlování na desítky a na stovky - učeb. str. 32
AJ - 1.sk opakování na test z 11.lekce(příští hodinu)PL , učeb. str.55
       2.sk. test z 11. lekce, PL - hodnocení lekce
PRV - Charakteistika jednotlivých skupin obratlovců - učeb. str. 48, Savci -PS str. 52
ČT/PS - čítanka str. 163-164, Písanka str. 26
 

38. týden 21. - 25. května

PÁ 25.5.

ČJ - Cvičení na známky na opak. VS po P, dokončení učiva k VS po S, učeb. str. 83, obrázky k VS do sešitu
M - Opakování na písemnou práci - písemné sčítání a odčítání - učeb. str. 39/14 a 44/8 - stále procvičovat odčítání
PRV - Živočichové - Rozdělení obratlovců, PS str. 51-52
AJ -1.sk čtení o pokoji- učeb. str. 54, odpovídat na otázky: Are there....? PS str. 54/5, 55/6 DÚ: 55/7
     2.sk.opak. There is..., are (otázka a odpověď), PS str. 54-55/cv. 4-7, DÚ: dokončit PS str. 55/7
TV - Sportovní hry a fotbal na hřišti
 

ČT 24.5.

ČJ - Vyjm. slova po S - PS str. 23, bílý PS str. 23 čtyřsměrky
ČT/PS - čítanka str. 152- báseň Včela + čtení z PL o včelách. PS- Přepis básně Včely
VV - Plástve a včely - rýsování šestistěnu pomocí kružítka, malování včely, dokreslení včely podle osy souměrnosti (viz. nástěnka)
M dělená - opakujeme na písem. práci - přehled okruhů na opakování do sešitu, dnes jsme opakovali násobení+dělení, LOTO
Pozn: Děkuji za přání k svátku a paní Ryškové za kytku a přání za celou třídu a rodiče.

ST 23.5.

AJ - 1.sk. procvičování " How many (telephones) are there?", slovíčka  in, on, PS str. 53/3, DÚ: 54/4
      2. sk. opakování, učeb. str. 54, nová slovíčka
ČJ - VS po S- slova příbuzná ke slovům sýček, sysel, syčet, sypat, PS bílý str.21, báseň na opaky, PS velký str. 22
M -  G: čtverec a obdélník PS str. 38/3, 39/1-5
PRV- test na opak. rostlin, PS str. 51/1 společné znaky živočichů
Pozn: Opět připomínám, jestliže žák chybí, musí si učivo dopsat! Prosím, kontrolujte pouzdra a pomůcky - kružítka máme, ale zase chybí pravítka, pera nebo bombičky a tuhy do kružítek!

ÚT 22.5.

ČT/PS - čítanka str. 160 -161, Písanka str. 25
M - opakujeme - hvězdičková rozcvička (tentokrát už na známky), společná kontrola a rozbor příkladů, slovní úlohy, kružnice
PČ - Loďka z papíru
TV - běh a sport. hry v parku (cvič. úbor!)
ČJ dělená - Diktát, PS bílý str. 22 DÚ: oprava diktátu

PO 21.5.

ČJ - procvičování VS po S - příbuzná slova ke slovům syrový, sychravý, usychat, sýkora, PS bílý str. 20, PS velký str. 21
M - " hvězdičková rozcvička"na papír - opakujeme na písemnou práci a za správné příklady si dáváme hvězdičku, G: PS str. 38/ cv. 1,2
AJ -1.sk. slovíčka computer, television : How many (telephones) are there? učeb. str. 53, DÚ: PS 52/2
     2. sk. opak. there is, there are, učeb. str. 53 nová slovíčka elektronika, PS str. 53 dokončit za DÚ
PRV - opakování rostlin - kartičky, Živočichové - společné znaky, zápis do sešitu
ČT/PS - dopsání zápisu do PRV, písanka str. 24, čítanka str. 156-157
 
Pozn: Dnes v prvouce jsem musela ukončit hru s kartičkami kvůli hlučnému a nevhodnému chování třídy. Prosím o domluvu. Děkuji. Můžete posílat 35 Kč na fotku.

37. týden 14.-18. května

PÁ 18.5.

ČJ - Vyjmenovaná slova po S, slova příbuzná ke slovům SYN, SYTÝ, SÝR, PS bílý str. 20, PS velký str. 20/1, 21/1,2
TV - Florbal, cvičení se švihadly, obručemi
M - opakování násobilky, písemného sčítání (DÚ: jedem řádek v PL), rýsování kružnic
AJ - 1.sk. - slovíčka: My favourite things, učeb. str. 52, DÚ: PS 52/1

       2.sk. - opak. slovíček, PS str. 52, učeb. str. 53/cv. nahoře, nová slovíčka Are there...?, Yes, there are./ No, there aren´t.

PRV - Opakování tématu o rostlinách, poznávání rostlin, obr. do sešitu

Pozn: Omlouvám se, zapomněli jsme si zapsat, že se v pondělí 21.5. fotíme - jen společné foto třídy, skupinky se letos nefotí. Cena fotky je 35 Kč. Krátký zápis z tř. schůzky je v odkazu "Pro rodiče". Kdo se schůzky nezúčastnil, dostavte se podepsat souhlas o osobní ochraně údajů dítěte.

 

 

ČT 17.5. Dopravní výchova

Pro nepříznivé  počasí jsme dnes měli dopravní výchovu v učebně DV v areálu ZŠ Hranická. Poznávali jsme dopravní značky, řešily dopravní situace a hodnotili chování chodců i cyklistů. Pan instruktor nás pochválil za dobré znalosti v dopravních situacích. Také jsme viděli krátké filmy o bezpečném chování chodců i cyklistů na silnicích. Na závěr lekce pan instruktor dětem překontroloval správně nasazené přilby. Jako odměnu jsme dostali do třídy sadu dopravních značek a každý žák reflexní samolepku.
 

ST 16.5.

AJ -1.sk. test z 10. lekce, Prac. list -deníček, křížovka dodělat za DÚ
     2.sk. učeb. str. 52 -otázky a odpovědi (Yes, there is..../ No, there isn´t....)+ nová slovíčka naučit za DÚ
ČJ - seznámení s VS po S + písnička + kartičky
M - Procvič. písemn. sčítání -PL (jeden řádek za DÚ na pátek), slovní úlohy učeb. str. 38/9,12, G: práce s kružítkem (DÚ:zkoušet kružnice)
PRV - shrnutí učiva o rostlinách, PS str. 50, zápis do sešitu
HV
 
Pozn: Zítra jdeme na dopravní hřiště, oblečení dle počasí, raději i pláštěnku. (Kdyby ráno moc pršelo, ať si děti vezmou i aktovky.)
         Odpoledne třídní schůzky - nebudu vás dlouho zdržovat, potřebuji hlavně podepsat souhlas k ochraně osobních údajů žáka.
   

ÚT 15.5.

ČT/PS- čítanka str. 155, písanka str. 23
M - PS str. 36, učeb. str. 42 - rýsování kružnic, procvičování kružnic na papír nebo sešitu zezadu
3.-4. hod - divadelní představení dramat. kroužku O Jírovi a Johance v ECHU +cestou zpět vycházka
ČJ dělená- procvičování VS po P - dokončit po str. 19 v bílém PS
 

PO 14.5.

ČJ - Procvič. VS po P - učeb. str. 78, PS bílý - str. 19 čtyřsměrka
M - PS str. 36/cv. 1-7
AJ - 1.sk. opakování na test z 10. lekce-animal safari( ve středu 16.5), PL , učeb. str. 51
       2. sk. test z 10. lekce, učeb. str. 51, PL na hodnocení lekce
PRV - beseda o třídění odpadu s firmou EKO-KOM
ČT/PS - čítanka str. 153, PS- zápis do deníčku
 
Pozn: Prosím, podepište info v deníčku i pozvánku na tř. schůzku v žákovské knížce.(Komu termín nevyhovuje, přijde info o ochraně osobních údajů žáka podepsat v náhradním dohodnutém termínu). Děkuji.
 

36. týden 7. -11. května

PÁ 11.5.

ČJ - procvičování VS po P, práce s kartičkami, PS str. 20, opaky - obrázky do sešitu

TV - Pohybové a závodivé hry

M - Písemné odčítání PS str. 35/5,7 společně + tabule, cv. 6 samostatně

AJ -1.sk. procvičování:  I´m...., I´m from....., I like....PS 51/7, DÚ: 51/8, Nakreslit a popsat zvíře na papír A4 - dodělat za DÚ

     2. sk.opakování PS str. 50, cv. 6,7,8 V pondělí 14.5. TEST z 10. lekce

PRV - Části rostlin učeb. str. 39-44, PS str.49

Pozn: Nemůžeme rýsovat kružnice, protože pořád ještě nemají všechny děti kružítko!

ČT 10.5.

ČJ - Procvičování VS po P - prac. list, PS str. 19/cv.4 společně + tabule, kartičky k VS po P
ČT - čítanka str. 151, písanka str. 22
VV - Lapbook - 3D kniha "Moje kniha o češtině"
M dělená - Písemné sčítání s přechodem do 1000, počítání dle zájmu na stanovištích

ST 9.5.

AJ - 1.sk. Čtení a psaní o zvířátkách, učeb. str. 50, I´m  a...... / I´m  from ....., I´ve got..../ I like ....PS str. 50/6,DÚ: 50/5

      2.sk. Opakování členy, zvířata there is... + there are, učeb. str. 50, DÚ: dokončit - popsat a nakreslit 1 ptáka

ČJ - Opakování VS po M a P - práce ve dvojicích, PS str.19 (kromě cv. 4)

M - písemné sčítání - učeb. str. 37 + tabule + sešit, Slovní úlohy 37/3,4

PRV - Rostliny - PL Fotosyntéza, učeb. str. 36-38 Rozdělení rostlin

HV

ÚT 8. 5. Státní svátek

PO 7. 5. Ředitelský den

 

35. týden 30. dubna - 4. května

PÁ 4.5.   Den otevřených dveří v kasárnách

FOTO: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_v_kasarnach_4.5./

ČT 3.5.

ČJ - Vyjmenovaná slova po P - procvičování PS velký str. 17-18(kdo nestihl, dodělá za DÚ)

ČT/PS - Písanka str. 19+21, čítanka str. 149-150 + po samostatném přečtení říct vlastními slovy o vybraném zvířeti

VV - dokončení prací z Týdnu pro přírodu, ilustrace k vyjmen. slovům, dárek pro maminku

M - Písemné sčítání trojciferných čísel - postup + společné počítání u tabule + PS str. 35/1,2, samostatně str. 34/5,6

Pozn: Zítra bez aktovek, sraz ve třídě, v 8:30hod. odjíždíme autobusem do kasáren na Den otevřených dveří. Cestou zpět zastávka na náměstí na zmrzlinu, návrat do školy v 11.30 na oběd. Kdo nechodí na oběd, končí v 11.30. Info podepište v deníčku. Opět je před námi prodloužený víkend. Nástup do školy ve středu 9.5. Hezky si ho užijte!

 

ST 2.5.

AJ - 1.sk. I´m from the Czech Republic/Afrika. - nová slovíčka, učeb. str. 50, psaní do sešitu - eagle, pengium, DÚ: popsat parrot

      2. sk. opakování There´s/ There are..., nové učivo - členy a/an(zápis v sešitě), nová slovíčka, DÚ:PS str.50/5

ČJ - zážitky z víkendu, kontrola DÚ, zápis infa do deníčku

ČJ - PS bílý str.19/1. tajenka DÚ: druhá tajenka, PS malý str. 13

M - učeb. str. 33/1,2 - pamětné sčítání s přechodem + str. 34slovní úlohy

Pozn: Děti dostaly nabídku knih KMČ Albatros - objednávky do 1.6. Prosím, podepište info v deníčku - pátek 4.5. jdeme do kasáren.

ÚT 1.5. Státní svátek str.

PO 30.5. Ředitelský den

34. týden 23.- 27. dubna   Týden pro přírodu

PÁ 27. 4.

ČJ - Opakujeme vyjm. slova B,L,M -PS malý str. 11 samostatně+ DÚ str. 12, Procvičujeme VS po P - naučit zpaměti, bílý PS str. 18 + nakreslit obrázek

M - Jednotky objemu -litr, hektolitr učeb. str. 28/cv. 1,2,3,4,7 ústně + zápis do sešitu, Zaokrouhlování trojcif. čísel - učeb. str. 32/cv. 2+ zápis do sešitu (    někteří žáci mají v sešitě poznačený DÚ- nedbale napsané cvičení opsat)

PRV - Chráníme přírodu PS str. 42 + obrázek ke Dni Země do sešitu

AJ - 1. sk. nová slovíčka - zvířata, člen  a/an:  It´s a lion. It´s an elephant. PS str. 49/3, DÚ: 49/4

      2. sk. Zvířata opak.učeb. str.49- písnička, PS str. 49/3, DÚ: 49/4

5. hod. oběd +dokončení pohádky nebo příběhu o zvířátku (vlastní tvorba)

Pozn: Děti dnes dostaly mléko a sýr z projetku Mléko do škol. V pondělí 30.4. je ředitelský den, uvidíme se až ve středu 2.5. Některé děti mají za úkol dodělat resty - čtenářský deník (kdo ještě neukázal), PL na násobilku( kdo ještě neodevzdal), dokončit vynechávky v malém PS do ČJ. (Když chybíme nebo ve škole lelkujeme, musíme pracovat doma!) Jinak všem hlavně dětem přeji krásné a slunečné volné dny. Užijte si je! :-)

 

 

ČT 26.4.

ČJ - vyjmenovaná slova po P - slova příbuzná ke slovům: Klopýtat - čepýřit se PS bílý str. 17, básnička na opaky, učeb. str. 76-77 ústně

PS - Písanka str. 17

M - jednotky hmotnosti -zápis do sešitu, učeb. str. 27/ cv. 1,2,4 ústně, samostatně 29/4,5

VV - Zvíře nebo strašidlo z krabic od kapesníků

Pozn: Zítra výuka dle rozvrhu bez TV tj. ČJ, M, PRV, AJ + oběd

ST 25.4.

AJ -1.sk. procvičování There is /There are....., Zvuky zvířat - písnička, učeb. str.49 DÚ: PS 48/2

     2. sk.Nová slovíčka - zvířata na safari, PS str. 48/2

Týden pro přírodu - vycházka

Po AJ jsme posvačili a chystali se na vycházku. Včera jsem ještě narychlo domluvila návštěvu malé farmy v Lipníku, tak jsme v 9 hodin vyrazili přímo tam. Na farmě jsme viděli i krmili ovečky s berany a jehňátky, v chlívku čuníky, kočičky a pejska. Z farmy jsme šli k Bečvě a podél Bečvy až k Pískáči. Na zahrádkách u Bečvy jsme si ukázali, co kvete na jaře a poznávali ovocné stromy. U Bečvy byla krátká zastávka na svačinu a pití. Obešli jsme zrevitalizovaný Pískáč a ukázali jsme si na naučných tabulích, co roste a žije u vody. A také jak vandalové ničí, co jim nepatří. Vycházku jsme zakončili sladkým zastavením v obchůdku U kovárny a hrami na hřišti. Do školy jsme dorazili ve 12 hodin a v jídelně nás čekal řízek.

FOTO:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Tyden_pro_prirodu_3.A/

Pozn: Zítra vyučování: ČJ, M , VV,VV oběd. Ve 12 hodin oběd.

ÚT 24.4.

ČT/PS - čítanka str. 147-149, Písanka str. 11 - Ekopsaní -Sklo

M - Sčítání a odčítání jednotek délky, učeb. str. 24-25, do sešitu str. 25/11

PČ - Modelujeme - zvířátka, přírodu

ČJ - Slova příbuzná od slov NETOPÝR, SLEPÝŠ, PYL, KOPYTO (bílý PS), učeb. str. 75, do sešitu 75/5

5. hod. Oběd + vlastní tvorba pohádky, básničky o zvířátkách

Pozn: Prosím, podepište info v deníčku: Zítra jdeme od 9 do 12 hodin na vycházku. S sebou: AJ, pouzdro, svačina, pití. Ve 12 hodin jdeme na oběd. Kdo nechodí na oběd a bude mít podepsaný deníček, pustím ho domů. Ve čtvrtek a pátek výuka ve třídě. Děti si mohou donést plyšáka- zvířátko.

 

PO 23.4.

ČJ - Kontrolní práce za 3. čtvrtletí ( posílám na ukázku, zítra i s matematikou vrátit), Vyjm. slova po P + písnička

ČJ dokončení  - Slova příbuzná ke slovům PÝCHA, PYTEL, PYSK - bílý PS str. 16-17, učeb. str. 74 ústně

AJ - 1.sk. slovíčka "animal safari", učeb. str.48, DÚ: PS str. 48/1

      2. sk. test, učeb. str. 48, PS str. 48/1, DÚ: učeb. str. 48 napsat věty

PRV - Ochrana přírody, Přání pro Zemi

Pozn: V průběhu 5.hodiny budeme tento týden chodit na oběd a končíme ve 12,35. Zítra také. Zítra rozvrh: ČJ, ČT/PS, Mat, PČ,Plánovanou vycházku ze čtvrtku, posunu na středu od 9. hod. do 12 hod. (kvůli počasí). Pošlu info v deníčku.

33. týden 16. - 20. dubna

PÁ 20.4.

M - Kontrolní práce (posílám na ukázku domů)

ČJ - PL Opakování přídavných jmen ( v pondělí kontrolní práce bez diktátu - zopakovat VS po b,l,m, slovní druhy, abecedu)

TV - Hry na hřišti

AJ - 1.sk Test, učeb. str. 47

      2. sk. opakování na test 6. - 9. lekce (v pondělí 23.4.),PS str. 47 kvíz, učeb. str. 47

PRV - Rostliny - pokus s bramborou, ukázka šlahounu u jahody

Pozn: Některé děti nemají cvič. úbor do TV venku. Neručím, že se nezašpiní.

ČT 19.4.

ČJ - PL  Opakování číslovky

2.hod. Výchovný koncert "Čtvero ročních období" v ZUŠ

ČT- čítanka str. 144-146

VV - Kočka z novin

M dělená - opakování násobení a dělení, převod jednotek délky, písemné sčítání (zítra písemná práce)

Pozn: Zítra při pěkném počasí jdeme v TV ven, z matematiky si napíšeme 3.čtvrt. písemku.

ST 18.4.

AJ - 1.sk.Opakování na poslechový a opakovací test příští hodinu (tělo, oblečení, jídlo), učeb. str.46,  učeb.46, PS 47/quiz - dokončit za DÚ

      2. sk. učeb. str.46, PS str. 46-47/1-3, kdo nestihl dokončí za DÚ, PS str.47/3

ČJ - PL opakování sloves

M - PL opakování násobilky

PRV - opakování a kreslení obrázků

HV

ÚT 17.4.

ČT/PS - Písanka str. 18,20, čítanka str. 143

M - Jednotky délky + převody, učeb. str. 24 + zápis do sešitu

PČ - Skládanky z papíru

TV - Přihrávky + vybíjená

ČJ - Opakování vyjm. slov - doplňvaní y/i, opakování sloves PL

Pozn: Připomínám - zítra vybraní hoši jedou na McDonald´s Cup - v 7.15 hod na autobusovém nádraží dle pokynů na lístečku.

PO 16.4.

ČJ - vypravování zážitků z víkendu, učeb. str. 71/1 - do sešitu určujeme pád, číslo, rod

M - PS zelený str. 31 společně + opak. násobilky ústně -učeb. str. 21/68,27/4 DÚ: PL- 2 sloupečky na násobilku

AJ - 1. sk. opakování slovíček - oblečení, jídlo, tělo, PS str. 46/1,2, DÚ:47/3 učeb. str. 45

       2.sk. test z 9. lekce + PL hodnocení

PRV - Živá příroda - Rostliny učeb. str. 34-35, PS str.48

Č/PS - čítanka str. 141-142, písanka str. 18

Pozn: Prosím, podepište info v deníčku - Příští týden v Týdnu pro přírodu (tj. 23.-27. 4.)nebude dělené vyučování. Všichni končíme ve 12,35.

32. týden 9. -13. dubna

PÁ 13.4.

ČJ -Doplň. cvičení na y/i po VS (domů na ukázku),Procvičování pádů a čísla u podst. jmen PS str. 16/cv. 1-2

M - Prac. list na opakování , kontrola prac. sešitů - všechny vynechávky dokončit doma!

PRV - Společné opakování otázek z testu o neživé přírodě

AJ - 1.sk.-Test z 9. lekce, prac- list, DÚ: Křížovka

      2. sk. -Opakování na test z 9. lekce, učeb. str.44, DÚ: dokončit prac. list - oblíbené a neoblíbené jídlo

5. hod - Matematické hry a kreslení ( místo návštěvy u hasičů)

ČT 12.4.

ČJ - Pády podstatných jmen - učeb. str. 70, Prac. list na procvičování slov. druhů - některá cv. společně, dokončit za DÚ

ČT/PS - Písanka str. 16, čítanka str. 138-140

M - PS zelený str. 30 společně

TV -11.00-12-30 Hry a fotbal na hřišti u stadionu

Pozn: Zítra s sebou ČJ, AJ, M, PRV - podle počasí půjdeme po 9 hod. do hasičárny a vrátíme se na angličtinu.

ST 11.4.

AJ - 1.sk. Opakování na test z 9. lekce - jídlo, PL Jídlo , PS str. 45/7 DÚ: PS str.45/8

      2.sk. Opakování Jídlo, PS str. 44-45/cv. 5,7, učeb. str. 45

ČJ - Opakování vyjm. slov - písníčky + doplňovací cvič, Opakování slov. druhů - prac. list - společně, úvod do učiva- Pády podst. jmen

M - PS str. 28 - společná kontrola DÚ, str. 29 - společně

PRV - Test - Neživá příroda, Fotosyntéza - učeb. str. 34 + obrázek do sešitu

Pozn: Podepište info v deníčku - TV venku + Den otevřených dveří u hasičů. Ve čtvrtek celá třída vyučování do 12,35.

ÚT 10.4.

ČJ - Číslo jednotné a množné u podst. jmen, zápis do sešitu + PS str. 14-15

M - PS str. 26 - společná kontrola zaokrouhlování na desítky a stovky, str. 27 samostatně + str. 28/1 DÚ: dokončit

PČ - Obrázky z plasteliny, gumiček nebo geometr. tvarů

TV = ČJ + Mat ( nahrazujeme Tv venu + návštěvu hasičů)

ČT/PS dnes dělená - čítanka str. 137+ kontrola čtenářských deníků a písanek (zlepšit písmo i úpravu)- příští kontrola konec května, kdo neodevzdá tento týden, má šanci do 2.května!

Pozn: Některé čtenářské deníky chválím - krásná úprava, zápis i obrázek ( může být i nakopírovaný). Tento čtvrtek (vzhledem k zápisu do 1. tříd v naší třídě) všichni žáci vyučování do 12.30 hodin. Když nebude pršet půjdeme od 10,30 do 12,30 v TV ven.

V pátek 13.4. navštívíme hasičskou zbrojnici v rámci Dne otevřených dveří. ( s sebou ČJ, M, AJ).

 

 

PO 9.4.

ČJ - Rod u podstatných jmen - učeb. str. 68/ cv. 1,2 + zápis do sešitu

M - Násobení a dělení čísly 10 a 100 - učeb. str. 22/cv. 77-80 - ústně i písemně

AJ - 1.sk. What do you like for  (lunch) ? PS str. 44/6 , Na papír napsat a nakreslit I like/ I don´t like.... Dokončit za DÚ

      2. sk. opakování slovíček jídlo + PL

PRV - Světlo a teplo + Opakování neživé přírody (příští hodinu malý test z neživé přírody - horniny, nerosty, voda, vzduch, světlo a teplo)

ČT/PS - Písanka str. 14-15 , čítanka str. 135

Pozn: Při pěkném počasí začneme v TV chodit ven na 2 hodiny jednou týdně. Dejte dětem vhodný cvičební úbor. Nevím ještě který den to bude, protože okrajové hodiny máme dělené nebo učí jiný učitel.

31. týden 2. - 6. dubna

PÁ 6.4.

ČJ - Dokončení učiva o slovních druzích, učeb. str. 66, PS str. 12-13

TV = ČJ (náhrada za akci Dravci), sloh - Telefonický rozhovor PS str. 13

M - samostatné počítání PS str 25-27

AJ - 1. sk. Nová slovíčka - snídaně, oběd, večeře, What do you like for breakfest?, učeb. str. 44, DÚ: PS str. 44/5

      2. sk. opakování jídla, věty: I like.....PS str. 44/6

PRV - PL k akci "Dravci", Koloběh vody v přírodě - nalepení obázku do sešitu

 

 

ČT 5.4.

ČJ - Citoslovce - zápis do sešitu, učebnice str. 66/1, tvoření vět s citoslovci

ČT/PS - Písanka str. 13, čítanka str. 133-134

VV - Barevné kočky

M dělená - opakování - písemné sčítání, matematické pyramidy

pozn: Omlouvám se za zpoždění FOTO :zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Dravci_4.dubna_2018/

zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Velikonocni_tvoreni_a_peceni_2018/

zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vyucovani_brezen_2018/

ST 4.4.

 

AJ - 1.sk. procvičování: Do you like...?, učeb. str. 43, PS str. 43/3, DÚ: 43/4

      2.sk. Bingo - jídlo, nová slovíčka - snídaně, oběd večeře, PS str. 45/8

ČJ - Částice - zápis do sešitu, učeb. str. 65, PS str. 12

3.- 4. hod. Ukázka dravých ptáků na stadioně

HV -

ÚT 3.4.

ČT/PS - Vypravování zážitků z velikonočních prázdnin, čtení z listu "Smetanově bílé sluchátko"

M - dokončení prac. listů "Velikonoční počítání"

PČ - dokončení velikonočních prac. listů

TV - Vybíjená družtev

ČJ dělená - Spojky- zápis do šešitu, PS str. 11

Pozn: Děti dnes dostaly mléko a jogurt z projektu " Mléko a ovoce do škol". Zítra jdeme v 9,30 hod. na stadion na program "Dravci", kdo nezaplatil, zítra přinést peníze. S sebou AJ, ČJ, HV a teplé sportovní oblečení.

 

PO 2.4. Pondělí velikonoční

30. týden  26. - 30. března

ČT + PÁ + PO  29. 3. - 2.4.  Velikonoční prázdniny 

Všem přeji krásné prožití  Velikonoc, klukům bohatý šmigrust a holkám menší výprask.

ST 28.3.

AJ - 1.sk. Easter - procvičení slovíček, Velikonoce v Anglii -video + prac. list
      2.sk. Velikonoční hodina - slovíčka, učeb. str. 70, písnička, velikonoční hrací kostka
2.- 4. hod. velikonoční pečení ve školní kuchyňce + prac. listy 
HV 
Pozn: Dnes se zúčastnily soutěže ve šplhu tyto děti: Adam Dvořák, Monika Bílovská a Alice Tomková. Adam skončil jako třetí a Alička jako druhá. Moc blahopřejeme!
FOTO z dnešního dne: 
 

ÚT 27.3.

ČJ - sloh - PL -recept + pracovní postup- barvení velikonočních vajíček

M - Velikonoční počítání - opak. čísel do 100 + opak. násobilky

PČ - košíček na velikonoční vajíčka

TV - přihrávky s míčem ve dvojicích, míčové hry

ČT/PS - velikonoční tvoření - dodělávky

PO 26.3.

ČJ - Vypravování zážitků z víkendu, Předložky - zápis do sešitu + učeb. str. 64 - ústně

M - PS oranžový str. 45-47

AJ - 1.sk. Easter (Velikonoce) - slovíčka, učeb. str. 70, Velikonoční bingo

      2.sk. učeb. str. 43 (procvičování otázek a odpovědí) PS str. 43, DÚ: nastříhat a nalepit obrázky

PRV - Světlo a teplo PS str. 45, Opakování str. 46, Velikonoce str. 47 (dokončíme příští hodinu)

ČT/PS - Přepis velikonoční básničky, čtení z listu "Proč jsou Velikonoce pokaždé jindy?"

Pozn: Prosím, podepište deníček - info k akcím v dubnu.

29. týden  19. - 23. března

PÁ 23. 3.

ČJ - Diktát, Předložky - PS str. 10

TV - Šplh, Florbal - hoši, švihadla, obruče - dívky

M - PS růžový - opakování polopřímky, délka úsečky, písemné sčítání - sam. práce - sešit

AJ - 1.sk - Slovíčka - jídlo, Do you like....?, učeb. str. 43, PS str. 42/2

PRV - Vzduch a půda PS str. 44

Pozn: Posílám info v deníčku k příštímu týdnu.

ČT 22. 3.

ČJ - Procvičování učiva o slovesech, Příslovce - zápis do sešitu + učeb. str. 63/1

ČT/PS - Přepis básně Jaro, čítanka str. 131-132

VV - Velikonoční květináč, talíř, přání - ubrousková technika

M - Matematická stanoviště - LOTO, PYRAMIDY, GEODESKA, TĚLESA, DOMINO

 

ST 21.3.

AJ - 1.sk. Jídlo -objednání v restauraci, učeb. str. 42, DÚ: PS str. 42/1

       2.sk. - Jídlo - nová slovíčka naučit se, učeb. str. 42, DÚ: PS str. 42/1

ČJ - Slovesa - učeb. str. 61- 62, Tvoření vět podle slov. druhů - učeb. 61/2b (ústně i do sešitu)

M - Opakování geometrie - bod, přímka, úsečka PS růžový str. 38 - 40

PRV - Uhlí a ropa -PS str. 41, Voda PS str. 43

HV

ÚT 20.3.

ČT/PS - čtení z listu "Přijde jaro, přijde", PS - Písanka str. 12

M - PS zelený str. 24, Geom. - PS oranžový str. 36-37 opakování těles DÚ: donést pravítko a kružítko

PČ - Velikonoční motivy, Slepička z papíru

TV - Vybíjená + míčové hry

ČJ dělená - Slovesa PS str. 9

Pozn: Dnes dostaly děti jablko a pomeranč z projektu "Ovoce do škol". Poznámka ke geometrii - všechny děti musí mít pravítko a kružítko, jinak nemůžeme rýsovat do sešitu.

PO 19.3.

ČJ - Číslovky PS str. 8 - společná kontrola, Slovesa - zápis do sešitu

M - Společný rozbor příkladů z Matematického klokana (posílám na ukázku)

AJ - 1. sk. Test 8. lekce, Prac. list, slovíčka jídlo, křížovka - dokončit za DÚ

      2. sk. Test z 8. lekce, Prac. list - hodnocení lekce

PRV - Práce  se vzorníkem hornin a nerostů ve dvojicích

ČT/PS - čítanka str. 128

28. týden 12. - 16. března

PÁ 16.3.

8,05 -9,05 Matematický klokan - matem. soutěž pro žáky od 2.roč. , po kontrole a vyhodnocení pošlu k nahlédnutí

ČJ - Číslovky - tabule + zápis do sešitu, PS str. 8 (DÚ - dokončit str. 8)

PRV - práce ve skupinkách se vzorky hornin a nerostů

AJ - 1. sk. Opakování 8. lekce - oblečení na test (v pondělí), prac. list, učeb. str. 41

       2.sk. Prac. list, Projekt -nakreslit a popsat oblečení sebe a kamaráda - dokončit za DÚ, V pondělí test z 8. lekce

TV - Vybíjená družstev

Pozn: Děkuji za okamžitou reakci na upozornění o vších. Tento problém se dá vyřešit pouze při společné a důkladné kontrole všech dětí ideálně ve stejném termínu. Tak doufám, že vší silou nad nimi vyhrajeme. :-)

Děti mohou nosit do čtvrtku 10 Kč na květináček - budeme dělat velikonoční ubrouskovou techniku. Kdo nebude mít květináč, bude pracovat podle velikonočních šablon.

ČT 15.3.

ČJ - Zájmena - sešit + tabule, učeb. str. 59

ČT/PS - Přepis básně Březen, čtení z listu básně " Co musí udělat jaro" (budeme se postupně učit zpaměti)

VV - Jarní květiny

M dělená - ve dvojicích - učeb. str. 57 - Tři oříšky pro chytré hlavy

ST 14.3.

AJ - 1. sk.  Whose (has) is this? PS str. 40/5 + kreslení dvou postav a popisování jejich oblečení - dokončit za DÚ

       2.sk. PS str. 40, učeb. str. 41

ČJ - Přídavná jména - cvičení na tabuli + do sešitu, Zájmena - PS str. 7

M - PS str. 22

PRV - Horniny a nerosty - PS str. 40 + prezentace Hornin a nerostů

HV

Pozn: Posílám důležité informace ohledně neustálého výskytu vší. Podepsanou spodní část pošlete zpět. Děkuji.

ÚT 13.3.

ČT/PS - Přepis básně Sněženka, čtení z listu "Březen"

M - Sčítání a odčítání do 1000, opakování násobilky, slovní úlohy - PS str. 21

PČ - Pejsek a kočička - dárky k zápisu

TV - Nácvik šplhu, kotouly, překážková dráha

ČJ dělená - písničky na vyjm. slova, opakování podstatných jmen - práce s kartičkami ve skupinách

PO 12.3.

ČJ - vypravování zážitků z víkendu, Přídavná jména PS str. 6/ cv.3-5, učeb. str. 58

M - PS str. 20

AJ - 1. sk. Whose (hat) is this?, učeb. str. 40, DÚ: PS str. 41/7

      2. sk. Nová slovíčka učeb. str. 40, PS str. 41/6, DÚ: PS str. 41/7

PRV - Neživá příroda PS str. 39

ČT/PS - Písanka str. 10, čítanka str. 125 -127

Pozn: Konečně jsem přidala na rajče slíbené foto za leden- únor: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Pololetni_vysvedceni_3.A/

zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Teplakovy_a_Pohadkovy_den_ve_3.A/

zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Neco_z_vyucovani_ZOH_2018/

 

27. týden  5. - 9. března

PÁ 9.3.

ČJ - Diktát + po odevzdání společné zdůvodnění pravopisu některých slov, Přídavná jména PS str.6/cv.1,2

TV - Šplh - nácvik a výběr žáků na soutěž ve šplhu (28.3. O pohár ředitele školy) + Pobybové hry

M - PS str.19 (DÚ: jen někteří žáci dopočítat str. 18)

AJ - 1.sk. procvičování slovíček oblečení + nakupování v obchodě, učeb. str. 39, Bingo - oblečení, DÚ:PS str. 41/6

      2. sk. opakování slovíček oblečení, učeb. str. 39, PS str. 39/3, DÚ: PS str. 39/4

PRV - Minulost-součastnost - budoucnost - práce s časovou osou ve dvojicích, PS str. 38

Pozn: Ráda vyřizuji vzkaz od paní vychovatelky: Chválí chování a práci družinových dětí v průběhu praxe studentek pedag. školy. :-))) (jen to nezakřikněme)

ČT 8.3.

ČJ - Podstatná jména PS str. 5/11,12 + PL Pranostiky na březen (práce s kalendářem ve dvojicích)

ČT/PS - Písanka str. 9, čítanka str. 123-124

VV - Ilustrace k březnovým pranostikám + hyacinty z barev. papíru

M - Samostatné počítání s kartami na násobilku

Pozn: Ve třídě se opět objevily vši - prosím všechny rodiče o důkladnou kontrolu vlasů.

ST 7.3.

AJ -1.sk. Rozhovor v obchodě, PS str. 39/3, DÚ: 39/4, Bingo -rozstříhat a podepsat

      2. sk. Nácvik rozhovoru- nákup v obchodě, učeb. str. 39 -procvičování přivlat. ´s

ČJ - Podstatná jména - učeb. str. 57/8, do sešitu + na tabuli 57/10 - psaní vlastních jmen, PS str. 5/cv. 9,10

M - PS str. 18 -19/cv. 1,6 , ve dvojicích matematické pyramidy

PRV - Povolání - kontrola DÚ + Pantomima, PS str. 37/4,5

 

 

ÚT 6.3.

ČT/PS - Písanka str. 8- psaní jmen, čítanka str.121 + ve skupinkáchnaučit a převyprávět vlastními slovy

M - PS zelený str. 18 - samostatné počítání do 1000

PČ - Hlavy zvířátek - zápichy jako dárek pro budoucí prvňáčky

TV - ve třídě (hodně dětí má omluvenky z TV), dokončení práce z PČ

ČJ dělená - opakování řady VS po  B, L, M, soutěž dvou družstev na podstatná jména, PS velký str.4

Pozn: Děti dnes dostaly ovocné pyré z projektu Ovoce do škol. Ve čtení jsme dnes zkoušeli vlastními slovy převyprávět článek z čítanky - jak vypadá kakaovník a jak se vyrábí čokoláda. Děti mě mile překvapily, jak si článek ve skupinkách rozdělily a kolik si toho z článku pamatovaly. Vlastně jsme si vyzkoušeli, jak se budeme příští rok učit vlastivědu a přírodovědu. :-)

 

PO 5.3.

ČJ - Opakování VS po M - malý PS str. 9-10, Podstatná jména učeb. str. 55 + 56/cv. 3 do sešitu

M - Procvičujeme sčítání a odčítání zpaměti do 1000 -společně a ústně vybrané příklady z učeb. str. 10-16, do sešitu str. 21/cv.72

AJ - 1. sk. Procvičování slovíček Oblečení, učeb. str. 39,PS 38/2 DÚ: naučit zpaměti rozhovor z obchodu (viz sešit)

       2. sk. Procvičování slovíček Oblečení, učeb. str. 39 přivlastňovací  ´s, PS str.38/2, nová slovíčka

PRV - Povolání dospělých PS str. 36, DÚ: napsat do malého sešitu 10 povolání

ČT/PS- Písanka str. 7, Čítanka str. 118 -120

26. týden  26. února - 2. března

PÁ 2.3.

ČJ - Diktát, Podstatná jména - PS str. 3/cv.3, str.4/cv. 4,5 DÚ: oprava diktátu

M - PS zelený str. 17

PRV - PS str. 34/2,3 + str. 35/2 společně, (další cvičení dokončit za DÚ)

AJ -1.sk Nová slovíčka"Oblečení" učeb. str. 38, DÚ: PS str. 38/1

     2.sk. Nová slovíčka "Oblečení" učeb. str. 38, DÚ: PS str. 38/1

TV - Vybíjená + míčové hry

ČT 1. 3.

ČJ -  Desetiminut. na VS , Slovní druhy PS str. 2+ str. 3/cv. 1,2

ČT/PS - přepis básně Zima, samostatné tiché čtení z pohádkových knih

VV - Malujeme masky, karneval, masopust

M dělená - PS str. 15 společně + tabule, str. 16 /cv. 1-3, učeb. ústně str. 7/cv. 1,3,4 2.3.

ST 28. 2.

AJ - 1.sk. Test - The body rap, prac. list -deníček, učeb. str. 37

      2. sk. Test , prac. list- hodnocení lekce

ČJ - PS malý str. 8- společná kontrola + zdůvodnění, učeb. str. 54 Slovní druhy, nalepení přehledu slov. druhů do sešitu,

M - učeb. str. 5 - řady čísel do 1000 (ústně + folie)

PRV - Zdravý jídelníček

HV

ÚT 27. 2.

ČT - Čítanka str. 113 + samostatné tiché čtení z pohádkových knih ze škol. knihovny

M - Řady čísel do 1000, učeb. str. 3-4, str. 4/cv. 6 na tabuli a do sešitu + ukazování na řádovém počítadle, PL na osovou souměrnost

PČ - Škrabošky na karneval - vymalování, vystřihování

TV - Z důvodu nachlazení hodně dětí jsme zůstali ve třídě

ČJ dělená - PS bílý str. 15 čtyřsměrka č. 3 + malý PS str. 8 - procvičování VS po M

Pozn: Dnes nám přibyl do třídy nový žák Adam Dvořák. Chválím děti, že ho kamarádsky přijaly.

PO 26.2.

ČJ - PS bílý str. 14 - pohádka k vyjm. slo. po M + nakreslit obrázek, Tajenka č.2 str. 15

M - PS zelený - společně str. 14 + slovní úlohy, učeb. str. 3

AJ -spojená (supl) PL The body rap + tajenka

PRV - Potravinová pyramida + PS str. 34 sestavení jídelníčku

ČT/PS - Písanka str. 6, ČT - PL Zajímavosti o olym. hrách

25. týden  19. - 23. února

PÁ 23.2.

ČJ - Diktát, učebnice str. 51-53 společně + ústně

2.+3. hodinu - sledování přímého přenosu v hokeji Česko- Rusko a fandění našim hokejistům

AJ spojená - Projekt My monster - kdo nestihl, dokončí za DÚ (8 vět - popis) ve středu 28.2. test ze 7. lekce obě skupiny

PRV - Potravinová pyramida, Zdravý talíř

ČT 22.2.

ČJ - Vyjmen. slova po M - PS str. 40-41( dokončení 1. dílu PS ) str. 41 domalovat za DÚ

ČT/PS - Olympijské čtení - vlajka, oheň, + přepis olympijských básní

VV - PL Medaile + kreslíme sportovce

M dělená - PS zelený str. 13 počítáme do tisíce, opakujeme násobilku

Pozn: Do odkazu "Pro rodiče" jsem přidala velmi povedené olympijské básně - tvorba dětí ve skupinách. (jen trošku jsem sem tam zasáhla :-)

 

ST 21.2.

AJ - 1.sk. Popis těla příšery, Prac. list , DÚ: PS 37/8

      2. sk. učeb. str. 37, PS str. 36-37/cv. 6,7

ČJ - Procvičování vyjm. slov po M, učeb. str. 49-50, DÚ : str 51/2 + Sloh - slož pokřik nebo krátkou báseň k ZOH (práce ve skupinách) - Chválím a po  

      přepsání zveřejním.

M - dokončení slohu + Prac. list Lyžaři na sčítání a odčítání do 100, PS str. 13/6

PRV - PL Zdravé zuby

HV -

Pozn: Ve škole se opět vyskytly vši. Dbejte na zvýšenou kontrolu a hygienu vlasů! Děkuji.

ÚT 20.2.

ČT/PS - Písanka str. 4-5, čítanka str. 108-109

M - PS zelený str. 11 + společná kontrola

PČ - Maskoti ZOH na špejli

TV - Vybíjená + míčové hry

ČJ dělená - Procvičování vyjm. slov po M -PS velký str. 38-39 společně

Pozn: Děti dnes dostaly ovocné pyré - BIO jablko + černý rybíz.

PO 19.2.

ČJ/PRV - Zážitky z prázdnin

ČJ - Vyjmenovaná slova po M - slova příbuzná ke slovům DMÝCHAT, CHMÝŘÍ, NACHOMÝTNOUT SE, LITOMYŠL - bílý PS str. 13 + čtyřsměrka str.15, PS velký str. 38/1 DÚ: dokončit čtyřsměrku

AJ -1.sk. Popis těla, učeb. str. 36 - The Loch Ness Monster, PS str. 36/6 DÚ: 37/7

      2. sk. učeb. str. 36, PS str. 36/5

M - Olympijské rébusy s násobilkou, Sčítání a odčítání do 1000 - PS str. 10

ČT/ PS - Písanka 2. díl str. 3, čítanka str. 110

24. týden 12. - 16. února Jarní prázdniny

Děti byly poučeny o bezpečnosti, chování, Besipu i bezpečnosti při zimních hrách a sportech.

Přeji všem příjemné a bezpečné prožití zimního volna !

23. týden 5. - 9. února

PÁ 9.2.

ČJ - Vyjmenovaná slova po M - PS velký str. 37 (společně + tabule) + "běhací" diktát DÚ: oprava diktátu

M - Čísla 0 -1000 (řady čísel, porovnávání )PS str. 9

PRV -  Dokončení výtvar.prací k ZOH 2018 (viz nástěnka na chodbě)

AJ - 1. sk. popis těla, učeb. str. 36 "Big Foot", PS str. 35/4, DÚ:36/5

      2. sk. opakování "Has it got?", PS str.35, 38/8 dokončit za DÚ

TV - Zahájení ZOH 2018 - sledování přímého přenosu ze slavnostního zahájení + poučení na prázdniny

Pozn: Dnes jsme si vyzkoušeli poprvé tzv. běhací diktát - napsané věty (bez y/i) leží na čtyřech místech ve třídě a děti v tichosti chodí, přečtou si větu a jdou ji napsat do sešitu. Můžou chodit, kolikrát potřebují. Od 12.- 16. února jsou jarní prázdniny.Děti mají za DÚ opravu diktátu + AJ + čtení (můžou si udělat jeden zápis do čtenářského deníku - třeba i jedné pohádky).

Dodám foto z posleního měsíce.

ČT 8.2.

ČJ - Vyjmenovaná slova po M + slova příbuzná ke slovům MÝTIT, ZAMYKAT, SMÝKAT -bílý PS str. 13, PS velký str. 36 společně

ČT/PS - společná četba dalších pověstí z knížky "Pověsti malého městečka", Písanka 2. díl str. 1-2 (opakování písmen malé i velké abecedy)

VV - Motivace k ZOH 2018, Krátké video, jak vznikli maskoti, kreslení maskotů a vlajek států, založení složky k ZOH 2018

M dělená - desetiminutovka (pět příkladů na písemné sčítání), Čísla 0 -1000, PS str. 8 (společně + tabule) cv.6 dokončit za DÚ

 

ST 7.2.

AJ - 1.sk. Odpovědi na otázky "Has it got?" - Yes, it has. / No, it hasn´t. Učeb. str. 35, PS str. 35

      2.sk. opakování, nová slovíčka " IT HAS GOT" DÚ: PS str. 35

ČJ - Vyjmenovaná slova po M - učeb. str. 46-48 DÚ: 49/2

M - Výroba číselné osy do 1000, zavedení učeb. 2. díl

PRV - Lidské tělo - výroba postavičky s orgány

ÚT 6.2.

ČT/PS - Zavedení čtenářského deníku - nabídka četby, jak má vypadat zápis o přečtené knize, Společně jsme si zapsali knížku "Pověsti malého městečka", doma můžou doplnit ilustrací (vlastní nebo i nalepenou). Děti budou mít deníky doma a postupně zapisovat přečtené knihy. Kontrola deníků bude začátkem dubna (po Velikonocích).

M - Římské číslice - zábavné úkoly do sešitu, PS dokončení str. 7

PČ - dokončení obrázků z "Pohádkového dne"

TV - vycházka na městs. úřad pro mapy a letáky

ČJ dělená - Procvičování vyjm. slov po M - písničky, kartičky, PS velký str. 35 společně (dokončit za DÚ)

Pozn: Děti dnes dostaly mléko, jogurt, jablko a hrušku z projektu Ovoce do škol.

PO 5.2.

ČJ - Zážitky z pololet. volna, Vyjm. slova po M - slova příbuzná ke slovům: MY, MYSLIT, MÝLIT SE -bílý PS

M  - Římské číslice - PS zelený str. 7 (společně)

AJ - 1. sk. Slovíčka "The body rap"...., učeb. str. 34, PS str. 34/1, DÚ: 34/2

       2. sk. Nová slovíčka - části těla, učeb. str. 34, PS str. 34 - kdo nestihl, dokončí za DÚ

PRV - Žiju zdravě PS str. 33 + PL Kolik máme zubů? 

ČT/PS - Přepis básně Mrazík, čítanka str. 105 + úkol ve skupině

22. týden 29. ledna - 2. února

PÁ 2.2. Pololetní prázdniny

 

ČT 1.2. Teplákovo - pohádkový den

"Teplákovo-pohádkový den" jsme si příjemně užili. Ráno jsme si nejdříve vypravovali zážitky z včerejšího dne, kdy děti donesly domů vysvědčení. Potom jsme si zazpívali naše oblíbené písničky  a pustili se do "pohádkových úkolů". Přečetli jsme si "Popletenou pohádku" a v ní hledali ukrytých 16 pohádek. V pracovním listu jsme spojovali pohádkové postavy s jejich "bydlištěm", hádali pohádkové postavy v hádankách a dokreslovali postavy Večerníčka a Rákosníčka. Ve skupinkách jsme poznávali písničky z pohádek a kreslili oblíbenou pohádkovou postavu. Nakonec jsme si udělali "teplákovou fotku" všech žáků v tělocvičně.

Pozn: Děti mají za úkol odpočívat a číst si! Pěkný víkend všem! :-)

 

ST 31.1. Pololetní vysvědčení

AJ - 1.sk.  Opakovací a poslechový test, prac. list, slovíčka tělo

       2.sk. Opakovací test

ČJ - vyjmenovaná slova po M, vysvětlení významu slov, řazení žlutých kartiček

M  - Prac. list na opakování písemného +,- , zaokrouhlování (dokončíme v pondělí)

PRV - Hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí , rozdán výpis vysvědčení (nevrací se zpět)

Pozn: Děti dostaly domů složky portfolia na ukázku (kdo nemá pěkně zařazeno, pomožte dětem). Složky donesou zpět v pondělí. Zítra máme Teplákovo - pohádkový den. Nepotřebujeme učebnice, jen pouzdro, žákovskou apod. Děti mají nabídku knížek nakl. Fragment- objednávky do 23.2. Zítra odpadají konzultační hodiny, budou až příští čtvrtek 8. února.

Děkuji všem rodičům za kvalitní spolupráci v tomto pololetí. Od pondělí jedeme do druhého "poločasu". :-)

ÚT 30.1.

ČT/PS - Písanka str. 32 -dokončení 1. dílu, recitace básní na soutěž

ČJ - PL na opakování vyjm. slov, úvod do vyjm. slov po M - písnička

PČ - řazení prac. listů do portfolia

TV - Vybíjená smíšených družstev (chválím dodržování pravidel, pěkné přihrávky, pohotovost při vybíjení)

M - dělená - Matematická rozcvička na proužek papíru - pravidla a způsob zapisování příkladů, společná kontrola a hodnocení

Pozn: Dnes děti dostaly jablko a pomeranč z projektu "Ovoce a zelenina do škol". Prosím, podepište info v deníčku.(jelikož všichni nečtou stránky)

Pořád platí každodenní kontrola vlasů!

 

PO 29.1.

ČJ - Opakování vyjm. slov po B,L učeb. str. 45 ústně, do sešitu 45/5, příprava na VS po M - kartičky

M - Slovní úlohy -učeb. str.51/30,34 do sešitu, 51/32,36,37- samostatně na papír

AJ -1. sk. opakování na test poslechový a opakovací (rodina, obličej, pocity) - ve středu , PS 33 kvíz, DÚ: 33/3

     2. sk. PS str. 33 , učeb. str. 32 dole + str. 33, ve středu test na opakování ze 4.-6. lekce

PRV - Člověk - učeb. str. 63-67

ČT/PS - Písanka str. 31, čítanka str. 101-102, + básně na recitační soutěž (zítra 2. hodinu ve školní knihovně)

Pozn: Připomínám: Ve středu 4. hodina rozdávání vysvědčení, končíme v 11.30. Na čtvrtek 1.2. vyhlásila žák. samospráva 2. stupně " Teplákový den". My se samozřejmě připojíme, ale přidáme si k tomu pohádky, takže u  nás ve třídě "Teplákovo - pohádkový den" - výuka končí normálně, ale učebnice nepotřebujeme, jen pouzdro, ŽK, deníček svačinu apod. a na sebe určitě TEPLÁKY ! V pátek 2.2. volno - pololetní prázdniny.

21. týden 22. -26. ledna

PÁ 26.1.

ČJ - Procvičování vyjm. slov  po B,L, PS malý str. 6-7 (dokončení VS po L)

M - PL na písemné odčítání a zaokrouhlování čísel - dokončit za DÚ

PRV - Lidské tělo - pokračování na pracích z VV

AJ 1. sk. opakování slovní zásoby, učeb. str. 32, DÚ: PS str. 32/1

    2. sk. PS str. 32, učeb. str. 32/1

Pozn: Děti, které se hlásí do recitační soutěže, ať si procvičují přes víkend přednes básní.

 

ČT 25.1.

ČJ - PL vyjmenovaná slova po B, L, Sloh - Nehoda(dokončení)

ČT/PS - Písanka str. 30, čítanka str. 97-100

VV - Lidské tělo

M dělená - procvičování písemného odčítání DÚ: 48/8

Pozn: Zítra končíme v 11.30 (volby). Termín recitační soutěže je v úterý 30.1. (2. vyučovací hodinu).

ST 24.1.

AJ -1.sk. test ze 6. lekce, PL deníček, DÚ: PS 32/2

     2.sk. test ze 6.lekce, PL hodnocení lekce

ČJ - Procvičování vyjm. slov po B,L - prac. list - společná kontrola se zdůvodněním, Sloh -PL Nehoda (nebezbečí na zamrzlých plochách)

M - Procvičujeme písemné odčítání - dokončení PL (vysvětluji pořád dokola a počítáme na tabuli a některé děti stále nechápou postup) DÚ: učeb. str.51/35

PRV -Lidské tělo - PL nalepování orgánů do postavy člověka

HV

Pozn: Prosím, podepište info v deníčku. V pátek 26.1. končí vyučování v 11.30 (volby). Ve středu 31.1. končí výuka opět v 11.30 (4. hodinu vysvědčení, donést AJ, M, ČJ) . V pátek 2.2. volno - pololetní prázdniny.

ÚT 23.1.

ČT/PS - Písanka str. 29, Čítanka str. 94-96, básně na recitační soutěž

M - PL -procvičování písemného odčítání ( tzv."pod sebe") DÚ: spočítat 6-8 příkladů na PL

PČ - Kostra člověka - vysřihování a nalepování na barevný papír

TV - Vybíjená smíšených družstev

ČJ dělená - procvičování vyjm. slov po B, L - malý PS str. 6/2a + Prac. list na VS po B,L

PO 22.1.

ČJ - Procvičování vyjm. slov po L - PS bílý str. 10 obrázek k příběhu, učeb. str. 43 ústně DÚ: učeb. str. 44/2

M - Písemné odčítání - postup + úprava, učeb. str. 49/16 - sešit + tabule

AJ - 1.sk. opakování na test ze 6. lekce (příští hodinu), PS str. 30/6, 31/7, učeb. str.31, prac. list

       2.sk. opakování v sešitě, učeb. str. 31 (ve středu 24.1. test ze 6.lekce)

PRV - Lidské tělo - PL Smysly  + PS str. 31/cv. 2 + optické klamy

ČT/PS - Písanka str. 28 opakování s S,š Š, pozvánka na karneval, Čítanka str. 94-96

Pozn: V pátek opět končíme v 11.30 (volby).

20. týden  15. - 19. ledna

PÁ 19.1.

ČJ - Procvičování vyjm. slov po L - PL, PS malý str. 5/c,d, PS bílý str. 10

M - PS zelený str. 5 - zaokrouhlování na desítky

PRV - Lidské tělo -  Smysly - zápis do sešitu, PS str. 31/1

AJ - 1. sk. - projekt o rodině, vzor učeb. str. 30, dokončit za DÚ

       2.sk. PS str. 30-31 (kdo nestihl DÚ PS str. 31/8)

TV - Cviky na obratnost - žebřiny, lavičky

Pozn: Od pololetí si zavedeme "čtenářský deník", do kterého si budou děti zapisovat přečtené knihy. Zatím jen kupte sešit A4 nebo A5 v tvrdých deskách (na titulní straně bývá obrázek). Po pololetí si vysvětlíme, jak se zápis provádí.

ČT 18.1.

ČJ - PS str. 34 - procvičování vyjm. slov po L, bílý PS str. 11 čtyřsměrka

ČT/PS - Přepis básně Sněhulák, čítanka str. 94-95

VV - Sněhulák - barva

M dělená - PL opakování a procvičování učiva + karty s příklady

Pozn: Když vydrží počasí, půjdeme zítra na vycházku ke sv. Anně (od 9 - 10,30 hod). Dejte dětem teplé oblečení, rukavice a čepice.

ST 17.1.

AJ 1.sk. - Ptaní se na sourozence "How many.....?", učeb. str. 30 -čtení o sourozencích, PS str. 30/5 (na příště donést papír A 4)

      2.sk.- učeb. str.30 DÚ: napsat věty a odpovědi u Garyho

ČJ - procvičování vyjm. slov po L - PS str. 32/4,5, 33 celá , + čtyřsměrka bílý PS str. 11

M - Slovní úlohy - učeb. str. 49, PL opakování učiva

PRV - Lidské tělo - stavba + orgány PS str. 29-30

HV

Pozn: Vyřizuji vzkaz p. vychovatelky rodičům družinových dětí - Od zítra budou ve školní družině praktikantky na souvislé praxi. Prosíme, promluvte s dětmi o slušném chování - navzájem i před praktikantkami. Porušení chování bude sděleno rodičům. Děkujeme.

ÚT 16.1.

M - Pololetní písemná práce

ČT/PS - Písanka str. 25, čítanka str. 89

PČ - Stavby z geometrických tvarů, stavby z cihliček

TV - Vybíjená smíšených družstev

ČJ dělená - PS str. 33/cv. 1,2 + zápis známek

Pozn: Děti mají na ukázku písemky z ČJ a MAT. Nic v nich neopravujte, ani nepodepisujte a zítra pošlete zpět. Děkuji.

PO 15.1.

ČJ - Pololetní písemná práce

M - PL -Opakování na písemnou práci + geometrie oranžový PS str. 41-45

AJ 1. sk - procvičování : How many brothers/sisters have you got? + odpověď, učeb. str. 29, DÚ: PS str. 29/4

    2. sk.- oprava pololet. písem. práce, Slovíčka "How many" ? PS str. 29

PRV - Hodnocení testu + zápis známek, (děti mají na ukázku, zítra donést zpět)

ČT/PS - Písanka str. 24, čítanka str. 90-91

19. týden 8. - 12. ledna 2018

PÁ 12.1.

ČJ - Opakování na písemnou práci, PS bílý str. 3-9, str.11 čtyřsměrka, PS velký str.32/cv. 1-3 (dokončit doma)

M - Opakování na písemnou práci - slovní úlohy učeb. str. 47-49 + příklady se závorkou učeb. str. 39 (dokončit doma) info malý sešit

PRV - Test - opakování z neživé přírody

AJ 1.sk. - slovíčka "How many"  učeb. str. 29, DÚ: PS str 29/3

    2. sk.- učeb. str. 29

Pozn: Prosím, přes víkend prohlížejte vlasy - nějak se nám to tady zavšivilo, už jsem z toho nešťastná a jak to odstranit???? Jen důslednou kontrolou a čistotou! V pondělí budeme psát písemnku z ČJ a v úterý z Mat. Tak ať se děti na to mrknou, zadání mají v sešitech. Děkuji za spolupráci.

ČT 11.1.

ČJ - Opakování na písemnou práci - viz sešit

ČT/PS - Písanka str. 23, čítanka str.87 - 88 Koblížek na vandře- tvoření obrázkové osnovy

VV - Ilustrace k pohádce O koblížkovi, obrázkový příběh

M dělená - Opakování na písemnou práci, PS 2.díl zelený str. 3/cv. 3,5, str. 4/cv. 4,5,6 - dokončit doma

Pozn: Ve třídě se vyskytly vši, opět žádám o důslednou kontrolu! Zítra končíme v 11.30 (volby) - budeme mít ČJ, M,PRV, AJ.

Koncem ledna bude školní kolo recitační soutěže, kdo z dětí by se chtěl zúčastnit, ať si hledá básničku (přiměřenou k věku). Děkuji za spolupráci.

 

ST 10.1.

AJ - Pololetní písemná práce, 1.sk DÚ: PS 31/8

ČJ - Slova příbuzná ke slovům: vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš PS bílý str. 9+ opakování na písemnou práci - info v sešitě ČJ

M - Opakujeme na písemnou práci - podobná cvičení píšeme do sešitu DÚ: 36/15 + PL nákupy v papírníctví

PRV - opakování na pololetní test -Od učiva "Neživá příroda" - píšeme v pátek 12.1.

HV

ÚT 9.1.

ČT/PS - Písanka str. 22 - opakování psaní písmen gG,qQ, čítanka str. 84-86

M - PL na násobení a písemné sčítání

PČ - skládání "cihliček" - kvádrů z papíru

TV - míčové hry

ČJ dělená - PS malý str. 5/1a,b samostatně + PS velký str. 31

Pozn: DÚ na zítra - učit se na písemku z AJ a na opakování z HV.

 

PO 8.1.

ČJ - Procvičování vyjm slov po L - PS str. 29 -30 (dokončit za DÚ)

M - Opakování geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek + přímky rovnoběžné, PS krtek str. 27+31

AJ - 1.sk. Opakování na pololetní písemnou práci - ve středu 10.1. (viz sešit)

      2.sk. Popis fotek + Opakování na pololetní písemnou práci - ve středu 10.1. z lekcí 1-5

PRV - čtení z katalogu Klubu mladých čtenářů, Opakování PS str. 28

ČT/PS - Písanka str. 27+26, čítanka str. 84-86

Pozn: Děti musí mít do geometrie pravítko - trojúhelník s ryskou a ostrouhanou tužku! Dnes dostaly katalog KMČ - objednání knih do 3.února.

Tento týden opakujeme na pololetní písemné práce - ČJ a M budeme psát příští týden.

 

18. týden 1. - 2. ledna Vánoční prázdniny

PÁ 5.1.

ČJ - Slova příbuzná ke slovům POLYKAT, PLYNOUT,PLÝTVAT - PS bílý str. 8-9 + báseň na opaky, učeb. str. 41-42 ústně

TV - pravidla chování a bezpečnosti, cvičeb. úbor v TV, švihadla, obruče, závodivé hry v družstvech

M - geometrie PS krtek str. 19 + Písemné sčítání - učeb. str. 43/cv. 8,10 společně na tabuli a sešitu

AJ - spojená v 1.sk. - procvičování slovíček "family" : Who´s  this?  This is my (mum). učeb. str. 28, PS str. 28/2, opakování čísel 1-20 -prac. list - dodělat za DÚ    2. sk. Fotky rodiny donést v pondělí znovu

PRV - PS str. 26 Hospodaříme s penězi, dokreslení betlému na str. 27

Pozn: Opět prosím o kontrolu vlasů, pořád se vyskytují vši. Taky kontrolujte dětem pomůcky a úkoly na vyučování - škaredě napsané úkoly u většiny dětí, chybějící pravítka, zapomenuté PS! To vše nám narušuje výuku a zdržuje ostatní děti od  práce. Děkuji za pochopení a vstřícnost.

Příští pátek 12.1. (vzhledem k volební místnosti ve školní jídelně) zkráceno vyučování do 11.30 hod. Info v deníčku.

ČT 4.1.

ČJ - Vyjmenovaná slova po L - práce s kartičkami, písnička, PS bílý str. 8 slova příbuzná ke slovům SLYŠET, MLÝN, BLÝSKAT SE, DÚ: učeb. str. 41/2

ČT - čtení básně z listu: "Co musí udělat leden" - hledání rýmů, čítanka str. 82-83, + pohádka "Chaloupka na vršku - Jak to bylo na Tři krále" DÚ: číst přes   

       víkend

VV - Práce s barvou - Ohňostroj 2018

M - Opakování písemného sčítání učeb. str. 42/2 do sešitu, vysvětlení písemného odčítání PS krtek str. 21/3

Pozn: Opět se vyskytují ve třídě vši - prosím, neustále kontrolujte vlasy.

ST 3.1.

AJ 1.sk. Slovíčka "RODINA" učeb. str. 28, DÚ: PS str. 28/1

    2. sk. Slovíčka "RODINA" učeb. str. 28 - naučit, PS str.28/2, DÚ: 28/1 + donést fotku rodiny

Dnes jsme si udělali "novoroční školní den" - vypravovali jsme si zážitky z vánočních prázdnin, kreslili vánoční dárky, povídali si, který dárek mi udělal největší radost apod. A protože Ježíšek přinesl mnoha dětem mobilní telefon, tak jsme si řekli pravidla k jeho používání ve škole. Také jsme se poučili o bezpečnosti - hlavně samostatném přecházení do kroužků apod. a o bezpečnosti styku s cizí osobou. Nakonec jsme si zopakovali vyjmenovaná slova a písničky po B a L. A o přestávkách jsme si zahráli deskové hry od třídního Ježíška. Zítra už "jedeme" podle rozvrhu a v pátek připomínám první tělocvik v tělocvičně.

Všem hodně sil a ať se nám daří v tom novém roce!

 

 

17. týden 25. - 29. prosince Vánoční prázdniny

16. týden 18. - 22. prosince

PÁ 22.12. Vánoce ve třídě

Ráno měly děti 20 minut AJ - vyráběly anglické vánoční přání. Potom jsme rychle spěchali do kostela sv. Františka, kde jsme si společně se všemi dětmi z 1. stupně naší školy zazpívali známé koledy. Přišlo se podívat i celkem hodně rodičů, babiček a rodinných příslušníků. Dětem se společné zpívání povedlo a všem se moc líbilo. Po návratu do třídy jsme posvačili a netrpělivě čekali na rozbalování dárků, kterých bylo pod stromečkem opravdu dost. Aby to čekání ubíhalo rychleji, tak jsme si zahráli "vánoční kvíz" . Skoro všechny děti znaly odpovědi na mé "vánoční otázky" a za spávnou odpověď je čekal sáček s překvapením. Po desáté hodině jsme se sesedli kolem stromečku a rozdávali dárečky. Na každého čekal jeden i více krásně zabalených dárečků, ze kterých se všichni radovali. Nakonec jsme si popřáli krásné Vánoce a poučili se o bezpečném chování během vánočních prázdnin a zákazu manipulace se zábavnou pyrotechnikou. Stihli jsme stromeček i odstrojit a celou třídu uklidit. Prožili jsme pěkný předvánoční den. Děkuji všem za krásné a milé dárečky.

Pozn: Děti nemají žádný domácí úkol, jen slíbily, že budou číst. (tak to budu moc ráda :-)) Kdo měl podepsaný deníček, vrátila jsem mu 200,- za plavání. Děti si vzaly ručníky na oprání. Nástup do školy je ve středu 3. ledna 2018.

Přeji všem krásné a spokojené prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2018.

FOTO: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vanocni_tvoreni_ve_3.A_21.12.2017/

zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vanocni_jarmark_a_vystava_15.12._2017/

zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vanoce_ve_tride_22.12.2017/

 Přidávám odkaz na zpívání koled v kostele sv. Františka od paní Plaché

www.youtube.com/watch?v=LOQsjsGNq5k&feature=youtu.be

 

ČT 21.12.

Dnes jsme si udělali už trošku vánoční den. Ráno jsme si zazpívali zimní písničky a pak se dali do vánočního tvoření. Vyráběli jsme tradičně svícen z jablka nebo voňavý pomeranč, který se všem povedl, jen někteří chlapci to trochu odbyli. :-( Všechny větvičky, které jim maminky přichystaly, totiž nechali v igelitkách. Zato se ale více snažili při výrobě vánočního přáníčka. Některé děti stihly vyrobit i dvě. No a úplně nakonec jsme si udělali svícen ze skleničky a zítra si v něm zapálíme i svíčku. Nakonec si všechny děti odnesou pěkné výrobky, které možná použijí i jako dárečky. Ale to je překvapení, to přinese Ježíšek.

Pozn: Děti dostaly ( a snad všichni hned vypily) mléko 2dcl opět v rámci projektu" Ovoce , zelenina a mléko do škol". Zítra 20 min AJ, potom odchod do kostela sv. Františka na ul. Bratrské. Po návratu přestávka se svačinou a "Vánoce  ve třídě" + rozdávání dárečků.Končíme v 11.30 hod. Dnes jsme si ujistili dvojice /trojice/ obdarovávaných, tak snad to klapne a na nikoho se nezapomene. Jinak to jistí "společný třídní Ježíšek". V deníčku je info k vyúčtování dopravy na plavání a divadla. Všechny fotky , které vám dlužím, se budu snažit co nejdříve přidat na rajče.

ST 20.12.

AJ - 1. sk. Christmas - slovíčka -jídlo, Vánoční  přání učeb. str. 68 
       2. sk. Vánoční hodina, slovíčka, PL + písnička Christmas tree, učeb. str. 66-67, DÚ: vybarvit PL
ČJ - Vyjmenovaná slova po L , kartičky + vysvětlení významu slov, PL - Vánoční barevná čeština na slovní druhy
M -  Hry s geodeskou - tvoření vánočních motivů
PRV - PS str. 27 Vánoce
HV - Nácvik koled
Pozn: Ke čtvrtku a pátku je info v deníčku. Děti musí mít žákovskou knížku, deníček, pouzdro, pastelky, klíček, kartu na oběd a věci na tvoření.

 

ÚT 19.12.

ČT/PS - Přepis básně  "První sníh", čítanka str. 79 DÚ: číst

M - Sčítání a odčítání do 100, PS oranž.společná kontrola str. 32

PČ - Dokončení vánočních motivů

PRV - PS str. 25 Čím chci být DÚ: 25/4

ČJ dělená - Vánoční diktát, Příprava na vyjm. slova po L - kartičky + obálka

Pozn: Děti mají v deníčku info k tomuto týdnu. Zapomněla jsem napsat, že v pátek končíme v 11.30 hod. Do kostela se můžete přijít v pátek podívat.

PO 18.12.

ČJ - PS str. 27-28 dokončení VS po B, DÚ - učeb. str. 38/2

M - PS oranž. dokončení po str. 32, minutovka na násobilku

AJ - 1. sk. Slovíčka na téma Christmas (Vánoce), učeb. str. 66-67, Bingo rozstříhat za DÚ

      2. sk. test 5. lekce, hodnocení lekce PL

PRV - Měříme objem PS str. 23, Rodokmen rodiny PS str. 24-  dokončit za DÚ ( bez dat narození)

ČT - nácvik koled, čítanka str. 76 " Vánoce jsou za dveřmi"

Pozn: Ve třídě se vyskytly vši. Tento problém já neovlivním, můžu se jen spoléhat na vaši pravidelnou a důslednou kontrolu. Děkuji.

15. týden 11.- 15. prosince

PÁ 15.12.

AJ - 1. sk. test z 5. lekce, Pracovní list - Deníček

      2. sk. opakování na test PL, projekt - popis obličejů - 3holky +3 kluci a ke každému jedna věta -dokončit za DÚ (v pondělí test z 5. lekce)

ČJ - PS str. 27

v 10 hodin odchod na vánoční výstavu a jarmark

FOTO zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vanocni_jarmark_a_vystava_15.12._2017/

Pozn: Děti se mezi sebou domluvili na dárečkách, za DÚ přes víkend naučit číst koledy z listu (koncem týdne půjdeme zpívat do kostela).

ČT 14.12.  účast na akci "Sportovní hvězdy dětem"

Dnes jsme si přivstali a o půl sedmé už čekali ve vestibulu školy. Těšili jsme se všichni do Prostějova na sportovní a zároveň vánočně- charitativní akci nazvanou "Sportovní hvězdy dětem". Cestou k nám do autobusu přisedli třeťáci z Oseka s panem učitelem Ulmou. Ješte za tmy jsme vyráželi směr Prostějov. Pět žáků naší třídy a dalších pět z Oseka vytvořili jeden sportovní tým, který se hned v šatně skamarádil a v soutěžích zastupoval okres Přerov. Ostatní děti usedly na tribuny jako fandící diváci.  Našimi soupeři byli třeťáci z Olomouce, Prostějova, Šumperku, Jeseníku a Dětských domovů. Šest sportovních týmů mělo i své sportovní patrony - my jsme měli atleta Jakuba Holušu, ostatní družstva doprovázeli např. Lukáš Krpálek, Jan Koller, Michal Křemen, Andrea Kossányiová nebo Lucie Kovářová. Celou soutěž zahájil hejtman Olomouckého kraje p. Ladislav Okleštěk. Sportovní týmy soutěžily ve slalomu na koloběžkách, jízdě na invalidním vozíku, slalomu s hokejkou a míčkem, v běhu na běžícím pásu, v kopu balónem na přesnost, lukostřelbě nebo hodu na terč. Sporty doprovázely i vědomostní soutěže pro děti z řad diváků nebo písničky v podání zpěváků Jiřího Zonygy, Olgy Lounové a Milana Peroutky. Moderárory sportovního dopoledne byli Petr Salava a Jan Čenský. Celá sportovní hala byla naplněna soutěživou a radostnou atmosférou. Vítěství  nám uniklo o jeden bod, umístili jsme se hned za družstvem z Prostějova. Sportovní dopoledne jsme si krásně užili a sportovně naladěni odjížděli do školy na oběd.

FOTO: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Sportovni_hvezdy_detem_Prostejov/

 

ST  13.14.

AJ - 1.sk: Opakování na test z 5. lekce (příští hodinu) pracovní list,PS str. 26/5,6 DÚ: 27/8
       2.sk. učeb. str. 27, PS str. 26-27/cv.5,6  DÚ: 27/8

ČJ - PS str. 26

v   9.45 odjezd do divadla     
Pozn:    Zítra sraz v 6.30 ve vestibulu, sportovní oblečení a slušné chování s sebou! Info o pátku si děti psaly do deníčku.
 

ÚT 12.12.

ČT/PS - Písanka str. 21, čítanka str. 75 
M - opakování dokončování a kontrola PS str. 32 + matem. hry
PČ - Vánoční vystřihovánky.
TV = VV  Společná práce -vánoční strom + vánoční písničky
ČJ dělená  - desetiminutovka na VS po B (DÚ  - Oprava ), PS malý str. 4/4,6
 
Pozn: Zítra jen AJ + ČJ , potom odjíždíme do divadla, návrat asi  ve 13 hod.

PO 11.12.

ČJ - zážitky z víkendu, společná kontrola DÚ - malý PS str. 3 opakování VS po B, DÚ: učeb. str. 38/4
M - Bingo na  násobilku, PS krtek str. 32 + PS oranžový str.32-33
AJ - 1.sk. Popis obličeje, učeb. str. 26, PS str.25/4, DÚ: 27/7
      2.sk. opakování  učeb. str. 26, PS str.27/cv. 7
PRV - Měření času PS str. 22
ČT/PS - Přepis básně Mokrý den + info ke čtvrtku
Pozn:  Prosím, podepište deníček - info ke čtvrtku

14. týden 4.- 8. prosince

PÁ 8.12.

AJ -1. sk. Popisování obličeje, učeb. str.25, DÚ: PS str. 25/3

     2.sk. učeb. str. 25, PS str. 25, DÚ: do sešitu nakreslit hlavu kamaráda a popsat 5 větami:  He´s got...., She´s got....

ČJ - Desetiminutovka na VS po B, PS malý společná kontrola DÚ, PS str.25 DÚ: oprava detiminutovky + str. 3 z malého PS

M - Násobení a dělení číslem 1 a10 - PS krtek str. 30

PRV - Měříme teplotu a hmotnost - zápis do sešitu

Pozn: Posílám info v deníčku. Nakonec píšu z domu, ale nemám učebnice (nepamatuji si přesně stránky :-( ). Kdo jste si objednali knížky a chcete je na Vánoce, dejte mi vědět, ať je neposílám po dětech. Ve škole opět vši, proto neustále důkladně kontrolujte vlasy. Také prosím o kontrolu psaccích potřeb- hlavně per. Děti musí mít 2 funkční pera. Na příští týden budeme potřebovat malou zavařovací skleničku na svícen. Příští týden nás čekají tři akce, info bude v  deníčku. STŘEDA 13.12. divadlo Prostějov, ČTVRTEK 14.12. akce "Sportovní hvězdy dětem" Prostějov., PÁTEK 15.12. v 10 hod půjdeme na náměstí na Vánoční jarmark.

 

ČT 7.12.

ČJ - PS po str. 25

ČT/PS - čítanka str. 72    , Písanka str.20

VV  Vánoční stromeček a kapr - viz nástěnka na chodbě

M dělená - opakování oranžový PS str.30-31

ST 6.12.

AJ 1. sk. Popis obličeje : He´s got....., She´s  got..... PS 24/2 DÚ: nakreslit obličej a popsat 5 větami

     2.sk. učeb. str. 24, PS 24/2 + nová slovíčka (naučit) DÚ: PS str.24/1

ČJ - Opakování vyjm. slov po B - bílý PS, učeb. str. 36-37 ústně , PS 21/1, DÚ: učeb. str. 36/6

M - PS oranž. str 30-31 samostatné počítání

PRV - PS Měrění teploty a hmotnosti str. 20-21

HV Koledy

ÚT 5.12. Čertovský den

Dnes jsme si užili Čertovský den. Chválím všechny děti ( i rodiče) za pěkné masky. Opravdového Mikuláše s čerty jsme se nemohli dočkat, ale nečekaně se ve třídě objevil poslední hodinu, kdy už byla polovina dětí doma. Nevadí, večer určitě přijde na všechny. Děti musely recitovat i zpívat, "zlobivci" byli zkoušeni i z násobilky. Během "čertovské školy" jsme plnili úkoly v pracovních listech i počítali příklady z kotle. Děti všechno zvládly na výbornou a zasloužily si malou odměnu. Také jsme stihli nastrojit vánoční stromeček, který nám bude zdobit třídu až do Vánoc.

Foto z dnešního dne :zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Certovsky_den_ve_3.A_5.12.2017/

Foto z plavání :zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Posledni_plavani_-_1._12._2017/

PO 4.12.

ČJ - vypravování zážitků, vyjmen. slova po B - PS bílý opakování + čtyřsměrka str. 7 (dokončit za DÚ)

M - PS krtek str. 29 společně +tabule

AJ - 1.sk. slovíčka "obličej", učeb. str. 24, DÚ: PS 24/1

      2.sk. test, PL hodnocení lekce, nová slovíčka - kdo nestihl, napíše za DÚ

PRV - Vzduch, voda - učeb. str. 29-31

ČT/PS - Adventní kalendář, čtení z listu "Pranostiky na prosinec, Co víme o Mikulášovi"

pozn: Zítra máme Čertovský den - děti nemusí nosit aktovku, budou otřebovat pouzdro a pastelky. Tělocvik v prosinci bude nahrazen akcemi, cvič. úbor až po Vánocích.

13. týden  27. listopadu - 1. prosince

PÁ 1. 12.

AJ - 1.sk. Test, PL Deníček, křížovka

      2. sk. učeb. str. 23, PS str. 22-23, PL opakování , v pondělí test ze 4. lekce

M - dělení číslem 9, PS krtek  str. 28 + PL - (můžou procvičovat i doma)

ČT - čtení z listu "Jen aby nebyl Mikuláš hluchý"

Plavání - 10. závěrečná lekce - Děti dostaly "mokré" vysvědčení a pochvalu za zvládnuté styly i překonání strachu z vody. Byla bych ráda, kdyby to, co se naučily, dále procvičovaly a zdokonalovaly. Příští rok ve 4. třídě budeme opět jedno pololetí plavat. FOTO přidám v pondělí.

Pozn: Přes víkend můžete chystat masky na Čertovský den. V úterý stačí jen pouzdro a pastelky, budeme dělat pracovní listy.

 

ČT 30.11.

ČT - čítanka str. 70 "Čertovské dárky"

ČJ - Vyjmenovaná slova po B - opaky , PS bílý str. 5, 6

VV - Čerti + výzdoba k Čertovskému dnu

M dělená - PS krtek str. 26 DÚ: PS str. 26/8

Pozn: Zítra Aj  a poslední hodina plavání, na kterou jste srdečně zváni (až dovnitř).

ST 29.11.

AJ - 1.skup. Opakování na test ze 4. lekce (příští hodinu), Prac. list, učeb. str. 23, PS 23/8, DÚ: 23/9

       2.skup. učeb. str. 22 - pozdravy -naučit! DÚ: PS str. 23/9

ČJ - Vyjmen. slova po B - slova příbuzná ke slovům BYLINA, KOBYLA, BÝK- bílý PS, + začínáme si vysvětlovat OPAKY - učeb. str. 33/cv. 6

M - PS krtek - dokončení str.24 + násobení číslem 9 str. 25

PRV - Opakování skupenství látek, Vzduch - pokus

HV

ÚT 28.11.

ČT- Zhodnoceno chování a prospěch za 1. čtvrtletí, čítanka str. 67

M - procvičování učiva PS krtek str. 24

PČ - Vánoční pexeso

PRV - Vlastnosti látek - pokusy + PS str.19

ČJ dělená - Vyjmenovaná slova po B - práce s kartičkami, slova příbuzná ke slovům OBYČEJ a BYSTRÝ PS bílý, DÚ: ČJ učeb. str. 35/2

Pozn: Děti mají pro vás info v deníčku (ukončení plavání, změna rozvrhu, Čertovský den, divadlo) a v ŽK hodnocení za 1. čtvrtletí. Prosím, podepište.

PO 27.11.

ČJ - vyjmenovaná slova po B, slova  příbuzná ke slovům: příbytek, nábytek, dobytek -PS bílý str. 4, PS čj str. 23 DÚ: PS str. 23/2

M - Násobilka -desetiminutovka, PS krtek str. 23 - dokončit za DÚ

AJ - 1.sk. slovíčka - pozdravy, učeb. str. 22, PS str. 22/6, DÚ: PS str. 22/7

       2. sk. učeb. str. 21, zápis He´s , She´s + nová slovíčka (naučit se!) PS str. 21/cv.3,5, DÚ: str. 21/4

PRV - Vlastnosti látek PS str. 19 + zápis do sešitu

ČT/PS - přepis básně "Tažní ptáci",  čítanka str. 66

12. týden 20.- 24. listopadu

PÁ 24.11.

AJ - spojená- opakování  (supl. z důvodu školení "Inkluze")

M - Dělení číslem 8, opakování násobků, PS krtek str. 22

ČT/PS - Písanka str. 19

Plavecký výcvik - 9. lekce

ČT 23.11.

ČJ - Vyjmen. slova po B - příbuzná slova ke slovům : BYDLIT, OBYVATEL, BYT, učebnice str. 31/1 a 32/2,3

ČT - čítanka str. 64 - 65 - výrazné čtení s důrazem na konec věty

VV - Baňky z papíru na vánoční stromeček na dveře + Vánoční krabička

M dělená - Práce  s kartami na násobení a dělení , hodnocení samostat. práce.

Pozn: Zítra AJ a předposlední plavání. Děti mají na ukázku PL na opakování z mat. a prověrku z PRV. Zítra donést zpět.

 

ST 22.11.

AJ -1.sk. Procvičování pocitů: I´m /He´s /She´s happy. učeb. str. 21, PS str. 21/3,5 DÚ: 21/4

      2. sk.Nová slovíčka - pocity, učeb. str. 20, PS str. 20 DÚ: učit se slovíčka

ČJ - Vyjmenovaná slova po B - básnička, písnička, slova příbuzná ke slovu BYDLIT - bílý PS, čtyřsměrka PS + tabule

M - PL - samostatné počítání - opakování z 2. roč. + matematické hry (karty s příklady) (pošlu na ukázku)

PRV - PL  "Od přírodnin k lidským výtvorům"

HV - odpadla z důvodu školení " Inkluze"

ÚT 21.11.

ČJ - Vyjmenovaná slova po B - sloveso "být" a slova příbuzná - PS bílý str. 4, písnička k VS po B

M - Polopřímky PS krtek str. 5 + 13, DÚ dokončit cv.4/str. 13

PČ - Kapři

PRV - Živé a neživé přírodniny - PL 

ČJ dělená - diktát, práce s kartičkami VS po B, DÚ: oprava diktátu

Pozn: Některé děti nemají v pořádku věci do geometrie - musí mít 2 ostrouhané tužky a pravítko. Děkuji za nápravu.

PO 20.11.

ČJ - Vyjmenovaná slova po B - práce s kartičkami, PS bílý str. 3 - báseň, str. 7 čtyřsměrka -dokončit za DÚ

M - opakování PS oranžový str. 28

AJ - 1.sk. slovíčka - pocity, učeb. str. 20, PS str. 20/1, 20/2- DÚ

PRV - Příroda živá a neživá učeb. str. 27 + zápis do sešitu

ČT - čtení z listu "Vrabčák Pepík" - DÚ číst nahlas

Pozn: Děkuji všem rodičům za příspěvek "Adopce na dálku" - za naši třídu jsem odevzdala 440,-Kč. Také děkuji za příspěvky SPRŠ - vybráno 2000,- Kč.

Ve středu z důvodu školení zkráceno vyučování na 1. stupni do 11.30 hodin. Děti půjdou na oběd a pak domů nebo do družiny.

 

11. týden 13.- 17. listopadu

PÁ 17. 11. Státní svátek

ČT 16.11.

ČJ + ČT - Úvod do vyjmenovaných slov, seznámení s PS "Vyjmenovaná slova hravě" (dále PS bílý), báseň "Zvířata natvrdo" - str. 3, vystřihování žlutých kartiček s vyjm. slovy po B a výroba obálky na jejich uložení.

VV - Dopis pro Ježíška + film Pipi dlouhá punčocha

M dělená - Písemná práce za 1. čtvrt. (průměr 1,43)

Pozn: Poslala jsem na ukázku obě prověrky ČJ i MAT. Podívejte se, proberte chyby a pošlete zpět v pondělí. Děkuji. Přeji příjemný prodloužený víkend.

ST 15.11.

AJ - 1.sk. Test, hra učeb. str. 19

       2.sk. Opakování na test, PS str. 19, (V pondělí 20.11. test z učiva 1.-3.lekce)

ČJ - Beseda s městskou policií na téma "Chodec a cyklista"

M- Opakování, PS oranžový str. 27 (zítra čtvrtletní prověrka - násobilka do 7, sčítání + odčítání do 100, slov. úlohy)

PRV - Přírodnina - surovina - výrobek (kartičky + PL)

HV

Pozn: Děti dostaly jablko a 2 mandarinky z projektu Ovoce do škol. Kdo se chcete přidat k hromadné objednávce knihy "Obrázky z českých dějin", tak se mi ozvěte nebo napište. Zítra ukončuji vybírání poplatku SRPŠ.

ÚT 14.11.

ČT - čtení z listu" Proč se javor na podzim červená, Kos, Vrabec"  - DÚ: hlasitě číst články z dnešního i včerejšího dne

M - pokračujeme v násobení 8 a opakování - PS krtek str. 21

PČ - prostorový sněhulák (kužel)

PRV - Svět kolem nás - Lidé a výrobky - učeb. str. 24-25

ČJ - dělená - Opakování z čj za 1. čtvrt. (práce s textem)

Pozn: Od zítra můžete hlasovat pro velmi povedené ilustrace k článku z čítanky "Pistolnice (knihovnice) Murphyová". Práce budou vystaveny v mezipatře a lístečky s číslem můžete házet do "Radílkovy schránky".

PO 13.11.

ČJ - opakování , PS str. 21-22

M - Násobení číslem 8, PS str. 20

AJ - 1.sk. opakování na test - příští hodinu, učeb. str. 18, PS str. 19/3 kvíz

       2.sk. opakování, učeb. str. 18-19

PRV - opakovací test na rostliny

ČT/ PS - čtení z listu: Listopad, O posvícení PS: Písanka str. 18

Pozn: Přidala jsem na stránky další záložku s názvem "ODKAZY". Zde můžou děti procvičovat učivo doma, protože ve škole u jedné tabule na to není čas. Připomínám ukončení objednávky knih nakl. Fragment 16.11. a nakl. Albatros 27.11. (Jestli nemáte doma, doporučuji objednat knihu Obrázky z českých dějin a pověstí - katalog str. 25) Budeme ji potřebovat příští rok ve vlastivědě.

10. týden  6. - 10. listopadu

PÁ 10.11.

AJ - 1.sk. Test + Prac. list - deníček, PS str. 18/1, DÚ: PS 18/2

       2. sk. oprava a hodnocení testu, PL - opakování, dokončit za DÚ cv.2,4

M - PL na násobilku -podzimní list + nalepení do sešitu, PL na opak násobení a sčítání do 100

ČT - čtení  z listu

Plavání 8. lekce

Pozn: Opakujeme na čtvrtletní písemné práce - v pondělí test z prvouky, v úterý z ČJ, ve středu z M.

ČT 9.11.

ČJ - PS str. 20 opakování + sloh: Příprava na vycházku PS str. 20 + učeb. str. 27

M - opakování PS oranžový str. 26

ČT/PS - čítanka str. 61-62, Písanka str. 17

VV - solná technika - Martin na bílém koni

Pozn: Děti mají v ŽK vložený lístek na příspěvek SRPŠ. Můžete posílat během příštího týdne. Opět ve škole vši - prosím o kontrolu. Zítra bazén a AJ. Jinak učebnice nepotřebujeme.

ST 8.11.

AJ - 1.sk. opakování na test z 3. lekce - příští hodinu, učeb. str. 17, DÚ: PS str. 17/7

       2.sk. psaní testu ze 3. lekce, PS str. 18

ČJ - Slova příbuzná - prac. list

M - Dělení čísslem 7 a 6 -PS str. 18 (dokončit za DÚ), slov. úloha učeb. str. 21/32 (na malé jedničky)

PRV - dokončení zápisu do sešitu + opakování na test z rostlin v pondělí 13.11.

HV - píseň Beskyde, Beskyde

Pozn: Zítra není dělené vyučování, všechny děti končí ve 12,35 hod.

ÚT 7.11.

ČJ - Slova příbuzná - prac. list + tabule

M - Dělení číslem 7, PS krtek str. 17 + Loto + prac. list na opak. násobilky

PČ - sv. Martin

PRV - zápisy do sešitu

ČT/PS dělená - čítanka str. 58-60 + ve skup. ilustrace k článku

PO 6.11.

ČJ - Slova příbuzná - zápis do sešitu, PS str. 19, učeb. str. 26 DÚ: PS str. 19/cv. 4 (napsat sloupečky příbuz. slov)

M - PS oranžový str. 25, str. 26/3,6,7

AJ -1.sk. učeb. str. 16, PS str. 17/6, Projekt "My pet "- dokončit za DÚ

     2.sk.učeb. str. 17, prac. list + opakování (Ve středu 8.11. test ze 3. lekce)

PRV - opakování Rostlin

ČT/PS - přepis básně Listopad (dokončit za DÚ), čítanka str. 54-56

Pozn: Prosím, podepište info v deníčku - ve čtvrtek není dělená matematika, výskyt vší ve škole.

9. týden 30. října - 3. listopadu

PÁ 3.11.

AJ - 1.sk. učeb. str. 16, DÚ:  PS 16/5 , naučit slovíčka big /little

       2. sk. opakování otázka a odpověď, učeb. str. 16, PS str, 16,17 DÚ: naučit slovíčka big /little

M - opakování násobilky 1-7, násobilka na známky - viz proužek v sešitě, PS krtek str. 16 DÚ: dokončit PS str. 16

ČJ - Slova příbuzná - úvod

Plavání - 7. lekce - opakování + plavání na čas,  Pár fotek z dnešního plavání zde FOTO: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Plavani_7._lekce_3.11./

ČT 2.11.

ČJ - Sloh - vypravování podle obrázkové osnovy + dokončení příběhu PS str. 18

ČT/PS - Písanka str. 15-16 -DÚ : dopsat str. 16, čítanka str. 52 Křeček strojvůdcem DÚ: číst

VV - Podzimní strašák - omal. + řazení prac. listů do složky "Portfolio žáka"

M - dělená - barevná matematika, opak +,-, násobilka - Loto, slovní úlohy z učeb. DÚ:ukázat desetim. z násobilky a opakovat

Pozn: Zítra připomínám AJ a čeká nás už 7.lekce plavání. Příští čtvrtek nebude dělená hodina, budeme všichni končit ve 12,35 (seminář Olomouc).

Dnes konzultační hodiny jen do 14.45. Jinak po domluvě.

ST 1.11.

AJ - 1.sk. učeb. str. 15, PS str. 15/3, DÚ: 15/4  (otázka: Is it a dog? Odpověď: Yes, it is. No, it isn´t.)

       2.sk. Halloweenská hodina

ČJ - zápis do sešitu Slova citově zabarvená- lichotivá (pejsánek), hanlivá (psisko) + SLOH - vypravování podle obrázkové osnovy učeb. str. 25

M - opakování násobilky - desetiminutovka na násob. do 6, PS krtek str. 15- slovní úlohy společně

PRV - Opakování - stromy, keře, byliny, hospodář. plodiny, ovoce, zelenina + PS str. 18

HV -

ÚT 31.10.

ČT/PS - písanka str. 8, čtení z listu "O zimních spáčích", práce s textem

M - Násobení číslem 7, PS krtek str. 14, DÚ: PS str. 15/cv. 2,6 + opakovat násobilku

PČ - Halloweenské puzzle - vymalování, podlepení a vystřižení obrázku jako puzzle

PRV - Zelenina a hospodářské plodiny - PS str. 16-17

ČJ dělená - diktát "Podzim", PL na slova citově zabarvená

Pozn: Děkuji za všechny příspěvky na Adopci na dálku. Ráda bych peníze odevzdala, tak kdo má ještě zájem přispět, počkám do čtvrtku. Děti dnes dostaly mléko, hrušku a dvě blumy z projektu "Mléko a ovoce do škol".

 

PO 30.10.

ČJ - Zážitky z prázdnin, Slova citově zabarvená PS str. 17, učeb. str. 24, opak. slov protikladných a nalepení obrázků do sešitu

M - Prac. list s halloween. příklady

AJ - 1. sk. slovíčka Halloween, učeb. str. 64-65, PL Bingo

      2. sk. učeb. str. 15, PS str. 15, nové slovíčko "myš"

PRV - Ovoce - PS str. 15 + třídění obrázků ovoce

ČT - list na čtení "O velikém zimním spaní" - DÚ: číst

8. týden 23. - 27. října

26.-27. 10. PODZIMNÍ  PRÁZDNINY

ST 25.10. DÝŇOVÝ  DEN

AJ - 1. sk. učeb. str. 14, PS str. 14/1, DÚ: 14/2 What´s this? It´s a dog.

      2. sk. učeb. str 14, nová slovíčka Zvířata - učit se, PS str. 14/1

2.,3. a 4. hod. Dýňový den - Uf , byla to fuška, ale výsledek stojí za to. Nejprve jsme si pustili kreslenou pohádku s hallowen. tématem a pak jsme se pustili do práce. Chválím všechny děti za snaživost a připravenost ! Děti si přinesly krásné dýně a hodně přírodnin na zdobení. Sladkou odměnou byla dýňová buchta. Na závěr jsme se poučili o bezpečnosti během školního volna a popřáli si pěkné odpočinkové dny. Pěkné podzimní dny přeji i všem rodičům.

FOTO z dnešního dne:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Dynovy_den_ve_3.A_25.10./

ÚT 24.10.

ČJ - slova mnohoznačná PS str. 17, práce s kartičkami ve skupinách

M - PS oranž. str. 24 příklady se závorkou i bez, 4 příklady na dělení a násobení DÚ:opak. násobilku 1-6,PS str. 22

PČ - Život dýně - od semínka k plodu

PRV - Houby PS str. 14, učeb. str. 45

ČT/PS dělená - Písanka str. 13, čtení z knihy Pověsti malého městečka

Pozn: Děti mají info k zítřejšímu Dýňovému dni. Jestliže jste nestihli sehnat nebo koupit dýni, nic se neděje, mám pro děti jiné aktivity.

Děti dostaly nabídku naklad. Fragment, objednávky do 16.11.

PO 23.10.

ČJ - slova mnohoznačná PL +tabule + malý sešit

M - PS oranž. str. 21 + samostat. počítání

AJ - 1. sk. test , PL deníček, slovíčka pets, DÚ: prac. list

       2. sk. test, hodnocení 2. lekce, deníček

PRV - uvod do tématu Živá příroda, Dřeviny - druhy stromů, rozdíl strom -keř PS str. 12, učeb. str. 40

ČT/PS - písanka str.12, společná četba z knížky Pověsti malého městečka DÚ: číst nahlas 2 pověsti

Pozn: Upozorňuji na zhoršení v psaní a čtení. Denně doma číst nahlas, ve škole na to není čas.

Info k Dýňovému dni - zítra v deníčku .

Ve středu 25. října budeme mít ve třídě

           DÝŇOVÝ DEN.

Budeme dlabat, zdobit a malovat malé dýně.

Děti si mohou přinést malou okrasnou nebo

obyčejnou dýni a přírodniny na zdobení –

dle možností (šípky, jeřabiny, větvičky, listy apod.)

Kdo nemá dýni, bude vyrábět z papíru.

Protože spolu máme jen 3 hodiny, tak nestihneme

dlabat velké dýně. (lžíci na dlabání a utěrku na lavici)

Děti můžou dle domluvy pracovat i ve skupinách.

 

7. týden 16. - 20. října

PÁ 20.10.

AJ - spojená - opak. na test z 2. lekce, Prac. list ,učeb. str. 13, DÚ: učit se na test

M - PS oranžový str. 19, 21

ČJ - slova nadřazená a podřazená - tabule + sešit

Pozn: Příští týden čt + pá podzimní prázdniny, poslední den ve středu 25.10. si uděláme Dýňový den. Info pošlu.

ČT 19.10.

ČJ - Slova nadřazená, podřazená, souřadná - práce ve skup., PS str. 16 Zítra přinést PS.

ČT/PS - čítanka str. 36, otázky k textu, Písanka str. 11 (někteří za DÚ)

VV - Ježek v listí - zapouštění barev, nalepení ježků

M - opakování násobení a dělení do 6, PS oranžový str. 15,18

Pozn: Děti dostaly vánoční nabídku nakladatelství Albatros. Kdo má zájem, objednávky do 27.11.

ST 18.10.

AJ 1.sk. PS str. 13/7, DÚ: 13/8 opakování čísel, otázek na věk a barvu

    2.sk. opakování čísel, barvy, otázky, PS str. 13 DÚ: učit se na test v pondělí 23.10. z 2. lekce

ČJ - Slova protikladná PS str. 22, učeb. str. 22

M - matemat. pyramidy, PS krtek str. 12 DÚ : PS str. 12/2,4

PRV - PL Zobrazení krajiny na mapě - dokončení + turistické značky, hodnocení Projektu Moje město (Hodně žáků chválím, ale někteří mají nedbale zpracované prac. listy!)

HV - píseň : Kdyby byl Bavorov

ÚT 17.10.

ČJ - PS str. 14 Význam slov

M - slovní úlohy, procvičování násobilky 6, matem. hry DÚ: procvičovat násobky čísla 6 a násobilku 6

PČ - Podzimní mandaly

PRV - Opakování PS str.11, PL Zobrazení krajiny na mapě

ČT/PS - Diktát Ježek, Čítanka str. 38-41 DÚ: oprava diktátu, číst

Pozn: Včera jsme se zabrali do čtení a pak jsem spěchala na dozor do jídelny a zapomněla jsem rozdat lístečky na Adopci. Dnes je děti mají v ŽK.

PO 16.10.

ČJ - učeb. str. 21 - Nauka o slově, ve skup. 21/2

M - procvičování násobilky 6 , PS krtek str. 11

AJ - spojená, učeb. 12, PS str. 12/5, DÚ: 12/6 otázka na oblíbenou barvu: What´s your favowrite colour?

PRV - Orientace v krajině PS str. 10 + PL

ČT/PS - písanka str.10, čtení z knihy Pověsti malého městečka

Pozn: Děti dostaly lísteček "Adopce na dálku". Kdo má zájem, může finančně přispět a vyplněné pošle zpět. Děkuji.

6. týden 9. - 13. října

PÁ 13.10.

AJ spojená - učeb. str. 11, PS str. 11/4, Procvičovat otázky na věk + odpověď : How old are you?  I´m .....

M - PS krtek str. 10/cv. 1,3 samost, ostatní společně DÚ: prolistovat PS a dokončit cvičení ze stran 1-9

ČJ - na tabuli a do sešitu učeb. str. 19/cv. 23

TV - 5. lekce plavání

Pozn: Ve třídě se vyskytly vši. Prosím o důkladnou a každodenní kontrolu vlasů.

ČT 12.10.

ČJ - Sloh - Popis osoby- Moje maminka

ČT/PS - čtení z listu: O poslední vlaštovce + práce s textem, Písanka str. 9 (dopsat za DÚ)

VV - Práce s barvou na podzimní téma - Drak

M dělená - Procvičování násobilky do 6, kartičky, LOTO, soutěže

Pozn: Připomínám zítřejší plavání a angličtinu. Prosím o důkladnou a každodenní kontrolu vlasů.

ST 11.10.

AJ - spojená - čísla 13-20, učeb. str. 11, PS str. 11/3 DÚ: naučit čísla 13-20

ČJ - popis pohádkové postavy - dokončení ve skup., učeb. str. 20,

M - Desetim. na násobilku čísel 1-4,Bingo na násobilku, PS str. 9 dokončit za DÚ+ procvičovat násobilku do 6

PRV - Orientace v krajině, Směrová růžice -učeb. str. 16 + PL

HV

 

ÚT 10.10.

ČJ - diktát Podzimní den, ve skup: popis pohád. postavy, DÚ: oprava diktátu

M - Matem.pyramidy, PS krtek - str. 8/společně cv. 1,2 - Rozdíly o x více, méně  X  xkrát více, méně DÚ: PS str. 8/cv. 6,7

PČ - Modelování s plastelinou - podzimní motivy

PRV - Krajina mého domova PS str. 9, učeb. str. 17-18

ČT dělené - čtení z listu - Pověst o praotci Čechovi, Pověst o založení Prahy, oprava diktátu se zdůvodněním - vysvětlení

Pozn: Děti, které mají plastelinu ve špatném stavu (smíchané nebo ztracené barvy), si mohou donést novou.

 

PO 9.10.

ČJ - zážitky z víkendu, učeb. str. 17/ cv. 9-12 společně, cv.13 ve skup., cv. 14 do sešitu DÚ: str. 18/ cv.15

M - Barevná matematika +,- do 100, PS krtek str. 7/cv. 2- 7

AJ - 1.sk: učeb. str. 10, PS str. 10/1 , DÚ: 10/2

       2.sk: opakování, PS str. 10,učeb. str. 11 - čísla 13-20

PRV - Naše město - tajenka, Praha - hl. město ČR, PS str. 8

ČT/PS - list na čtení - O Praze, písanka str. 8

Pozn: Žáci, kteří mají na přezuvkách černé podrážky, dělají ve třídě černé čáry na linu. Paní uklizečka je denně drhne čistícím práškem. Prosím rodiče o zvážení jiné obuvi na přezutí. Děkuji.

5. týden 2.- 6. října

PÁ 6.10.

AJ - 1.sk: test, prac. list - deníček, nová slovíčka z 2. lekce - Nábytek DÚ: učit se slovíčka

      2. sk: oprava testu, učeb. str. 10, nová slovíčka po "window - okno" naučit, PS str. 10 DÚ: učit se slovíčka

M - opakování řady násobků čísel 2-5, PS krtek str. 6 společně na tab. DÚ: opakovat násobilku 2-5 (napíšeme si desetim.)

Plavání - Dnes plavalo 13 dívek a 13 kluků, chválím všechny děti, moc se snaží a dělají pokroky FOTO:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Plavani_4._lekce_7.10./

ČT 5.10.

ČJ - jazykové hry na podst. jména + slovesa, PS str. 12, (+ někteří učeb. str. 17 na folii)

ČT- čítanka str. 28-30, otázky a odpovědi k přečtenému textu

VV - Výtvarné práce k projekru "Moje město" - Chválím děti za krásné výkresy, které si můžete prohlédnout na nástěnce na chodbě.

M dělená - stále procvičujeme +, - do 100 a násobilku do 50 - matematické hry

ST 4.10.

AJ -1.sk. Opakování na test z 1.lekce, Prac. listy  - Deníček, DÚ: Prac. list

      2. sk. Test z 1.lekce, hodnocení 1.lekce formou deníčku

ČJ - desetiminutovka na Y/I,  Prac. list na procvičování párových souhlásek DÚ: dokončit prac. list, oprava desetiminut.

M - opakování násobků čísel 2 -5, PS str. 16

PRV - Opakování " Památky Lipníka",  + test " Lipník n.B.", PS dokončení str. 5

HV -

Pozn: Rodiče, kteří neměli možnost se zúčastnit třídní schůzky, můžou využít zítra konzultační hodiny od 15 -16 hod.

ÚT 3.10.

ČJ - procvičování párových souhlásek - učeb. str. 15-16 na folii+ společná kontrola, str.15/ 2 ve skupinách, do sešitu str.16/8 (2 věty) - zbytek za DÚ

M - Geom. PS str. 35, Slovní úlohy učeb. str. 8/31,32 společně do sešitu a na tabuli, str. 8/33 samostatně

PČ + PRV dokončení PL Vlaštovky + práce s textem + otázky k textu

ČT/PS dělená - čítanka str. 26-27, Písanka str. 7 (t,ť) DÚ: denně číst hlasitě cokoliv

Pozn: Přidala jsem odkaz k fotkám ze včerejší vycházky na sv. Annu.(Včera nějak zlobil počítač a myš.) Vzadu v ŽK podepište nalepené konzultační hodiny.

PO 2. 10.

ČJ - PL na opakování y/i + společná kontrola

M - procvičování slov. úloh - učeb. str.6

AJ - 1.sk. opak. slovíček, PS str. 9, učeb. str.9, Prac. list

      2.sk. opakování celé lekce, učeb. str. 9, PS str. 9, ve středu 4.10. test z 1. lekce

PRV+ ČT/PS - vycházka ke sv. Anně. Využili jsme krásného a slunečného počasí a šli jsme na vycházku ke sv. Anně. Viděli jsme Lipník jak na dlani a ukázali jsme si okolní vesnice. Taky jsme si vysvětlili světové strany, o kterých se budeme brzy učit. V dálce jsme viděli vrcholky Hostýnských vrchů a Hostýn. Cestou jsme plnili úkoly. FOTO:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vychazka_na_sv._Annu_2.10.2017/

4. týden 25.-29. září

PÁ 29.9.  Ředitelský den

ČT 28.9. Státní svátek

ST 27.9.

AJ - 1.sk. učeb. str.8, PS str. 8/cv. 6, DÚ: PS str. 8/5 + procvičovat slovíčka

      2.sk. učeb. str.8, PS str. 8/cv. 6 - (kdo nestihl, dokončit za DÚ) + procvičovat slovíčka

ČJ - PS str. 11 + do malého sešitu učeb. str. 14/cv.7a - tvoř slova a napiš DÚ: oprava diktátu

M +PRV - komentovaná prohlídka památek města s průvodkyní k projektu "Moje město"   FOTO zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vychazka_-_pamatky_Lipnika_n.B./

HV

Pozn: Po dohodě s rodiči na třídní schůzce si děti nebudou nosit tablety a telefony do školy (z důvodu krádeže a poškození). Také zatím nepotřebují kružítko - nechte doma. Ještě všechny děti nemají folie do učebnic (raději dvě - jednu do M a jednu do ČJ). Taky z důvodu přetížené aktovky si mohou nechávat v kastlíku učebnice, které doma nepotřebují. Taky ještě všichni nemají obalené učebnice! Děti, které psaly prázdninový deník, ho přinesou ke kontrole.

Děkuji za bohatou účast na třídní schůzce a za spolupráci. Přeji příjemné a alespoň trošku teplé podzimní volno.

ÚT 26.9.

ČJ - jazyk. hry, PS str. 10 na int. tab. -  opakování párových souhlásek

M - PS str.

PČ - pokračování na skup. práci - Vlaštovky

PRV - čtyřsměrka k projektu Moje město, učeb. str.

ČJ dělená - diktát vět

 

PO 25.9.

ČJ - dokončení PL z pátku, PS str. 9

M - PS str. 10 + Loto na násobení do 50

AJ - 1.sk: slovíčka "Stand up! Sit down! Point to ...pencil case, please." učeb. str. 7, PS str. 7/3, DÚ: PS str. 7/4

       2.sk: procvičování pokynů, učeb. str. 7, PS str. 7, str.8/5

PRV - Moje město - znak, mapa okolí, web. stránky města

ČT/PS - čítanka str. 22-23 samost. čtení, písanka str. 6 (dokončit za DÚ)

Pozn: Zítra 26.9. individuální třídní schůzka od 14 - 16 hod.spojená s volbou do školské rady.  Připomínám, kdo má zájem, do středy objednávky knih - KMČ a Fragment. Tento týden končíme středou -ve ČT  stát. svátek, PÁ ředitelský den.

 

3. týden 18. - 22. září

PÁ 22. 9. První podzimní den a Světový den bez aut

AJ - 1.sk.- učeb. str. 6, PS str. 6/cv.1, DÚ: PS str. 6/cv.2 + naučit slovíčka

      2. sk. - test na čísla a barvy, PS str. /cv. 2, učeb. str. 7 nová slovíčka

M - PS str. 9 - samostatně + kontrola,

ČJ - PL na abecedu

Pozn: Děti mají v žákovské knížce dva lístečky. "Souhlas" podepište a pošlete ihned zpět, druhý lístek si ponechejte -tj."cestovné za plavání " . Stačí zaplatit do 20. listopadu

ČT 21.9.

ČJ - Opakování slov se slabikou dě, tě, ně, bě, pě vě, mě - PS str. 8 + prac. list (dokončit za DÚ)

ČT/PS - čítanka str. 19-21, Písanka str. 5 (DÚ platí pořád stejně)

VV - Barevná matematika - podzimní prac. list s příklady, Dohodnutí pravidel pro práci s tabletem+ ukázková cvičení

M - samostatné počítání - skládání příkladů s násobky 3,4 ,Karty s příklady +,- do 100, Loto s násobilkou do 50

Pozn: Připomínám zítra angličtina, plavání a bez tabletů.

 

ST 20.9.

AJ - 1.sk.- slovíčka Clasroom bugs, testík na barvy a čísla, prac. list

      2.sk. - opak. barvy a čísla, učeb. str. 6- slovíčka školní pomůcky, PS str. 6/cv.1, DÚ: opakovat barvy a čísla hlavně písemně)

ČJ - Opak. y/i  z učeb. str. 10-11 ústněě a na folii (děti, které nemají folii s námi nemůžou pracovat) + jazyk. hry na inter.tab.

M - PS str. 8 + prac. list do geometrie - stavby z těles

PRV - Naše vlast - učeb. str.19-20, PS str. 7/cv. 1-3 + film o sv. Václavovi

HV -

Pozn : Učivo z HV nebudu psát, jelikož když píšu stránky, zrovna probíhá hodina HV s p.uč. Macháňovou. V ŽK podepište pozvánku na tř. schůzku. Po zvážení bude schůzka individuální. Základní a společné info ke třídě máte, individuální probereme jednotlivě. Můžete za mnou chodit v době od 14 do 16 hodin do třídy a pak volit do sborovny na 2. stupni. Jelikož mám ve třídě hbité a rychlé děti, chtěla bych je více zaměstnat. Používáme prac. listy, kartičky a různé pomůcky, ale další šikovnou pomůckou jsou výukové programy. Kdo dovolíte dětem do školy tablet, můžou si ho přinést.

ÚT 19.9.

ČJ - společná práce z tabule do malého sešitu, PS str. 7 opak. y/i, DÚ: učeb. str. 9/cv. 2

M - procvičování násobilky 3 a 4, znázorňování do čtvereč. sešitu

PČ - dokončení záložky

PRV - úvod do tématu Můj domov , PS str. 6,

ČT/PS - čítanka str. 14-18 DÚ: číst kdykoliv cokoliv

Pozn: V úterý 26.9. v 15.30 se uskuteční krátká třídní schůzka spojená s volbou členů z řad rodičů do školské rady. Pozvánka bude zítra v ŽK.

PO 18.9.

ČJ - zážitky z víkendu, hra se slovy, abeceda, opakování i/y PS str. 6 /cv. 1-3 ( kdo nestihl, dokončí za DÚ)

M - opakování +,- do 100, PS str. 6/cv. 1,2,4, PS str. 7/1-5 (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

AJ - 1. skup. - procvičování čísel 1-12, učeb. str. 5, PS str. 5/6,7 slovíčka  yes, no, well done (2 žáci neměli DÚ)

       2. skup. - opakování barev a čísel, učeb. str. 5, PS str. 5

PRV - PS str. 5 - hledej nesmysly na křižovatce, naplánuj výlet pro kamarády + cvičení v PS doprav. výchova

ČT/PS - Písanka str. 4 - opak. psaní písmen b,f, Čítanka str. 13- básně + otázky k básním, str. 14(zítra dočteme)

Pozn: Děti dostaly jablko a nektarinku z projektu " Ovoce a zelenina do škol".

 

2. týden 11.- 15. září

PÁ 15.9.

AJ - 1. sk.: slovíčka - čísla 1-12, učeb. str. 5 + Prac. list

       2. sk.: opak. barev, čísla 1-12, učeb. str. 5, zápis čísel do slovníčku, (kdo ho zapomněl, přepíše z listu se slovíčky)DÚ: PS str. 5/cv. 7

M - PL na opak +, - do 100 a  x, :  do 50, zavedení sešitu na znázorňování násobení - Za DÚ dokončit příklady 2x8, 2x9,2x10

Pozn: Po zkušenostech z plavání (minule s klukama, dnes s holkama) nemusíte dětem dávat sprchové šampony, stačí, když se opláchnou vodou (na "drhnutí" těla a vlasů není čas). Doma procvičujte vytírání vlasů ručníkem.(hlavně děvčata)  Až po vytřených vlasech jdou děti pod sušák a na 26 dívek (kluků) jsou v šatnách 4 sušáky na vlasy. Velkou pomocí jsou i těsné gumové čepice.  A protože odjíždíme už v 10.15 nedávejte dětem do aktovky učení na 3. hod tj. český jazyk ani čítanky. Budeme tu chvilku procvičovat bez učebnic. Tento týden dostaly děti nabídku dvou nakladatelství na objednávku knih. Taky posílám v deníčku info o placení za pomůcky. Přeji pěkný ne snad deštivý víkend.

FOTO z dnešního plavání zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Plavani_2._lekce

 

 

 

ČT 14.9.

ČJ - desetiminutovka na ú/ů, učebnice str. 8-9 ústně, hra: Jméno,město...

ČT/PS - Písanka str. 3, čítanka str. 11-12 samostatné čtení, čtení z knížky Mach a Šebestová DÚ: číst

VV - Ilustrace - Mach a Šebestová

M - opakování násobilky čísel 1-4 - kartičky, loto, příklady a sebekontrola, DÚ: opakovat násobilku

Pozn: Připomínám zítra AJ a plavání.

ST 13.9.

AJ - 1. sk. procvičování barev, učeb. str. 4, PS str. 4/4, DÚ: PS str. 4/5 (5 dětí nemělo DÚ)

      2. sk. procvičování barev, zápis do slovníčku, PS str. 4 (kdo nestihl, dodělat za DÚ)

ČJ - Opakování ú/ů, kostky, PS str. 9 celá

M - Zavedení malého sešitu - opakování sčítání a odčítání , DÚ: učeb. str. 7/cv. 28 (5.+6. sloupeček)

PRV - Cesta do školy - učeb. str.9 -10, PS doprav. výchova - dokreslit kolo

HV - Lidové písně

 

ÚT 12.9.

ČJ - Prac. list na opakování učiva - Y/I, slova podřazená (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

M - Práce s kartičkami,lotem

PČ - záložka do knihy

PRV - Doprava - PS str. 4 DÚ: obalit a podepsat učebnice

ČT dělené - čítanka str. 8-9

Pozn: V den, kdy jsou dva ČJ, budou děti nosit čítanky. Dnes dostaly učebnici do PRV, obalte a do tabulky podepište. Denně by ještě měly alespoň chvilku číst nahlas. Dobří čtenáři můžou potichu. Začínám počítat ceny PS, sešitů, výkresů apod. a bude to kolem 800 Kč. Upřesním a vše rozepíšu a pošlu. Můžete posílat zálohu 500,- Kč. A ještě poznámka k plavání: Děti nachlazené nebo po nemoci jedou na bazén, ale neplavou. Mají kraťasy a plážové boty, sedí a dívají se na svou skupinu.

PO 11.9.

ČJ - Zážitky z víkendu, PS str. 3 - Vyprávění podle obrázků, nadpis, pořadí vět, PS str.4 /opakování abecedy - za DÚ dokončit

M - Opakování násobků 2,3,4,5, PS str. 5 - Dokončit za DÚ

AJ -

PRV - Cesta do školy PS str. 3

ČT/PS - Písanka str. 2 (velká písmena),  čtení z listu "Jak jeli Mach a Šebestová na prázdniny"

Pozn : Přidala jsem foto: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/3._trida-ceka/

zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Plavani_1._lekce

1. týden  4. - 8. září

PÁ 8.9.

AJ - 2.sk. angličtina ve škole -zápis do sešitu, učeb. str. 2-3 (představování, písnička),DÚ: PS str. 3/cv.3

M - opakování učiva - učeb. str. 3/cv2,4, str. 5/cv.7, str.6 /cv. 16,17 (společně)

ČJ - PL Jak jeli Mach a Šebestová na prázdniny

TV- Plavecký výcvik 1. lekce

Pozn: Nemám zpět všechna potvrzení o bezpečnosti při plavání! Děti musí mít všechny učebnice obalené. Většina dětí ještě nemá folii na psaní do učebnice.

 

 

ČT 7.9.

ČJ - Opakování učiva 2. roč. - abeceda, slovní druhy, druhy vět, úkoly z učeb. str. 4

Č/PS - čítanka str. 5-7, poslech písně Z.Svěráka : Září

VV - založení složky portfolia, vymalování titulní strany, volné kreslení

M dělená - práce s kartičkami +, - do 100, Loto - násobení do 50

Pozn: Připomínám zítra AJ, potom M a část ČJ, v 10.15 hod odjíždíme na plavání. Ať si děti nezapomenou věci do plavání, dejte jim dva ručníky -do jednoho se utírají během výcviku, druhý suchý a čistý mají na závěr do sprchy.

ST 6.9.

AJ - úvodní hodina - zavedení sešitu, slovníčku, rozdání učebnic a prac. sešitů

ČJ - PS str. 3/ cv.7,8

M - PS dokončení str. 3, str.4 samost. 1,6

PRV - Poučení žáků o chování a bezpečnosti, sestavení pravidel třídy, poučení o chování a bezpečnosti při plaveckém výcviku a přesunu
       (viz info v deníčku a na lístku)

HV - úvodní hodina

Pozn: Tento týden ještě bez DÚ. Kupte dětem úkolníčky na zapisování DÚ. Prosím, proberte s dětmi chování a bezpečnost na bazéně, podepište na lístku a pošlete zpět. Ve škole jsme vše probrali a vysvětlili. Taky prosím o častou kontrolu vlasů. Děkuji za spolupráci. :-)

ÚT 5.9.

1.hod - Zážitky a pozdravy z prázdnin

2. hod - Pohádka Mach a Šebestová na prázdninách

PČ - úvodní hodina, poučení o bezpečnosti

4. hod -třídnické práce - samolepky se jmény na prac. sešity, vysvětlení rozvrhu a učebnic

5. hod - úvod do ČJ a Mat

Pozn: Zítra už podle rozvrhu, 1.hod AJ. Některé učebnice např. HV a PRV můžou mít děti v kastlíku ve třídě. Učebnici do prvouky zítra dostanou novou. Kapesníky už neposílejte, jak nám bude docházet zásoba, dám vědět. Peníze za PS a ostatní věci zatím nemám spočítané, ale jestli chcete můžete zatím posílat 500,- ( pak rozepíšu do denícku, jen PS do Aj stojí 200,-Kč). Omlouvám se za dnešní pozdní info.

PO 4.9. Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Tak jsme zdárně zahájili nový v pořadí třetí školní rok. Zítra už s aktovkou a pomůckami. Zítra ještě bez dělené hodiny - všichni žáci do 12.30. Tak s chutí do toho! :-)

 

2.A Školní rok 2016/2017

44. týden 26.- 30. června

PÁ 30.6.  Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017

Zhodnoceno chování a prospěch, rozdáno vysvědčení. Děkuji všem rodičům a dětem za krásné květiny, růže a dárečky. Dětem přeji pěkné, slunečné a hlavně bezpečné prázdniny. Foto zde:  https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vysvedceni_2.A/

ČT 29.6.

ČJ - dokončení PS

PS - Písanka str. 38 (str.39-40 dokončit o prázdninách)+ Moje hodnocení za 2. pol.

Zbytek dne hraní a pohádka.

Pozn: Zítra ukončení škol. roku - hodnocení chování a prospěchu, rozdávání vysvědčení. Ukončení v 8.40.

Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem rodičům za vstřícnou a úspěšnou spolupráci v průběhu tohoto školního roku a popřát příjemně prožitou dovolenou.

 

ST 28.6.

ČJ - PS str. 44-45 opakování

PS - Písanka str. 36

3. hod. Pohádka

VV - Výroba prázdninového deníku

Pozn: Děti dostaly učebnice jen do ČJ, HV, Mat 1. díl. Prvouku a čítanku a PS dostanou v září. Zítra podle počasí od 10 hod. bazén nebo vycházka, jinak hry  ve třídě. Do batůžku: plavky, ručník, svačinu, pití, hru, kapesné na zmrzlinu. Bazén zaplatm ze zbývajících 20 korun.

ÚT 27.6.

ČJ - Opakování PS str. 42-43

M - Dělení číslem 5 - PS str. 6

3.hod. Pohádka + třídní práce

4.hod Vycházka na zmrzlinu

Pozn: Zítra si děti přinesou aktkovku, budou dostávat knížky do 3. třídy. Vyučování do 11.30.

 

PO 26.6.

Dnešní den byl trošku pracovní, chvilku jsme počítali a jinak uklízeli kastlíky, rozdávali sešity, pracovní listy a výkresy. Některé sešity si nechávám na příští školní

rok - notový sešit, cvičný, sloh a PS 7. díl matematika. Vše, co děti donesly domů, už zůstane doma. Zítra budeme dvě hodiny ve třídě - čj, psaní, mat, potom půjdeme na procházku k Bečvě namočit si nohy.(podle počasí). Děti si donesou batůžek, pouzdro, notýsek a deníček, pití a svačinu.

Foto z besídky zde: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Besidka_a_ukonceni_skolniho_roku_-_22._6._2017/

43. týden 19.- 23. června

PÁ 23.6.

1. hod. - pohádka

2. hod. - kontrola a odevzdávání učebnic - Některé děti neměly slepené a ani podepsané učebnice! Kdo zapomněl některou knížku, donese určitě v pondělí!

3. hod. - čtení - dočetli jsme čítanku str. 160 -167

4. hod. - pochvala, meloun a bonbóny za besídku

Pozn: Některé děti platí poplatek za poškozené učebnice 5 nebo 10 Kč. Na pondělí: Klíč od skříňky, igelitku na výkresy, peníze za poškozené učebnice.

Ještě jednou děkuji všem za účast na "Rozloučení s 2. třídou" a zvlášť rodičům, kteří přispěli občerstvením, melounem, sladkostmi a nanuky pro děti. Myslím, že si to hlavně děti bezva užily.

 

ČT 22.6.

ČJ - Psaní adresy - PS příloha č.3 - jedna adresa podle tabule, druhá libovolná

M - Násobení číslem 5 - PS str. 3

TV - nácvik besídky

PRV - dokončení obrázků "Pozor, prázdniny!"

ST 21.6.

AJ - anglická pohádka

ČJ - PS str. 40, str. 41/cv.5

Od 10,15 hod. divadelní představení dramat. kroužku "Tři zlaté vlasy děda Vševěda" v Echu

VV - nácvik besídky

VV- kreslili jsme na téma "Pozor, prázdniny!"

Pozn: Na zítra zveme všechny rodinné příslušníky na "Rozloučení s 2. třídou" v 16.30 hod. na stadioně.

Zítra ať si děti vezmou čítanky a učebnici prvouky.Tělocvik si uděláme v pátek. Prvouky už si posbírám.

ÚT 20.6.

ČT/PS - čítanka str. 158 -159, sešit psaní - přepis básničky Léto

ČJ - PS  str. 39

TV - nácvik besídky

PČ - výroba rekvizit na besídku

Pozn: Děti mají v notýsku info o vyúčtování výletu a k příštímu týdnu.

 

PO 19.6.

ČJ - Spojování vět do souvětí PS str. 38

M - PS str. 2 (Kdo nemá dokončenou str. 1, dodělat za DÚ)

ČT/PS - Písanka str. 35, čítanka str. 156 -157

PRV - Nácvik besídky

Pozn: Někteří se ptáte, kdy platit plavání. Bude se platit až v září.

42. týden 12. - 16. června

PÁ 16.6.

ČJ - Věty a souvětí - učeb. str. 103/2,3,4 +PS str. 37 - 1 souvětí

M- PS str.1 - opakování

ČT/PS - čítanka str. 154-155, písanka str. 34

HV - písničky k besídce, přání pro tatínky ke Dni otců

Pozn: Omlouvám se za "překlep" na tabuli, který děti opsaly na pozvánku. Rozloučení s 2. třídou je v 16.30 ve čtvrtek 22.6.

ČT 15.6.

M - opakování násobilky - kartičky+ násobky , geometrie str. 33, Nový PS 7.díl str.1/cv.5

ČJ - Místní jména - zápis do sešitu podle tabule

PRV - nácvik besídky

TV - hry v parku

Pozn: Děti dostaly info ohledně plavání na příští školní rok - prosím, podepište a obratem pošlete zpět.

ST 14.3.

AJ - opakování , vybírání učebnic

ČJ - PS str. 36 -psaní velkých písmen

M - PS str. 31 - opakování geometrie, Loto, počítání v PS se slonem

VV - Pozvánky na besídku + nácvik besídky

ÚT 13.6.

ČJ - Hra : Jméno, město, zvíře, věc, PS str. 47/příloha 1a (poskládat a nalepit zvířata podle abecedy)

ČT/PS - Přepis básničky do sešitu, Čítanka str. 152-153 DÚ: číst

3.+4. hod. - Od 10.15 divadelní představení dramatického kroužku " Český Honza" v Echu.

 

 

PO 12.6.

ČJ - Vlastní jména - učeb. str. 99/cv. 1,2,3 ústně+ zápis do sešitu, DÚ: učeb. 99/4 (6 vět)

M - PS str. 32, PS se slonem , Loto

ČT/PS - Písanka str. 33, čítanka str. 148 DÚ: číst

PRV - PS str. 70 samostatně, str. 67 společně

Pozn: Děti mají v deníčku info o Rozloučení s 2. třídou (čtvrtek 22.6.).

 

41. týden 5. - 9. června

PÁ 9.6.

ČJ - Diktát vět (1/14, 2/9, 4/1),  PL na vlastní jména

M - PS str. 32 - samostná práce (Děti, které nestihly, budou dopočítávat v pondělí.)

ČT- Čítanka str. 146 -147

HV - Písničky na besídku

ČT 8.6.

M - Opakování násobilky 2,3,4 - kartičky, násobky+ zápis z tabule do malého sešitu - Násobení a dělení číslem 4

ČJ - Psaní velkých písmen - vlastní a místní jména - PS str. 34

PRV - Léto na louce a v lese - učeb. str. 60-63, PS str. 69

TV - Hry na hřišti

ST 7.6.

AJ - Test + pracovní list

ČJ - Vlastní jména - PS str. 33

M - PS - str. 30 - dělení číslem 4

VV - rozdávání fotek, malování zážitků z výletu

Pozn: Děti dnes dostaly foto třídy a džus+ pyré+ broskev z projektu Ovoce a zelenina do škol.

ÚT 6.6. Školní výlet

Školní výlet se nám vydařil a počasí nám přálo! Ráno před 8 hodinou jsme nasedli do autobusu a vydali se společně s 2.B a třetí třídou do Rožnova pod Radhoštěm. Tady nás před Valašským muzeem čekal náš průvodce Ondra. Prošli jsme Valašskou dědinu, prohlédli si staré domky, stáje, školu i větrný mlýn.  Ondra nám vyprávěl, jak žili lidé v minulosti, co pěstovali i vařili. Domečky jsme si prohlédli i zevnitř a divili se, jak byli lidé skromní. Viděli jsme i domácí zvířata - husy, kozy s kůzlaty, koně, krávy, králíky a slepice s kohoutem. Ve mlýně nám mlynář vysvětlil, jak se mlelo obilí pomocí větru a roztočil nám lopatky větrného mlýna, který původně pochází z Hlinska. V poledne jsme nasedli do autobusu a přejeli na Ranč Bučiska, kde nás čekaly pohádkové postavy a výborný oběd. Po obědě byla chvilku volná zábava - nakupování, houpačky, prohlídka stájí apod. v areálu ranče. Potom se děti rozdělily do smíšených družstev, pro které vymyslely název a plnily úkoly s animátory. Po přestávce jsme se všichni vydali do nedalekého Pohádkového lesa - sbírat víle korále, hledat čarodějnici kamarády, poznávat vodníkovy kartičky a hlavně pomoci rytíři vysvobodit princeznu a uloupit vlajku. Cestou zpět nás přepadl loupežník, se kterým jsme se skamarádili a pomohli mu najít 300 let starý poklad. Úspěšně jsme ho našli a mohli se o něj podělit. Po sečtení všech bodů jednotlivých družstev bylo vyhodnocení. Ale protože všechny děti soutěžily ze všech sil, sladkou odměnu si zasloužily všechny. Po rozloučení jsme nasedli do autobusu a vydali se na cestu domů. Přijeli jsme mooooc spokojeni a jen mírně unaveni. FOTO uvidíte zde: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Skolni_vylet_Roznov_p._R._6.6./

PO 5.6

ČJ - Vypravování zážitků z víkendu a Dnů dětí, učbnice str. 97/4 - 1. věta a obrázek do sešitu

M - Dělení číslem 4, násobky čísla 4, PS  str. 29

ČT/PS - čítanka str. 144, přepis 4 řádků z vybrané básně + obrázek

PRV - PL - Léto v lese

Pozn: Zítra v úterý jedeme na školní výlet. Připomínám včasný příchod do školy v 7.30, sraz ve třídě - poučení o bezpečnosti, WC, kontrola žáků, 7.45 odjezd. Návrat kolem 17 hod. Hlavně ať nám vyjde počasí!

40. týden 29. května - 2. června

PÁ 2.6.

ČJ - PS str. 31+ učebnice str. 97/cv. 1,2,3 - opakování slovních druhů

M - PS str. 28 DÚ: učit se řadu násobků 4 tam i zpět

ČT/PS - čítanka str. 143 , Písanka - přepis básničky ze str. 140 Co dělá slunce? DÚ: číst cokoliv

HV - Nácvik písniček na besídku

Pozn: Milí rodiče, plánuji s dětmi besídku k ukončení 2. třídy na čtvrtek 22. 6. nejdříve od 16,30 hodin asi na stadioně jako vloni. Informace ještě upřesním a děti vám vyrobí pozvánku.

ČT 1.6. Dětský den

Dneska se neučíme, protože děti slaví svátek! Ráno jsme si ve tříde pustili naši oblíbenou pohádku Máša a medvěd. Posvačili jsme, poučili se o bezpečnosti a v 9 hodin jsme šli pod podloubí na dobrou zmrzlinu. Potřebovali jsme energii, protože nás čekalo plnění úkolů v parku. Po zmrzlině jsme se přesunuli do zámeckého parku. Rozdělili jsme se do 6 družstev, dostali složku a tužku a mohli začít plnit úkoly. O pohádkách, písničkách nebo  hádanky z matematiky a třeba i spočítat lavičky v parku. Všechny děti se moooc snažily a nakonec si zasloužily sladkou odměnu.

Tady je pár fotek z dnešního dne:https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Detsky_den_1.6.

ST 31.5.

AJ - Opakování slovíček, PS str. 62- 63 DÚ: příště test z poslední lekce

ČJ - PS str. 30 - seznámení s dalšími slov. druhy - příslovce, částice

M - Násobení číslem 4, PS str. 27 DÚ: dokončit str. 24/5 na pátek

VV - Loďka - skládání a vymalovávání

Pozn: Zítra bez aktovek - máme Dětský den, info v deníčku. Děti budou poučeny o chování a bezpečnosti. Ukončení v 11.30.

ÚT 30.5.

ČJ - Závěrečná písemná práce - Posílám na ukázku, zítra donést zpět. (Diktát: 1/17, 2/4, 3/2, 4/1. Mluv. část: 1/19, 2/3, 3/1, 4/1)

ČT/PS - čítanka str.140,142, Písanka str. 32

PČ - Kočka - vystřihování a slepování

TV - dokončení PL, tělocvik bude nahrazen ve čtvrtek Dětským dnem,

Pozn: V deníčku posílám info ke školnímu výletu. Prosím, podepište.

PO 29.5.

M - Závěrečná písemná práce - Chválím! (1/18, 2/5, 3/2) Násobilku ale pořád procvičovat!

ČJ - Opakování

ČT - čítanka str. 141

PRV - PL Zvířátka v rébusech

Pozn: Posílám k nahlédnutí písemku z matematiky a zítra prosím vrátit!

Děti mají v notýsku info na čtvrtek 1.6. Den dětí. Prosím, zaplaťte do středy 31.5. školní výlet, musím nahlásit počet jedoucích dětí a obědů. Děkuji.

39. týden  22. - 26. května

PÁ 26.5.

ČJ - Diktát vět ( 1/20, 2/2, 3/1- Chválím!) Prac. list na opakování,  DÚ: oprava diktátu, dokončení prac. listu

M -PS str. 21- geometrie +PL na opakování násobilky 2,3 DÚ: dokončit PL, opakovat na písemnou práci

ČT - čítanka str. 138-139

HV - Nácvik písniček na besídku k "Rozloučení s 2. třídou"

Pozn: Dokud jsou děti ještě "při síle" napíšeme si příští týden závěrečné písemky - v pondělí z MAT, v úterý z ČJ. Pak nás čeká Dětský den a školní výlet a už by to šlo ztěžka. Z matematiky opakujte hlavně +,- do 100, násobení a dělení 2 a 3.V pondělí pošlu info k Dětskému dni.

ČT 25.5.

M - geometrie PS malý opakování - str. 8,9,10,13 PS velký str. 11 DÚ: str.11/cv. 1,5

ČJ - opakujeme na písem. práci - PS str. 28-29 samostatně+ společná kontrola

TV - Vybíjená družstev

PRV - Léto PS str. 66,68

Pozn: Děti musí mít v aktovce nebo kastlíku pravítko - trojúhelnik. Napomínám neustálé courání na WC -jde jeden a pak hned dalších pět! Nestíhají a uniká jim, co děláme. Připomínám jim, že musí chodit o přestávce!!!

ST 24.5.

AJ - učebnice str. 61-62- činnosti (I´m .....playing, swimming, riding....)( za 14 dní test)

ČJ - Spojky - obrázek a spojky do malého sešitu , učeb. str. 95 celá ústně, DÚ:  učeb. str. 97/1 -věty opsat a vybarvit podst. jména

M - Násobení a dělení číslem 2 a 3, PS str. 26, zkoušení násobků tří

VV - malujeme výtvarnou soutěž MV ČR Svět očima dětí -téma: 1. Jeden den v životě hasiče, 2. Oheň: dobrý sluha, zlý pán.

Pozn: Do sešitu ČJ jsme si nalepili témata k opakování na závěrečnou písemku - ve škole budeme opakovat a můžete i doma z učebnice. Do konce měsíce si písemky napíšeme- ČJ a M. Z angličtiny se velká nepíše, jen test z posledního tématu za 14 dní.

 

 

ÚT 23.5.

ČT/PS - dělená - Čítanka str. 137 , Písanka - přepis básně Sluníčko - DÚ: číst + dopsat básničku

ČJ - Seznámení s dalším slov. druhem - Spojky - PS str.27

TV + PČ - Požární ochrana - návštěva požární stanice Lipník     FOTO https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Pozarni_ochrana_-navsteva_u_hasicu_23.5./

Pozn: Děti dnes dostali porcovanou mrkev a ředkev z projektu Ovoce a zelenina do škol. Přidávám i fotky z tohoto měsíce.

https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vyucovani_-_kveten/

PO 22.5.

ČJ - Opakování a procvičování sloves a podst. jmen na prac. listě

M - Dělení číslem 3 -PS str. 25

ČT/PS - Čítanka str. 136, Písanka str. 31 - psaní jmen

PRV - úvod do tématu LÉTO - učeb. str. 56 + obrázky Na louce - letní květiny a zvířata

38. týden 15. - 19. května

PÁ 19.5.

ČJ - Diktát vět (1/14, 2/5, 3/3), PL na opakování podst. jmen DÚ: oprava diktátu

M - Násobení číslem 3 - PS str. 24 DÚ: 24/8, učit se násobky čísla 3  i zpět

ČT/PS - Čítanka str. 134-135, PS -Písanka str. 30 DÚ: číst

HV - Poslech skladby "Karneval zvířat" a poznávání zvířat, opakování písní

ČT 18.6.

M- Opakování násobilky 2, procvičování násobilky čísla 3, práce s kartičkami

ČJ - Opakování podstatných jmen - prac. list (na známky)

PRV - Plnění úkolů v PS "Ovoce a zelenina"

TV - Hry v parku

ST 17.6.

AJ - učeb. str. 60-61

ČJ - Předdložky - PS str. 26, učeb. str. 94/1 - podstat. jména s předložkou k obrázku, věty s předložkou k obrázku do sešitu - DÚ: napsat další 3 věty

M - Násobilka čísla 3 - vytrhávání kartiček s příklady k násobilce 3, PS str. 23 -DÚ: učit se řadu násobků 3-30

VV - Kočka

Pozn: Dnes jsem promlouvala s dětmi o chování - o přestávce velmi neukáznění (hlavně kluci) - běhání po třídě, honění apod. Pohrozila jsem jim zrušením školního výletu a všech akcí do konce roku nebo vyřazením z výletu.

Posílám předběžné info k výletu na lístku, který vyplňte a co nejdřív vraťte. Také jsem zapsala do deníčku vyúčtování fotek. Většina dětí má zaplaceno. Při nejasnostech mě kontaktujte. Děkuji.

 

ÚT 16.6.

ČJ- Předložky - zápis do sešitu, tvoření dvojic předložka + podst. jméno

Fotografování skupin v parku

ČT/PS - čítanka str. 132-133, Písanka str. 29

 

PO 15.5.

ČJ - Slovesa - učebnice str. 92 slovesa k obrázku + str.93 ústně

M- PS str. 22 dokončení + fotografování třídy v parku DÚ: PS 22/5 zelený sloupeček přepsat do sešitu

ČT/PS - čítanka str. 130 -131, PS - Písanka str. 28 DÚ: číst str. 131

PRV - Projekt Ovoce a zelenina v barvách duhy - plnění úkolů v PS (součástí byla i výtvarná soutěž "Džusy a pyré")

Pozn: Zítra se fotografují skupinky dětí v parku - naše třída v 9.00 hodin.

37. týden  8. - 9. května

PÁ 12.5.

ČJ - Diktát vět (1/15, 2/5, 3/3), Slovesa - psaní sloves k obrázku - do sešitu DÚ:oprava diktátu

M - PS - dokončení str. 20, str.22/cv.1,2 DÚ: ústně procvičovat násobení a dělení 2

ČT/PS - Čítanka str. 118-119, Přepis básně o mamince - dokončit za DÚ

TV - Hry na hřišti

Pozn: Připomínám v pondělí se fotíme.

 

ČT 11.5.

M - Procvičování násobení a dělení s číslem 2, PS str. 19/4, str. 20/1-3 DÚ: PS str.20/cv. 4,5

ČJ - Procvičujeme slovesa a podst. jména PS str. 25 + Sloh: Vzkaz pro maminku (viz nástěnka)

PRV- Opakujeme hospodářská zvířata  (dokončit po str. 65)

TV - Hodně dětí odešlo k zubaři tak jsme dodělávali PRV, práci na výtvarnou soutěž a pustili si film Pippi dlouhá punčocha

Pozn: Při pěkném počasí půjdeme zítra v 10,30 ven (místo dnešního TV). Prosím, pošlete lístky k fotografování.

 

ST 10.5.

AJ - skupiny byly spojeny - slovíčka učeb. str. 58-59, PS str. 56-57 DÚ: učit se slovíčka

ČJ - Slovesa - PS str. 24

M - Příprava na dělení PS str. 18, Dělení dvěma PS str.19 /cv. 1,2 DÚ: str.19/cv.3

VV - Skupinová práce do soutěže  "Džusy a pyré"

ÚT 9.5.

ČJ - Úkoly na procvičování podstatných jmen- učeb. str. 91/1,5 str.92/8 DÚ: učeb. str. 92/6

TV - Cvičení s lavičkami, pohybové hry

ČT/PS - Čítanka str. 128, Písanka str. 27

PČ - Přání pro maminku

Pozn: Děti dostaly jablko a jabl. pyré z projektu Ovoce a zelenima do škol. Taky mají info od fotografa M. Nováka k fotografování tříd - v pondělí 15.5. se fotí celá třída, v úterý 16.5. se fotí jednotlivci a skupinky. Na lístečky napište jméno dítěte a z druhé strany jména kamarádů, se kterými se bude fotit. Zatrhněte, o jaké foto máte zájem. Připomínám zitra AJ.

PO 8. 5. Státní svátek

36. týden 1. - 5. května

PÁ 5.5.

ČJ - PS str. 23 DÚ: některé děti mají dodělávky na minulých stranách!

M - PS str. 17 DÚ: některé děti mají dodělávky na minulých stranách!

ČT/PS - čítanka str. 127, písanka str. 26 DÚ: číst cokoliv

HV - Opakování písní + píseň Méďové

Přeji všem pěkný a zasloužený prodloužený víkend! :-)

ČT 4.5.

M - Opakování a procvičování násobků 2, PS str. 16, práce s kartičkami

ČJ - Podstatná jména PS str. 22 celá +23/cv.1

TV - Míčové hry - přihrávky, driblování

PRV -Opakování + Hospodářská zvířata - Domácí ptáci učeb. str. 54-55 , PS str. 65

ST 3.5.

AJ - test, PS str. 55, DÚ: PS str. 79- vyrobit knížečku

ČJ - PS str. 21 + do sešitu zápis Podstatná jména, DÚ: učeb. str.91/cv. 4 (6 vět)

M - Násobky čísla 2 - zkoušení zpaměti, PS str.15 - společná kontrola

VV - Moje maminka

Pozn: Info k fotbal. turnaji Mc Donald Cup - náhradní termín je v pátek 5.5., sraz v 7.45 na školním dvoře, s sebou: opět teplé oblečení + na převlečení, svačinu, pití, kapesné + podsedák do auta. Dresy dostanou na místě.

ÚT 2. 5.

ČJ - Zážitky z víkendu, Slovní druhy - zápis do sešitu + učeb. str. 90

TV - Šplh, kotoul vpřed

ČT/PS - Čítanka str. 124-126, Písanka - přepis 1. sloky básničky ze str. 124

PČ - Dárek ke Dni matek

 

PO 1. 5. Státní svátek

 

35. týden 24. - 28. dubna

PÁ 28.4.

ČJ - Kontrolní práce z ČJ - (diktát:1/16, 2/4, 3/2,  ml. část: 1/18, 2/4, nepsali: 4 žáci) - Chválím!

M - úvod do násobení PS str. 14-15 DÚ: opakovat násobky 2

ČT/PS - Písanka str. 21, čítanka str. 122-123

HV - výběr žáků na pěveckou soutěž Skřivánek (17.5.)

Pozn: Děti mají v notýsku hodnocení za 3. čtvrtletí.  Prosím, podepište. Na ukázku posílám kontrolní práce ČJ, M - obě donést zpět. Chválím děti za připravenost a pěkné zvládnutí učiva. Kde je nutno přidat v učivu, vidíte na známkách. Děkuji za spolupráci.

Děti tento týden dostaly nabídku Klubu čtenářů (do 30.5.) a Fragmentu (do 24.5).

Přeji všem pěkný prvomájový (snad již slunečný) prodloužený víkend a dětem odpočinek.(Písemný DÚ není, jen číst cokoliv.)

ČT 27.4.

M - Příprava na násobilku, Násobilka č.2- práce s kolečky a kartičkami

ČJ - PL na opakování y/i - samostatně + společná kontrola (dokončit za DÚ + opakovat na kontrol. práci)

PRV (3.+ 4. h náhrada za pondělí)- Hospodářská zvířata - učeb. str. 52-53, PS str. 60,61,62

 

 

ST 26.4.

AJ - Opakování a procvičování učiva

M - Kontrolní opakovací práce (1/18, 2/5, 3/1, nepsali 2)

ČJ - PS str. 19-20 - opakování + příprava na nové učivo - Slovní druhy, DÚ: doplnit prac. list na opak. - do pátku

VV - Čarodějnice - barva, voskovky

Pozn: Zítra fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup Hranice (vybraní kluci). Držíme palce!

ÚT 25.4.

ČJ - Opakování na kontrolní práci, práce s kartičkami DÚ: učeb. str. 88/cv. 3

TV - včerejší doprav. výchova v rámci TV, Dnes v tělocvičně soutěž ve šplhu, dokončení prac. listů z Týdne pro přírodu

ČT/PS - Čítanka str. 120-121, Písanka str. 24

PČ - kontrola a hodnocení PL z Týdne pro přírodu

Pozn: Děti dnes dostaly jablko a hrozny z projektu Ovoce a zelenina do škol. Zítra je AJ- nezapomenout pomůcky. Opakovat matematiku!

PO 24.4. Dopravní výchova

Dnes jsme se vydali na dopravní hřiště. V učebně DV nás čekla p. učitelka a p. učitel. Vyzvedli jsme si kola a koloběžky a šli jsme na dopravní hřiště. Tam nás přivítala p. policistka, která na nás po celou dobu "hry na cyklisty" dohlížela. Nejprve jsme si celé hřiště prošli bez kol a vysvětlili si dopravní značky, situace a křižovatky a hlavně bezpečnostní pravidla. Po nasednutí na kola jsme se rozjeli různými směry. Vyzkoušely jsme si, že dodržovat dopravní pravidla je docela těžké a někomu se podařilo je i překročit. Taky nám pan učitel ukázal povinnou výbavu cyklisty, ale protože někteří už kolo máme, nebylo to pro nás nic nového. Důležité je, že nedošlo k žádným "dopravním nehodám". Přestože jsme na hřišti byli poprvé, jsme vše dobře zvládali a jako odměnu jsme dostali reflexního smajlíka a pochvalu od p. policistky.       FOTO zde: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Dopravni_vychova_2.A/

Pozn: Připomínám zítra soutěž ve šplhu - cvičeb. úbor (vybrané dívky), ostatní přinést dokončené prac. listy z Týdne pro přírodu ve složce.

34. týden 18. - 21. dubna Týden pro přírodu

PÁ 21.4.

ČJ - diktát vět (1/13, 2/7, 3/4), Přání pro Zemi, DÚ: oprava diktátu

ČT/PS - čtení textu Ježourek a Pírko v lese + odpovědi na otázky, PS - opis básně z tabule

HV - Hlasy lesa - poslouchání a hádání hlasů lesních zvířat, píseň Méďové

4. hod - Třídění přineseného odpadu a povídání o recyklaci + ochraně přírody PL Jak se chováme v přírodě

FOTO: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Tyden_pro_prirodu_2.A/

Pozn: Všechny práce z Týdne pro přírodu jsme si dávali do složky, některé děti odevzdaly ke kontrole, ostatní dokončí doma a přinesou v úterý. V pondělí 24.4. jdeme na dopravní hřiště - info v deníčku. Za špatného počasí budeme ve třídě. V úterý se zúčastní od 9.00 hod vybraná děvčata soutěže ve šplhu (Tomková, Bílovská, Kulhánková, Žeravíková, Hradilová, Sochůrková) - info v deníčku. Ve čtvrtek 27. 4. se zúčastní vybraní hoši fotbalové soutěže Mc Donald cup. ( Březovský, Simon, Juřík, Mořkovský, Skopalík) - info na lístečku. Nějak se nám to nakupilo a to máme 3.čtvrtletí. Příští týden budeme opakovat a procvičovat učivo, ale i doma opakujte-  ČJ (slova s y/i. ě, párové souhl.) a M (všechno). Napíšeme si kontrolní práce - ve středu MAT, v pátek ČJ.

 

ČT 20.4.

ČJ - PS str. 18 společně + tab., str. 19 - obr. Veverka, Kdo stihl napsal na papír, co ví o veverce.

M - PL Počítání nožiček + Hledej v lese

TV - Vybíjená holky proti klukům

PRV - PL Ptáci - práce ve dvojicích + vzájemná kontrola + části těla ptáka

DÚ: Ať si děti zítra přinesou jeden papírový a jeden plastový nebo kartonový odpad (obal)-budeme třídit.

 

 

ST 19.4.

1. hod. - Pracovní list- děti odpovídaly na otázky, co je příroda, jak ji nesmíme ničit a co se jim včera nejvíce líbilo. Potom jsme si odpovědi četli.

ČJ - Učebnice str. 88- celá ústně, 89/cv. 7,8 tabule+ sešit - dokončit za DÚ cv. 89/8

M - PL Obrázky v číslech

VV - Složka na pracovní listy Týden pro přírodu, Papírová koláž - V lese

Pozn: Přidávám foto z Lesní pedagogiky: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Lesni_pedagogika_2017/

ÚT 18. 4. Lesní pedagogika VLS

Dnešním dnem jsme zahájili tradiční projekt Týden pro přírodu. Ráno jsme odjely obě třídy autobusem do prostoru VLS na chatu Heřmánky za Potštátem. Počasí nebylo moc jarní, víc aprílové až zimní. To jsme poznali už cestou, na Slavkově byl sněhový poprašek. Na místě si nás lesní pedagogové rozdělili do tří skupin, ve kterých jsme po celou dobu obcházeli jednotlivá stanoviště a plnili úkoly. Viděli jsme velký prostor pro jeleny na zimu (aby neničili a neokusovali ostatní stromky v lese), rozrytou zem od divočáků, různé krmelce k přikrmování lesní zvěře, z posedu jsme dalekohledem pozorovali lesní zvěř (vycpaniny umístěné nedaleko posedu), poznávali jsme různé materiály a tvary v tajemných pytlících a hádali, co to je, rozeznávali vůně, skládali puzle s vývojem včely, na stezce vyznačené fáborky jsme hledali předměty, které nepatří do lesa a pro zahřátí jsme tahali kládu a řezali dřevo, kde došlo i k malým zraněním. Chválím všechny děti za zvládnutí všech úkolů, ikdyž některé musely statečně bojovat i se zimou. (Byly nedostatečně oblečeny.)

Zítra není AJ, místo toho si budeme povídat o přírodě a plnit prac. list. Jinak máme ČJ,M,VV a vyučování do 12,35. Vzhledem k počasí už tento týden nebude žádná vycházka.

 

33. týden 10.- 14. dubna

ČT - PO  13.-17. dubna  Velikonoční prázdniny

ST 12.4.

Dnes jsme měli "velikonoční den".  V AJ jedna skupina psala test na opakování (p. uč. tady přístí hod. nebude) a obě skupiny plnily velikonoční prac. list a říkaly si o velikonočních zvycích v Anglii.  V ČJ jsme doplňovali prac. list na dubnové a velikonoční pranostiky. Potom jsme přepisovali velikonoční báseň Pomlázka. Ve výtvarné výchově jsme vystřihovali vajíčka s textem a vlepovali do vynechaného textu, který jsme si potom přečetli. Na všechny prac. listy jsme si vyrobili velikonoční složku a za každý splňený úkol následovala sladká odměna. Děti mají složky na ukázku domů. Děti, které nemají dokončené prac. listy, dokončí za DÚ. Složky přinést zpět do školy ve středu. Připomínám, že v úterý jedeme na Lesní pedagogiku VLS na Potštát. Dejte dětem oblečení podle počasí (raději i pláštěnky). Sraz ráno ve třídě.

Všem dětem i rodinným příslušníkům přeji příjemné prožití velikonočních svátků a slunečné jarní dny.

Velikonoční foto zde: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Velikonoce_ve_2.A/

 

ÚT 11.4.

ČJ - Prac. list na slova se slabikami dě,tě, ně + bě, pě vě

ČT/PS - čítanka str. 112-113 opakování, Písanka str. 19 (zlepšit psaní ! - nedbalé písmo,zapomínání teček, čárek, háčků!) DÚ: Písanka str. 22 kluci , str. 23 holky

TV - v 9.45 odchod na výchvný koncert do ZUŠ

PČ - Zajíček - zápich do osení

Pozn: Děti dnes dostaly porcované ovoce z projektu Ovoce do škol.

Prosím, důrazně poučte děti, že nesmí bez učitele opustit školu!

 

PO 10.4.

ČJ - Slova se slabikou bě, pě, vě mě - sešit + tabule / učeb. str. 85/cv. 3, 86/cv.7

M - PS str. 13

ČT/PS - čítanka str. 114-115, Psaní - přepis 1. sloky básničky Hody, hody... + obrázek

PRV - Ptáci na jaře - učeb. str. 51, PS str. 63

Pozn: Sběr papíru prodloužen do 24. dubna.

32. týden 3. - 7. dubna

PÁ 7.4.

ČJ - Slova se slabikou dě, tě, ně - zápis do sešitu podle tabule + cv.5/str. 82

M - PS se slonem - samost. počítání , PS velký - řešení slov. úloh str. 10/6+ 12/3,5 společně DÚ: PS se slonem- dokončit obrázky s příklady

ČT - Čítanka str. 112-113 -všichni četli

HV - Opakování písní

ČT 6.4.

M - Samostatné počítání v PS se slonem + str.34/sl. 1-5 samostatně na známky

ČJ - PS str. 17

PRV - Květiny a stromy na jaře - učeb.str. 47, PS str. 59

TV - Dopravní výchova

ST - 5.4.

AJ - učeb. str. 55- Jaké je na obrázku počasí?, učeb. str. 57 - hlasité čtení, PS str. 53 napsat slovíčka k obrázkům oblečení, DÚ: učit se na  test 6. lekce Oblečení

ČJ -Slova se slabikou bě, pě vě, mě PS str. 16

M - PS str. 10 - společné počítání na interakt. tab.

VV - Prostorový zajíc - práce s papírem ve dvojicích (výzdoba chodby)

 

ÚT 4.4.

PS - půlená hodina byla psaní (po ránu se mi nějak špatně mluví, zradil mě hlas) Písanka str.18 (někdo stihl i str.17)

ČJ - PS str. 15 - procvičujeme slova s dě, tě, ně + učeb. str. 82/2,3 na folii

ČT - Čítanka str. 110 DÚ: číst

PČ - Velikonoční motivy - obkreslování podle šablon, vymalování a vystřižení

Pozn: Opravuji info o sběru papíru - sběr trvá pouze tento týden. Písemný úkol dnes není.

PO 3.4.

ČJ - PS str. 14 - slabiky dě ,tě, ně + vypravování zážitků

M - PS se slonem - sčítání do 100 s přechodem (každý svým tempem)

ČT /PS - čtení na známky str. 107 + recitace jarních básní

PRV - Jaro - květiny na jaře - učeb. str. 46 + prac. list

Pozn: Po celý duben probíhá sběr papíru. Můžete ho nosit ke keramické dílně na 1. st. nebo do dvora ke dveřím 1. st.

 

31. týden 27.-31. března

PÁ 31.3.

ČJ - Diktát vět (1/15, 2/6, 3/4), Párové souhlásky H nebo CH - do sešitu + na tab. učeb. str. 78/1,3 DÚ: oprava diktátu

M - PS se slonem str. 30-31 samostatné počítání

ČT/PS - Čítanka str. 107-108, Písanka str. 20 DÚ: číst + básnička zpaměti

HV - opakování písní, nácvik písně -Řemeslníci

 

ČT 30.3.

M - Procvičujeme a upevňujeme sčítání s přechodem - PS se slonem str. 27-29 - dokončit za DÚ

ČJ - Párové souhlásky Z nebo S -sešit + tabule učeb. str. 76, 77/1-3 ústně DÚ: učeb. str. 76/2

TV - Míčové hry

PRV - Jaro - PS str. 58

Pozn: Prosím, zda máte doma kelímky od jogurtu Pierot (nebo i podobné), dejte dětem na osení. Zbylo mi z loňska asi jen 10 ks.

Opět letos vyhlášen sběr papíru, můžete nosit ke keramické dílně na 1. st.

ST 29. 3.

AJ - učebnice str. 55 - počasí, str. 54 - oblečení + barvy, PS str. 50 -51

ČJ - PS str. 12 -13 společně + tabule

M - PS str. 9 - dokončit za DÚ

VV - Slepička a vajíčka

Pozn: Při pěkném počasí půjdeme zítra ven.

ÚT 28.3.

ČT/PS - Dnes jsme dělili hodinu čtení a psaní - všichni četli a psali přepis básničky na známky

ČJ - Párové souhlásky V nebo F - učeb. str. 75/1,2 na tab.+ do sešitu, DÚ: str. 75/5

PČ - Dárky k zápisu - Kotě v botě

TV - "dodělávky" + pohádka (Děti jsou neustále nachlazené - smrkají a kašlou.) Při pěkném počasí, bychom šli ve čtvrtek na 2 hodiny ven.

Pozn: Prosím, podepište info v deníčku. Děti dnes dostaly jablko a pomeranč z projektu "Ovoce do škol".

 

 

 

 

PO 27.3.

ČJ - Vypravování zážitků z víkendu, Pracovní list na procvičování učiva

M - PS str. 8 celá - odčítání do 100 s přechodem DÚ: zelené sloupečky ze str. 8

ČT/PS - Čítanka str. 104,105,106 DÚ: učit se zpaměti některou jarní básničku ze str.106,109,111

PRV - PS str. 56-57 DÚ: do čtvrtku dokončit, kdo nestihl ve škole

30. týden 20.- 24. března

PÁ 24.3.

ČJ - Diktát vět (1/15, 2/8, 3/2), PS str. 11 DÚ: oprava diktátu

M - PS str. 7 DÚ : dokončit cv. 6

ČT/PS - čítanka str. 102-103, Písanka str. 16 DÚ: číst

HV - notová osnova, houslový klíč - notový sešit

Pozn: Děti dostaly volné vstupenky do cirkusu v Hranicích - další info najdete na plakátech. Podmínkou je, že s dítětem půjde platící dospělý.

 

 

ČT 23.3.

M - Samostná práce - sčítání do 100 s přechodem (do malého sešitu, většina dětí učivo chápe, v pondělí začneme odčítat s přechodem)

ČJ - Párové souhlásky Ď nebo Ť - učebnice + sešit str. 74/1,4  folie + ústně 74/3,5 DÚ: učeb. str.74/cv.2

PRV - Dny v týdnu, Části dne, Co lidé dělají PS str. 53 - 55 DÚ: PS str. 54 (na pondělí)

TV - Hodiny TV tento týden využity na Vítání jara. Dokončení úkolů z PRV + Pohádka "Chaloupka na vršku"

Pozn: Druhá část fotek z Vítání jara od p. Papežové : https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vitani_jara_21.3._2017_-_2._cast/

ST 22.3.

AJ - učebnice str. 52-53, What are you wearing? Co máš na sobě?, jmenovat oblečení i s barvou, PS str. 45 Písemný úkol není.

ČJ - Procvičování D nebo T - zápis do sešitu + na tabuli učeb. str. 73/5, DÚ: 73/3

M - Procvičování sčítání do 100 s přechdem + tabule PS str. 6, 7/cv. 1

VV - Jarní motivy podle šablony vymalované barvou - květina, kuřátko, slepička nebo kohoutek

Pozn: Opět prohlížejte vlasy, ve škole se vyskytují vši. Zítra do prvouky potřebujeme papírové hodiny na procvičování času. Děti je dostaly vloni jako součást prac. sešitu.

ÚT 21.3.  Vítání jara

Dnes jsme se těšili na Vítání jara na náměstí. Ve třídě jsme si doplnili pracovní list "Pranostiky na březen" a vymalovali jarní obrázek. Po svačině jsme se oblékli a shromáždili na školním dvoře, kde jsme dostali červené balónky. Pak jsme společně odešli na náměstí.

FOTO z akce si můžete prohlédnout zde: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vitani_jara_21.3._2017/

PO 20.3.

ČJ - Zážitky z víkendu, tvoření slov do tabulky - rozšiřování slovní zásoby, PS str. 10 (H nebo CH)

M - Sčítání do 100 s přechodem PS str. 6, DÚ: PS str. 6/cv. 6

ČT/PS - Čítanka str. 100-101, Písanka str. 15, DÚ: přepis básně Sněženka

PRV - Den, části dne, hodiny, PS str. 52 (kdo nestihl, dokončit doma) DÚ: do PRV přinést papírové hodiny

Pozn: Připomínám, zítra jdeme na 10 hodin na náměstí, do aktovky jen ČJ, ČT/PS. Oblečení dle počasí, info v deníčku.

 

29. týden 13. - 17. března

PÁ 17.3.

ČJ - diktát vět (1/17, 2/1, 3/1), doplňovací cvičení na BxP, ústně učeb. str. 73/cv. 2,3,5 DÚ: oprava diktátu

M - Prac. list na sčítání s přechodem do 100 + počítání na tabuli (příklady typu 58+6 , 67+9) DÚ: Prac. list cv. 4,5

ČT/PS - čítanka str. 98-99, Písanka str. 14

HV - nácvik písně Jarní slunce, opakování písní

Pozn: Prosím, podepište deníček - info k Vítání jara.

ČT 16.3.

M - Sčítání a odčítání do 100 - samostatné počítání LOTA  (jedna karta lota je 32 příkladů, každý žák vypočítal v průměru dvě lota)

ČJ -Opakování slov příbuzných učeb. str. 70 ústně + folie, Procvičujeme párové souhlásky - učeb. str. 72 na folie + společná kontrola, zápis do sešitu

    DÚ: učeb. str. 72/2    Všechny děti musí mít folii ve škole !

PRV - Kalendář - roční období a měsíce, PS str. 51 DÚ: kdo neumí odříkat měsíce, doučit!

TV - Vycházka k pískáči a přes park zpět

Pozn: Děti dostaly pozvánku na Vítání jara na náměstí dne 21.3. v 10 hod.

 

ST 15.3.

AJ - učebnice str. 50-51, nová slovíčka - letní oblečení

ČJ - PS str. 9 - párové souhlásky S-Z, Š-Ž

M - procvičování sčítání a odčítání s přechodem - PL Berušky

VV - dokončení prac. listů, Jaro - volná kresba

Pozn: Zítra při pěkném počasí půjdeme v TV na procházku.

ÚT 14.3.

ČJ - opakování a procvičování učiva ú/ů, i/y - kartičky, kostky, diktát slov

ČT/PS - čtení na známky - čítanka str. 94-95, samostatné čtení  str. 96-97

TV - Dopravní výchova - chodec - úkoly v PS

PČ - Roční období - měsíce

Pozn: Děti dnes dostaly jablko a pomeranč z projektu "Ovoce do škol". Zítra dostanou pozvánku na Vítání jara v úterý 21.3. v 10. hod. na náměstí.

PO 13.3.

ČJ -  Vypravování zážitků, Párové souhlásky - procvičování PS str. 8

M - Geometrie PS str. 5

ČT/PS - Písanka str. 12, Čítanka str. 94-95 DÚ: číst, dopsat str.12 ( jen někteří žáci)

PRV - Roční období - měsíce (umět zpaměti)

 

27. týden  27.února - 3. března

ČT 2.3.

M - samostatná práce do sešitu, práce s kartičkami

ČJ - Nové učivo - Psaní souhlásek uvnitř a na konci slova PS str. 6

TV - Dopravní výchova - PS k dopravní výchově str. 3-4

PRV - Rok, roční období, měsíce - zápis do malého sešitu

ST 1.3.

AJ - Probráno učeb. str. 47, PS str. 44,46,47, DÚ: dokončit PS str. 45,ve sředu 8.3. test z 5. lekce

ČJ - PS str. 5 Slova příbuzná

M - PS str. 2, slovní úlohy společně na tabuli, DÚ: dokončit str. 2

VV - Čápi na komíně - barvy

ÚT 28.2.

ČJ - Opakování PS 2. díl str. 3, DÚ: učeb. str. 65/4a

ČT/PS - Písanka str. 5, Čítanka str. 90-91 +otázky k textu

TV - Výchova ke zdraví - ukázky z filmu Byl jednou jeden život

PČ - Lidské tělo a jeho orgány - papírová koláž

Pozn: Děti mají v deníčku info k divadlu 9.března. Prosím, posílejte peníze. Děkuji. Překontrolujte opět dětem vlasy.

PO 27.2.

ČJ - PS str. 54 - dokončení prac. sešitu DÚ: prolistovat a dokončit chybějící cvičení

M - PS 6. díl str.1 DÚ: dokončit str. 1

ČT/PS - Písanka str.4 , Čítanka str. 88-89 DÚ: číst

PRV - Zdraví - opakování PS str. 48

 

26. týden 20. - 24. února

PÁ 24.2. 

ČJ - PL Na horách - doplňovací cvičení na měk. a tvrdé souhl., PS str. 53

M - Karty s příklady na +,- do 100, samostatné počítání v PS se slonem str. 12 + poslech CD: Dášeňka

ČT/PS - čítanka str. 86-87 (hledání rýmu) DÚ: číst

HV - Nácvik písní Doktora se nebojíme a Draka bolí zub

Pozn: Chválím děti za práci v hospitačních hodinách paní inspektorky. FOTO -Vyučování únor https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vyucovani_-_unor/

ČT 23.2.

M - PS do geometrie str. 5+6 společně na inter. tab., PS se slonem - samostatné počítání vlastním tempem

ČJ - Opakovací a procvičovací hodina - práce s pomůckami

TV - Míčové hry + Vybíjená

PRV - Důležitá telefonní čísla - přivolání pomoci

 

ST 22.2.

AJ - probráno: učebnice str. 45-46, PS str. 42-43 DÚ: naučit se slovíčka učeb. str. 45

ČJ - PS str. 52, procvičování měkkých a tvrdých souhlásek - kartičky DÚ: PS str. 52/3 napsat 4 věty

M - PS str. 32- opakování (žáci počítali samostatně svým tempem), + PS žlutý se slonem str.9

VV - Projektová hodina - Pečujeme o své zdraví + Lékařský kufřík (papírová koláž)

ÚT 21.2.

ČJ - Opakování abecedy + PS str. 51

TV - Pohybové a závodivé hry, cviky na správné držení těla

ČT/PS - čítanka str. 84 + práce s textem+ PL, Psaní- přepis básně  Dupy, dupy dup, draka bolí zub do sešitu PSANÍ (někteří dokončí za DÚ).

PČ - Zdravé zuby + zdravé a nezdravé potraviny

Pozn: Zítra máme projektovou VV na téma Zdraví a nemoc. Kdo má doma dětský zdravotní kufřík nebo  doktorské oblečení, může si přinést.

PO 20.2.

ČJ - PS 49/1,4 +str. 50 celá DÚ: učeb. str. 64/4 (6 vět)

M - PS str. 31 společné opakování geometrie

ČT/PS Písanka str. 3 -opis slov + diktát slov, čítanka str. 82+83

PRV - Zdraví a nemoc PS str. 46+47

Pozn: Děti dnes dostaly džus z projektu "Ovoce do škol".

25. týden 13. - 17. února

PÁ 17.2.

ČJ - diktát vět (1/17, 2/4, 3/2, 4/2) DÚ: Oprava diktátu, Prac. list na měkké souhlásky -DÚ: dokončit

M - PS str. 30 (Kdo neodevzdal, dokončí str. 30 doma.)

ČT/PS - Písanka str. 11- přeps básně, Čítanka str. 81- DÚ: číst

HV - Opakování písní, nová píseň P. Novák: Mravenci ( HV str.34)- učit se text

ČT 16.2.

M - PS str. 29 samostatně cv.3,4,7 + práce s kartičkami

ČJ - učeb. str. 63/6,7 - tabule + sešit, PS str. 49/2 DÚ: učeb. str. 64/3 (8 dvojic)

TV - Vybíjená družstev +pravidla

PRV - Zdraví - učeb. str. 36-37, PS str. 44 Naše tělo

Pozn: Děti mají v aktovce dotazník pro rodiče- Prosím, vyplněný vraťte nejpozději v pondělí.

ST 15.2.

AJ - probráno učeb. str. 43-44, PS str. 40-41 DÚ: dokončit PS str. 41

ČJ- PS str. 48

M - PS str. 28

VV - Masky, masopustní průvod - malujeme podle fantazie libovolnou technikou

ÚT 14.2.

ČJ - Měkké souhlásky - do sešitu str. 63/5 + Práce s kartičkami, DÚ: učeb. str. 62/4 (10 dvojic)

ČT - Čítanka str. 80, čtení s porozuměním + odpovědi na otázky

PS - Písanka 2. díl, str.2

PČ - Méďa se srdíčkem

 

PO 13.2.

PRV/ Sloh - Vypravování zážitků z prázdnin

ČJ - Měkké souhlásky - PS str. 47, učeb. str. 62/1,2 ústně

M - PS str. 27 +obrázek sněhuláka s příklady

ČT - Čítanka str. 76 + doplnění do ofoceného textu a nalepení do sešitu SLOH + str.78 DÚ: číst

 

24. týden 6. - 10. února JARNÍ PRÁZDNINY

23. týden 30. ledna - 2. února 2017

PÁ 3.2. POLOLETNÍ  PRÁZDNINY

ČT 2.2. POHÁDKOVÝ  DEN

Dnešní předprázdninové vyučování jsme si užili s pohádkami. V půlených hodinách jsme četli " Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort" a pracovali s textem.  Když jsme se všichni setkali pustili jsme si několikrát písničku "Večerníček" i s obrázky postaviček. Úkolem bylo vypsat všechny pohádkové postavy z písničky. Potom nás každý seznámil s postavičkou, kterou si přinesl. Dále jsme doplňovali na pracovním listu pohádkové dvojice a názvy pohádek a společně potom kontrolovali na inter. tabuli. Jako odměnu a  oddychovou přestávku jsme měli sledování pohádky Pat a Mat. Vyučování rychle uteklo, poučili jsme se o bezpečnosti, rozdali ručníky a spěchali na zasloužené prázdniny. Děti mají za DÚ přepsat báseň Sněží do sešitu psaní a číst,číst,číst cokoliv! Jinak ať odpočívají, sportují  a uzdravují se.

Pozn: Děti dostaly nabídku knížek nakl. Fragment ( do 28.2.) Dnes konzultační hodiny odpadají. FOTO z tohoto týdne

ST 1.2.

AJ - probráno učeb. str. 40-42, PS str. 38-39, DÚ: naučit se slovíčka učeb. str.41

ČJ - Pracovní list na tvrdé souhlásky - děti pracovaly samostatně + společná kontrola na inter. tabuli

M - PS str. 26 - odčítání jednocifer. čísla od dvojciferného bez přechodu desítky(děti, které nestihly, dokončí za DÚ)

VV - Zimní sporty - malujeme voskovkami lyžaře, bruslaře i hokejisty

pozn: Omlouvám se za včerejší překlepy, psala jsem to rychle napodruhé. První verze se mi neuložila a smazala.

Zítra máme Pohádkový den, ale půlená hodina zůstává.

ÚT 31.1. Pololetní vysvědčení

ČJ - Procvičování tvrdých souhlásek - učeb. str. 59 celá ústně, do sešitu 60/12 DÚ: 58/4

ČT/PS - Písanka str. 40 (popsanou písanku nechat doma, 2.díl začneme po prázdninách), Čítanka str.75 (čtení na známky) + str.77

PČ - Hrníček na čaj (z papíru)

TV - Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí a rozdávání vysvědčení

Pozn: Uděluji pochvalu třídním recitátorům, kteří se zúčastnili školního kola recitační soutěže, obzvlášť Aličce, která vyhrála ve své kategorii krásné 2. místo a postupuje do okresního kola. Zdravíme všechny nemocné děti (dnes je jich 9) a přejeme brzké zotavení.  Zítra vyučování podle rozvrhu a ve čtvrtek Pohádkový den s půlenou hodinou.

PO 30.1.

ČJ - procvičování tvrdých souhlásek PS str. 46

M - PS str. 23 - dokončit za DÚ

ČT/PS - Písanka str. 39, čítanka str.75

PRV - PS str. 36

Pozn: Třetí hodinu se recitátoři z naší třídy( Monička, Lukášek, Alička, Kačenka) zúčastnili ve školní knihovně recitační soutěže. Vyhodnocení proběhne zítra.

Děti mají v deníčku info o spojení půlené hodiny zítra a " Pohádkovém dnu" ve čtvrtek. Prosím, podepište.

Děti, které jsou nemocné mají výpis vysvědčení nachystaný - můžete si někoho poslat nebo se zastavit.

22. týden  23.- 27. ledna 2017

PÁ 27.1.

ČJ - Prac. list na tvrdé souhlásky, + cvičení na inter. tabuli

M - PS str. 22(ne cv. 4)

ČT/PS - Písanka str. 38 + diktát slov, čítanka str. 74

HV - recitace básní na soutěž, opakování písniček

Pozn: Včera jsem se dozvěděla, že školní kolo recitace je už v pondělí 30.1., proto jsem zatím vybrala děti, které básničky umí (Alička, Klárka, Kačenka).

Kdyby se někdo ještě stihl naučit přes víkend básničku (nebo aspoň část), může se taky zúčastnit.

Výpis pololetního vysvědčení děti dostanou v úterý 31.ledna. Volno je až od pátku 3.- 10. února. :-)

ČT 26.1.

ČJ - Dnes jsme si rozpůlili hodinu ČJ - pracovali jsme s kartičkami na měkké a tvrdé slabiky

M - Geometrie PS str. 24-25 - rýsování přímek +vyznačení bodů, zkoušeli jsme rýsovat i na papír-(tence ostrouhanou tužkou, přímá čára bez nadstavování, přímku popisujeme tužkou malým psacím písmem, body značíme velkým tiskacím písmen)

TV- Dnes jsem musela vyhovět "zdravým" dětem a měli jsme TV - míčové hry (cvičilo jen 13 dětí)

PRV - Můj domov, Naše vlast - PS str. 34-35

ST 25.1.

AJ - napsán test, probráno PS str. 36-37, DÚ: dokončit knížku , PS str. 75-76

ČJ - Procvičování tvrdých souhlásek PS str. 45 + PL na opakování ú/ů

M - PS str. 21 + skládání modelu krychle

VV - dokončení prací, úklid kastlíků, řazení PL do složky portfolia

Pozn: Některé děti si vzaly složky, folie a prac. listy domů - prosím, pomožte jim zařadit prac. listy do folií. Básničky a texty na recitační soutěž zatím umět krásně číst a postupně se učit zpaměti - kolik zvládnou.

ÚT 24.1.

ČJ - PS str. 44 , písnička na měkké a tvrdé slabiky

ČT/PS - Písanka str. 37 + básničky na recitační soutěž DÚ: učit se básničku - zatím pěkně plynule číst

PČ - Krmítko pro ptáčky 3D

TV - Dnes jsme tělocvik nahradili pohádkou - děti jsou nachlazené a po nemoci.

Pozn: Připomínám - zítra test z AJ.

PO 23.1.

ČJ - nové učivo Tvrdé a měkké slabiky PS str. 43 + písnička od D. Patrasové

M - PS str. 20 sčítání desítek a jednotek + matematické tajenky a řetězy

ČT/PS - čítanka str. 72-73, Písanka str. 36 DÚ: číst

PRV - PS str. 32-33

21. týden 16.- 20. ledna 2017

PÁ 20.1.

ČJ - dokončení učiva Slabikotvorné souhlásky PS str. 41 + 42/3, DÚ: PS 41/cv. 3 dokončit

M - geometrie PS str. 19 Úsečka + malý sešit do geom. str. 10/4

PS - Písanka str. 35 + diktát písmen

TV - Nakonec jsme šli v 10.30 jen do parku a hráli jsme si na expedici, která pozoruje stopy ve sněhu a najde stopu cizího živočicha, kterého nikdo nezná a nikdy neviděl (děti tvořily stopy podle fantazie) Mimo to jsme poznali stopy psa, veverky, ptáčků a člověka.

Přidávám foto z tohoto týdne: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/20._ledna_2017/

ČT 19.1.

ČJ - procvičování učiva - Slabikotvorné R,L,M + do sešitu cvičení z učebnice str. 53/1,2 DÚ: učeb. 53/3

M - PS str. 18

TV +PRV - Projektové vyučování  Stopy zvířat

Pozn: Zítra půjdeme v 10 hodin na vycházku k Pískáči pozorovat stopy zvířat. Dejte dětem teplé oblečení a do aktovky ČJ +MAT+ Písanku.

Ve třídě máme dost teplo asi 25°C, dávejte dětem jen jedny kalhoty, vrchní vrstvu ať si nechávají ve skříňce.

ST 18.1.

AJ - probráno: učebnice str. 37-39, PS str. 34, DÚ: ve středu 25.1. test 4. lekce

ČJ - nové učivo - slabikotvorné R,L,M - PS str. 40

M - PS str. 17 (bez slov. úloh)

VV- Sněhulák, domeček  3D

Pozn: Děti dostaly jablko a 2 mandarinky z projektu Ovoce do škol.

ÚT 17.1.

M/půlená - Geometrie- skládání modelu kvádru z přílohy PS, dokončení slovníh úloh z PS str. 16(kdo nestihl má za DÚ)

ČJ - Pololetní písemná práce (diktát: 1/12, 2/8, 3/2, 4/2, mluv. část: 1/20, 2/2, 3/2) DÚ: napsat opravu diktátu.

PČ - Rukavice - dokreslit souměrný vzor a vymalovat

ČT/PS - čítanka str. 71, Písanka str. 34- dopsat za DÚ

Pozn: Posílám k nahlédnutí písemné práce. Dopadly dobře. Prosím, pošlete je co nejdřív zpět, odevzdávají se do ředitelny. Připomínám - zítra angličtina!

 

 

PO 16.1.

M - Pololetní písemná práce ( 1/20, 2/4, nepsali/2) Chválím! Zítra pošlu k nahlédnutí.

ČJ - PL na procvičování u/ú/ů ( zítra písemná práce z ČJ)

ČT/PS - čítanka str. 70, Písanka str. 33 DÚ: dopsat str. 33, číst

PRV- Opakování o zimě PS str. 42- 43

20. týden 9.- 13. ledna 2017

PÁ 13.1.

ČJ - diktát vět (1/11, 2/8, 3/2, 4/1), PS str. 42(kromě cv. 3) DÚ: dokončit str.42 + oprava diktátu

M - PL str.26 na sčítání a odčítání desítek,( ne str. 27), nekteří stihli i příklady PS str. 16 DÚ: opakovat na písemnou práci

TV - Od 10 hodin bobování a hry na sněhu na stadioně           FOTO z tohoto týdne

Pozn: Prosím, prohlížejte pravidelně dětem vlasy.

ČT 12.1.

M/dělená - PL opakování +,- desítek do 100

M- Opakování na písemnou práci - zápis do malého sešitu, DÚ přes víkend- PL na opakování

ČJ - Dokončení opakování na písemnou práci do malého sešitu

ČT - čítanka str. 68-69

PRV - Zvířata v zimě - PS str. 41 + vymalovat obrázek a nalepit do malého sešitu

Pozn. Děti mají v deníčku info k zítřejšímu TV venku - bobování na stadioně. Kdo nemá boby, bude stavět sněhuláka. :-)

Pololetní písemné práce budeme psát příští týden - MAT v pondělí, ČJ v úterý.

 

ST 11.1.

AJ - Probráno učebnice str. 35-36, PS str. 32-33 DÚ: dokončit PS str. 33 + 35

ČJ - Opakujeme na pololetní písemku - info k procvičování nalepeno v sešitě (dnes úkoly 2.,3.,4) DÚ: učeb. str. 55/8 (napiš 5 vět)

M - PS str. 14 - odčítání a slovní úlohy + práce s přílohou: skládání obrazců z geometr. tvarů

VV - Ilustrace k článku z čítanky "Jak Vochomůrka vynalezl sněhovou kouli"

Pozn: Zítra dám vědět, zda půjdeme v pátek bobovat. Děti, které nemůžou jít s námi ven, půjdou do jiné třídy nebo si je můžete vzít domů.

Připomínám ještě ve čtvrtek čítanky místo TV.

ÚT 10.1.

ČJ - opakujeme na pololetní písemnou práci- psali jsme do cvičného sešitu, + ústně cvičení z učeb. str. 51/1,2 + 54/4 + 55/6 (zítra info o opakování ve školním sešitě)

ČT/PS - čítanka str. 65-67, Písanka str. 32 R,Ř

PČ - Ptáčci u krmítka - skupinová práce

TV - pohádka

Pozn: V případě, že poleví mrazy, půjdeme v pátek od 10 hodin na stadion bobovat - vycházka nahradí tělocviky tento týden. Ve čtvrtek by bylo místo TV  čtení a psaní. Podrobné info dám do deníčku. Připomínám zítra je AJ.

PO 9.1.

ČJ - procvičování  ú/ů - učebnice str. 50/cv.1,2 + str.51/4 na tabuli a do sešitu, DÚ : učeb. str. 51/5

M - Odčítání desítek PS str. 13 + sešit do Geom. str.4

ČT/PS - Písanka str. 30+31 opakování písmen P,B (někteří dokončit za DÚ), Čítanka str. 63+64 DÚ: číst

PRV - Ptáci v zimě

Pozn: Děti dostaly nabídku Klubu mladých čtenářů - objednávky nosit do 1.února.
Koncem ledna bude ve škole probíhat recitační soutěž. Zda máte pěknou básničku nebo i knížku básniček, prosím o půjčení. ( mohla by být i část textu, ale je to těžší na učení) Naučíme se básničky a pak vybereme nejlepší recitátory ze třídy do školního kola.

19. týden  2.- 6. ledna 2017

PÁ 6.1.

ČJ - diktát vět (1/13, 2/4, 3/5) + nové učivo dvojhlásky au-,ou-, eu-, PS str. 39 celá, DÚ: oprava diktátu, dokončit str. 38 (někteří)

M - Geometrie - malý žlutý sešit str.2/cv. 8, str. 3 celá

ČT - list na čtení "Štědrý večer" - opak. tradice, vyhledávání dvojhlásek ou-, čítanka str. 62 DÚ: číst z čítanky i z listu

HV/PS - koleda " My tři králové" + přepis 1. sloky , vymalování obrázku

Pozn: FOTO z tohoto týdne zde:  https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Prvni_lednovy_tyden/

ČT 5.1.

M - procvičení a kontrola příkladů na sčítání desítek PS str. 11+12, geometrie PS str. 9+10, nové učivo "BOD"

ČJ - Procvičování pravopisu ú/ů - PS str. 38/1,2 - Dokončit str. 38 za DÚ

TV - Míčové hry

PRV - Opakování, ochutnávka kompotů, Zvířata v zimě

Pozn: Prosím, podepište deníček. Ve škole se opakovaně v různých třídách vyskytují vši. Prosím, konrolujte dětem pravidelně vlasy.

 

ST 4.1.

AJ - probráno učeb. str. 32-34, PS str. 30-31, DÚ - učit se slovíčka str. 33

ČJ - PS str. 37/ cv.1 + zápis do malého sešitu + učeb. str. 50/3 - dokončit za DÚ

M - str. 11 dokončení + str. 12 /2,4,5 - dokončit za DÚ

VV - Zimní městečko

Pozn: Zítra půjdeme do tělocvičny, dejte dětem cvičební úbor. Kdo je po nemoci a necvičí, napište mi omluvenku. Děti po nemoci, si musí doma dokončit stránky v pracovních sešitech ČJ,MAT ( přes víkend).

ÚT 3.1.

ČJ - zážitky z vánočních prázdnin a kreslení vánočních dárků , PL - opakování ú/ů

TV - pohádka "Pipi slaví Vánoce"

ČT/PS - čítanka str. 61, PL- čtení básně "Co musí udělat leden", PS - přepis 4 řádky básničky Sníh, DÚ: číst + dopsat báseň Sníh

PČ - Tři králové - papírové loutky na prsty

Pozn.: Zítra nezapomenout věci do AJ.  Prosím, prohlížejte dětem pravidelně vlasy, neustále se vyskytují vši ! :-(

18. týden 26. -30. prosince   Vánoční prázdniny

Zdravím všechny děti i rodiče z vánočních prázdnin a předávám odkaz na foto z vánoční besídky od p. Papežové.

//zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vanocni_besidka_-_20.12.2016/

Tak hezký (i když dnes skoro jarní) zbytek volna, užijte si dárků a pohádek a těším se na vás 3. ledna 2017. :-)

17. týden 19. - 23. prosince

PÁ 23.12. Vánoční prázdniny

ČT 22.12. Vánoce ve třídě

Dnešní den byl slavnostní a vánoční. Nejdříve jsme si vyzdobili lavice voňavými svícny z jablek a pomerančů, vybrali jsme poslední "okýnka" v adventní kalendáři a škrtli poslední školní den před vánočním volnem, na které se všichni moc těšíme. Nejdříve jsem dětem  přečetla článek z čítanky "Štědrovečerní nadělení"a řekli jsme si o tom, jak by neměl být na Štědrý den nikdo sám a taky o tom, jak se máme starat o pejska nebo jiné domácí zvířátko. Potom jsme si "žlutili" v televizním štědrovečerním programu oblíbené pohádky a řekli si, na kterou se budeme dívat. Dále jsme si vymalovali pracovní list s krtečkem na pravopis ů/ú  a dva pracovní listy se stromečkem do matematiky. Zazpívali jsme si Rolničky a koledu, rozkrojili jablíčko, ochutnali vánočku, perníčky a cukroví a řekli si něco o vánočních tradicích. Poslední hodiny jsme se nemohli dočkat, protože jsme se těšili na dárečky. Na závěr jsme si popřáli pěkné a radostné Vánoce a spěchali do jídelny nebo domů. Naše vánoční fotky najdete zde: https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vanoce_ve_2.A/

Pozn: Děti nemají žádný písemný úkol, jen čtení. Ale opakovat můžete cokoliv. Nástup do školy je v úterý 3.ledna, bez půlené hodiny, všichni od 7.55 do 11.30.

Přeji vám všem krásné prožití vánočních dnů a v novém roce jen to nejlepší. 

ST 21.12.

AJ - "Vánoční hodina", DÚ: přes prázdniny opakovat slovíčka

ČJ - PS str. 36 - vysvětlení pravopisu ú/ů

M - Vánoční kapr (obrázek s příklady) - barevná matematika, PS str. 11 sčítání desítek (kdo nestihl, dokončí doma nebo zítra)

VV - Výroba svícenu z jablka nebo voňavý pomeranč ( na zítřejší výzdobu třídy) FOTO zítra

Pozn: Zítra děti nemusí mít aktovku. Pouzdro a notýsek si nechaly ve třídě, nezapomenout klíče a kartičku na oběd.

Děkuji všem maminkám, které připravily občerstvení pro děti po besídce. Dětem za recitaci a zpěv uděluji velikou pochvalu. :-)))),

Zítra není půlená hodina, vyučování je od 7.55 do 11.30.

 

 

ÚT 20.12.

ČJ - krátké a dlouhé samohlásky - učeb. str. 48-49 ústně + folie

ČT- čítanka str. 58

TV - nácvik besídky

PČ- překvapení pro rodiče

Pozn. Vzhledem k besídce dnes není domácí úkol, jen připomínám na zítra věci na svícen z jablka nebo pomeranč.

PO 19.12.

ČJ - nácvik besídky

ČT/PS - čítanka str. 56-57, Psaní - přepis básničky Sněhulák DÚ: číst

M - malý PS - str. 4- čísla lichá a sudá, str. 5+6 samostatně

PRV - PS str. 38

Pozn: Prosím, podepište info v deníčku. Půlené hodiny tento čtvrtek a v úterý 3.1. se spojují, vyučování končí v 11.30. Ve čtvrtek máme "Vánoce ve třídě"- děti si mohou s kamarádem vyměnit dárečky. Nijak to neřeším, kdo chce, ať se domluví mezi sebou. Dnes děti dostaly jablečné pyré z projektu Ovoce do škol. Tento týden nebudou domácí úkoly, ale ať děti alespoň čtou.

16. týden 12.- 16. prosince

PÁ 16.12.

ČJ - vánoční diktát (1/10, 2/8, 3/3, neklas.3x) DÚ: oprava diktátu, číst, učit se básničky na besídku

2. hodina- nácvik besídky

V 9.30 jsme se začali vypravovat na jarmark. Všichni jsme se teple oblékli, aby nám nebyla zima. Nejdříve jsme se zastavili v Domečku na Vánoční výstavě, kde jsme s nadšením obdivovali krásné vánoční dekorace, výrobky a stromečky. Zde už jsme utratili první peníze za krajkové zvonečky. Na náměstí jsme se nejprve vyfotili u vánočního stromu, poučili se o bezpečnosti a pak jsme se vydali na obhlídku stánků a samozřejmě na "vánoční nákupy". Většina dětí utratila skoro všechny penízky za pěkné dárečky, které koupili někomu pro radost nebo i sobě. Velkou radost jsem měla já, když jsme se v 11 hodin všichni sešli, na nikoho jsme nemuseli čekat a nikdo se nám neztratil. Chválím děti za samostatnost a zodpovědnost! Jak jsme si to užili, uvidíte na našich fotkách.

Přeji vám všem krásný a pohodový zlatý adventní víkend.

Pozn: Včera jsem zapomněla napsat, že děti už mají v aktovce vánoční foto. Jakékoliv přidělání fotek je možné, jen mi musíte napsat číslo fotky ze zadní strany. Prosím, kdo nezaplatil, pošlete peníze. Dnes děti dostaly banán z projektu "Ovoce do škol".

ČT 15.12.

ČJ - PS str. 35 - krátké a dlouhé samohlásky

M - PS str. 8 slovní úlohy společně na tabuli, str. 9/ cv. 1,2,3 samostatně

TV + PRV - nácvik besídky, Písanka str. 29, dodělání výkresů

Pozn: Chválím děti za přednes básniček a krásné výkresy, které uvidíte na nástěnce na chodbě.

Zítra jdeme v 9,30 na jarmark. Kapesné nechám na vašem zvážení. Zítra je poučím o bezpečnosti (nesmí se vzdalovat ze středu náměstí a budou chodit ve dvojicích nebo skupince)a zákazu nakupování třaskavin! Dejte dětem jen pouzdro a notýsek na známky, klíčenku a kartu na oběd. Napíšeme si vánoční diktát a jednou vyzkoušíme besídku.

ST 14.12.

AJ - test 3. lekce, dokončen PS str. 27, DÚ: dokončit knížku, PS str. 73-74

ČJ - nové učivo: Samohlásky krátké a dlouhé, PS str. 34 společně na int. tabuli

M - PS str. 7 celá, DÚ: str. 8/cv. 2,3,5,6, (někteří už mají hotovo)

VV- 1. hodinu nácvik besídky (Chválím děti, které už to umí zpaměti!!! :-) Ale některé děti to ani neviděly!!! :-( 2.hod jsme malovali vánoční dárek

Pozn: Kdo nemá zaplaceno fotografování, můžete posílat peníze. Fotky by měly být v pátek nebo v pondělí.

Připomínám: Zítra není půlená hodina - všichni stejně od 8 do 11.30. Prosím, podepište malý deníček.

ÚT 13.12.

ČJ - sloh: Pranostiky na prosinec- zápis do sešitu, mluvnice: učeb. str. 47 na fólii

TV+ ČT - nácvik besídky DÚ: učit se texty na besídku

PČ - Tvoření pozvánek na besídku

Pozn: Info v deníčku - týká se 2. skup. - ve čtvrtek není půlené vyučování, vzhledem k výletu ŠD do Šternberka.

Děti vám předají pozvánku na besídku. Jste všichni srdečně zváni. Prosím, podepište deníčky - info o jarmarku v pátek.

 

PO 12.12.

ČJ - Dělení slov na konci řádku - učeb. str. 46,PS str. 32, DÚ PS str. 32 - přepsat cvičení s měsíčkem 3 věty, nové učivo - SAMOHLÁSKY- PS str. 33,

M - Čísla 0-100 - spojování čísel od 1 do 78(vločka) ,vlepení obr. do sešitu, rychlejší děti stihly i obrázek "Zvířátka v zimě"

ČT/PS - čítanka str. 55 + rozdělení básniček na besídku (zatím umět číst svoji sloku)

PRV - učeb. str. 34 + vánoční přáníčka

15. týden 5. - 9. prosince

PÁ 9.12.

ČJ - diktát vět (1/10, 2/4, 3/4) DÚ: napsat opravu diktátu a procvičovat! PS str. 31/cv. 3,4,5

M - PS str. 6, některé děti po vysvětlení  pokračovaly i na str. 7, malý PS str. 3- kroužkujeme desítky

ČT/PS - Přepis básničky Mikuláš, DÚ: Písanka str. 28, Čítanka str. 46 na ofocený list jsme doplňovali jména podle rýmu, str. 50-51 DÚ: číst str. 50-51 nebo cokoliv,

HV - zpěv písniček na besídku

Pozn: Děti mají tento víkend trošku více úkolů, ale klidně je nechte pracovat samostatně. V deníčku je info - v pátek 16.12. jdeme na jarmark, kapesné nechám na vašem uvážení. Přeji pěkný třetí adventní víkend.

ČT 8.12.

M -Geom: PS str. 4 + nový sešit do G malý str.1,  Čísla 0-100, PS str. 5 + Nový prac. sešit "Už počítám do sta" DÚ str. 1 doplň čísla,str. 2 vymaluj kuličky

ČJ - ústní opakování učebnice str. 42-44, Nové učivo: Slovo-slabika- hláska učeb. str. 45 + PS str.31/cv.1,2

PRV - PS str. 40 - nakreslit obrázky Mikuláš a Vánoce

TV - z technických důvodů TV zrušen, pohádka

Pozn: Nikdo z rodičů nemá připomínku k termínu besídky v úterý 20.12., tak se sejdeme v úterý 20.12. v 15.30 v naší třídě.

Koncem listopadu jsem dětem dozadu notýsku nalepila stručné hodnocení za 1. čtvrtletí. Pro kontrolu, prosím, podepište.

Přidávám FOTO ze včerejší VV - vánoční strom a besedy s policií

ST 7.12.

AJ - probráno učeb. str. 27-29, PS str. 24-27, příště test za 3. lekce DÚ: učit se na test

2.hod. beseda s městskou policí - Chodci

ČJ - PS str. 29 slova citově zabarvená, + str. 30 opakování - samost. práce (většina dětí zvládla na 1)

VV - Vánoční stromeček na dveře

ÚT 6.12.

ČJ - Dokončení PL z Čertovského dne - nově slova lichotivá DÚ: cv. 2+3 z PL Mikulášské úkoly

M - PL - Mikulášské počítání

3. hod - fotografování

PČ - Složka na pracovní listy z čertovského dne - nadpis + obrázek  (za DÚ domalovat a dokončit PL)

Pozn: Milí rodiče, nevadilo by vám, kdybych třídní besídku přehodila na úterý 20.12.? Neuvědomila jsem si, že pondělí je úřední den a někteří pracujete do 17 hod.

        Když se nikdo neozve, začnu s dětmi tvořit pozvánky.  Děkuji.

        Zítra pokračuje focení, kdyby ještě někdo chtěl, může se fotit zítra. Ještě připomínám poplatek SRPŠ. V pátek uzavírám.

PO 5.12.

Čertovský den

Dnešní den jsme zahájili čtením z čítanky na straně 53 - ukázka z knížky Povídání o pejskovi a kočičce - jak dělali Mikuláše. Taky jsme si přečetli z dětství Josefa Lady "Byl u nás Mikuláš", poslechli jsme si čertovské písničky z videa Pavla Nováka a zazpívali naše oblíbené zimní písničky. Český jazyk jsme si procvičili na pracovních listech a z kotle jsme si tahali čertovské sloupečky do matematiky. V průběhu dopoledne na nás i zabušil Mikuláš s čerty, ale protože zlobíme jen málo, zůstal stát jen ve dveřích. Čertovský den nám rychle utekl, proto musíme některé čertovské úkoly ještě zítra dokončit. FOTO

https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Certovsky_den_5.12./

Pozn: Zítra je "vánoční focení". Fotí se jen děti, které mají vyplněný lísteček.

14. týden  28. listopadu - 2. prosince

PÁ 2.12.

ČJ - diktát vět (1/9, 2/7, 3/1) DÚ: oprava diktátu, Slova podřazená a nadřazená - zápis podle tabule do malého sešitu

M - PS str. 2-3  (dokončit za DÚ)

ČT/PS - čítanka str. 45+52 DÚ: číst, Písanka str.26- opak. písmena g

HV - nácvik písní na besídku - DÚ: učit se slova písniček

Pozn: V pondělí máme Čertovský den - pouzdro, čítanku, svačinu a hlavně slušné chování. Kdo nemá masku, ať si vezme černé nebo červené oblečení. Vánoční fotografování dětí je v úterý- fotograf Michal Novák. Základní fotka 15x21 cm je "povinná", nelze si prý objednat jen pasové fotky.

ČT 1.12.

M - nové učivo - Číselná osa 0-100 , počítáne po desítkách do 100 a zpět, PS str.2

ČJ - Slova nadřazená a podřazená - PS str. 28/1,2 + učeb. str. 39/1,2

TV - Míčové hry , fotbal

PRV - PS str. 29,30,31

Pozn: V deníčku posílám info o vánočním focení dětí. Máte-li zájem, vyplňte lísteček a pošlete zpět nejpozději do pondělí.

ST 30.11. PS

AJ - probráno učeb. str. 25-26, PS str. 23, DÚ: dokončit PS str. 25, učit se slovíčka "nápoje"

ČJ - učeb. str. 41/cv.1 ústně, zápis do malého sešitu podle tabule - slova mnohoznačná

M - samostatné počítání na PL, seznámení s novým PS + str.1 - vyznačení desítky DÚ: obalit, str. 2 /cv. 1,5

VV - dokončení obrázků se sněhulákem, vánoční přáníčka, skládání hvězdy ze sáčků

Pozn: Připomínám poplatek SRPŠ do konce týdne. Děkuji.

Také děkuji všem rodičům, kteří přispěli na Adopci na dálku. Za naši třídu jsme odevzdali 630,- Kč.

ÚT 29.11.

ČJ - nové učivo Slova mnohoznačná PS str. 27, opakování slov protikladných na kartičkách v půlené hodině FOTO

ČT - dnes jsme četli v půlených hodinách a všechny děti četly na známky

PČ - vyráběli jsme velké čerty, anděly a Mikuláše ve dvojicích na výzdobu chodby a moc se povedli  FOTO

TV - dnes jsme necvičili, část hodiny pohádka Pipi a část výroba čertů

Pozn : Zapomněla jsem rozdat malé deníčky a v tom fofru nestihla nalepit 1. skupině hodnocení za 1. čtvrtletí. Zítra napravím.

PO 28.11.

ČJ - Slova protikladná - učeb. str. 37 ústně a na folii, do malého sešitu nalepeny 2 listy s úkoly - cv.3 za DÚ - podtržená slova nahradit vhodnými slovy protikladnými

M - samostatná práce v PS na str. 32 - (Chválím! Děti zvládly příklady na +,- , slovní úlohy i učivo geometrie 1/18, 2/4) Popsaný prac. sešit nechte doma.

ČT/ PS - čítanka str. 44 Maminka čaruje , Psaní - přepis básně Mlha - za DÚ opravit chybná slova

PRV - čtení jmen rodinných příslušníků z rodokmenu, Jak si doma pomáháme - učeb. str. 27, PS str. 28, Domácí mazlíčci - učeb. str.28-29

Pozn: Zítra nalepím dětem do notýsku "Hodnocení za 1. čtvrtletí". Prosím, podepište.

Příští pondělí budeme mít Čertovský den - můžete chystat masky. Zítra info v deníčku.

13. týden 21. - 25. listopadu

PÁ 25.11.

ČJ - diktát vět (Chválím děti , bylo 19/1 a 3/2), PS str. 26 slova protikladná DÚ: oprava diktátu, můžete procvičovat i stejný diktát na papír

M - PS str. 30-31, slovní úlohy na tabuli, jinak děti počítaly svým tempem, DÚ: dokončit str. 31

ČT/PS - písanka str. 25- opakování písmen j,p, Čítanka str. 42 DÚ: číst

HV - nácvik písniček se zimní tématikou

Pozn: Plánujeme s dětmi vánoční besídku, předběžně na pondělí 19.12., jestli vám termín nevyhovuje, dejte mi vědět.

FOTO - matematika a čerti

ČT 24.11.

M- počítali jsme příklady na +,- do 20 , k příkladu jsme přikládali správný výsledek a kontrolou správného počítání byl pěkný obrázek - větší obdoba lota

ČJ - učebnice str. 38 - ústně procvičování synonym, cvičení do sešitů - nahradit slovo např. běží slovem se stejným(podobným) významem

TV - nácvik vybíjené + kluci fotbal, holky přihrávky s míčem

PRV- učeb. str. 25-26 Příbuzní a Rodinné oslavy, PS str. 27, DÚ: doplnit jména rodinných příslušníků do listu "Můj rodokmen" (na pondělí)

ST 23.11.

AJ -probráno - učeb.str. 22-25, PS str. 20-21, DÚ: PS str. 22 + slovíčka učeb. str. 23

ČJ - Nové učivo: Význam slov - slova souznačná PS str.25,

M - Opakování geometr. tvarů a těles PS str. 29, dokončení str. 28 DÚ: str. 30/ cv. 2,5

VV - Čerti - kombinovaná technika - obtiskování, vystřihování, nalepování, barvení  FOTO po dokončení, Krásné čerty "potkáte" na nástěnce na chodbě.

Pozn: Děti ze druhé skupiny musí přijít do školy před 8 hodinou nebo potom až o malé přestávce v 9,40. Nesmí se "courat" v průběhu 1. vyučovací hodiny z bezpečnostních důvodů, kdy se škola vytírá. Hrozí uklouznutí a na chodbě není dozor. Prosím, dodržujte tento čas. Zítra nalepím do deníčku.

ÚT 22.11.

ČT - čtení z listu První sníh , práce s textem, doplňování slov do básně +čítanka str. 40 DÚ: číst

ČJ - Pořádek slov ve větě -PS str. 24, DÚ: PS 24/cv.2 - složit věty a přepsat do sešitu

PČ - Zimní omalovánky

TV - Vycházka kolem Pískáče a přes park - Využili jsme krásného teplého počasí, když hodně dětí nemůže cvičit.

Pozn: Děti dostaly jablko a dvě mandarinky z projektu "Ovoce do škol". Připomínám zítřejší AJ.

PO 21.11.

ČJ - PS příloha vzadu- stříhání slov a skládání vět

M - PS str. 28 - slovní úlohy společně

ČT/PS - čítanka str. 39, PS -na papír psaní  vět o tátovi, DÚ: číst

PRV - Rodina - učeb. str. 24, PS str. 26

 

12. týden 14. - 18. listopadu

ST 16.11.

AJ - test + probráno PS str. 18, DÚ: dokončit PS str. 19 + 71

ČJ - Slova ve větě, pořádek slov -učebnice str. 34,36 ústně, PS str. 23

M - PS str. 27 ( někteří dokončit za DÚ)

VV - pokračovali jsme v malování přáníček pro důchodce, přátelé a partnery školy  FOTO

Pozn: Prohlédněte dětem vlasy, ve škole se vyskytly vši. Děti si vzaly domů ručníky na oprání. Přeji pěkné podzimní volno.

 

 

ÚT 15.11.

ČJ - opakování a ukončení učiva "Druhy vět" - učebnice 30-31 (ústně), SLOH: učeb. str.32/ cv. 1,2- Omluva (ústně), str. 33/2 folie

PS - písanka str. 24 - opakujeme E

ČT - čítanka str. 37, básně ze str. 38 DÚ: číst přes dny volna

PČ - Vymalovávání obrázků na vánoční přáníčka

Pozn: Připomínám zítřejší AJ - učit se na test.

PO 14.11.

ČJ - Pracovní list na zopakování učiva "Druhy vět"

M - PS str. 26 -opakujeme metr, litr, kilogram. Po vysvětlení  cv. 2,5,6 samostatně. (stranu dokončit za DÚ)

ČT/PS - Písanka str. 23 - opakujeme písmeno ch, Ch. Čítanka str.37 - DÚ: číst str. 37

PRV - Podzimní zahrada - PS str. 23-24, učebnice str. 20-22- poznáváme, co pěstujeme na zahradě

Pozn: Zítra info v deníčku - Sběr papíru od 14.11. do 10.12.  a Ředitelský den v pátek 18.11.

 

11. týden  7. - 11. listopadu

PÁ 11.11.

Dnes je Martina, chybí nám 7 dětí a hodně dětí je nachlazených. Proto jsme zvolnili a věnovali se tématu " Martin".

PS - přepis básničky , skládání rozstříhané básně + nalepení k obrázku    FOTO

ČT- četli jsme z listu "První sníh" (z knížky Babička od B. Němcové) a pracovali s textem

M - skládání LOTA     

 

 

ČT 10.11.

M - matematické hry - tělesa- přiřazování, stavby z těles, mat. tajenky, mat. řetězy, loto  FOTO

ČJ - učeb. str. 26/4,6,7 str. 27- tvoření rozkaz. vět, + čtyřsměrka str. 28/5

PRV - Poznávání a ochutnávání ovoce a zeleniny se zavázanýma očima FOTO

TV - chybí 6 dětí a některé jsou nachlazené, tak jsme tělocvik "věnovali" na prvouku

Pozn. Děkuji všem maminkám za poslané ovoce a zeleninu (i naporcovanou). Velmi se nám to všechno hodilo.  Kompoty jsme nestihli, tak mističky ještě zítra.

ST 9.11.

AJ - Probráno: učeb. str. 20-21, PS str. 17, příští hodinu test z 2. lekce

ČJ - PS str. 22, učeb. str. 25/cv. 3 - skládáme věty a píšeme do sešitu, DÚ: učeb. str. 26/cv. 5

M - PS str. 24 - odčítáme s číslem 17 a 18, samostatně sloupečky cv. 3, str. 25 - rýsujeme podle pravítka

VV - Kompoty - otiskování jablek     FOTO z M, ČJ, PČ,VV

 

ÚT 8.11.

ČJ - opakování abecedy, Druhy vět - práce s kartičkami - přiřazování věta + znaménko za větou, dokončení str. 21 z PS

TV - Rozcvička + hry na zahřátí, cvičení na koberci, houpání na kruzích

ČT/PS - Písanka str. 22 - opakování C,Č, Čítanka str. 36  DÚ: číst

PČ - Jablka 3D - práce s papírem, nalepování proužků

Pozn. Děti dnes dostaly v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol " 2 jablka, mandarinku a blumu. Ochutnávka ovoce a kompotů bude ve čtvrtek - děti si mohou přinést plastovou misku a malou lžičku.

PO 7.11.

ČJ - Vypravování zážitků z víkendu, PS str. 20/3, 21/1

M - PS str. 23 Odčítáme s přechodem od čísla 15,16, LOTO - příklady s přechodem

ČT/PS - Písanka str. 21- opakování c,č , Čítanka str. 35 + na papír psaní vět na téma "K čemu je dobrá rodina" DÚ: číst str. 35 + přepis do sešitu psaní

PRV - Prac. list - Opakování o podzimu, Přinesené ovoce a zeleninu jsme si jen vystavili, víc jsme nestihli. Příští hodinu budeme poznávat a ochutnávat.

 

10. týden 31. října - 4. listopadu

PÁ 4.11.

ČJ - diktát vět (1/15, 2/6, 3/1), PS str. 20/ cv. 1,2 DÚ: oprava diktátu

M - PS str. 22 + LOTO

ČT - čítanka str. 34 - DÚ: číst

HV - Hudební nástroje v přesmyčkách, píseň - Obluda

Pozn: Chválím děti za zvládnutí diktátu, ikdyž byl těžký (pravopis, který neumíme si říkáme, také si připomínáme začátek a konec věty, dlouhé samohlásky zdůrazňuji). Posílám lísteček SRPŠ. Připomínám ovoce a zeleninu do prvouky. Může být i kompot.

ČT 3.11.

M - dokončení str. 21 v PS + kontrola, Geometrie: Prac. list na tělesa + stavebnice -pojmy: kvádr, krychle, koule, válec, kužel

ČJ - PS str. 19 - určování druhů vět, doplnění znamének za větou, tvoření vět

TV - Běhací a míčové hry

PRV - dokončení tématu Podzimní les a rybník - PS str. 15 + podzimní obrázek do malého sešitu

Pozn: V pondělí začneme v prvouce probírat Podzim na zahradě - děti si mohou přinést na výstavku a k ochutnání různé druhy podzimního ovoce a zeleniny.

 

ST 2.11.

AJ - probráno učeb.str.18-19, PS str.16 DÚ: str. 15 + učit se slovíčka str. 15,17,19

ČJ - zápis do malého sešitu Druhy vět- tvořili jsme věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací - děti opisovaly z tabule

M - pracov. list na sčítání a porovnávání čísel do 20, LOTO, DÚ: zelené sloupečky z PS str. 20

VV - Strašidelné dýně  FOTO (přidávám foto i z ČJ)

Pozn: Děkuji všem rodičům, kteří finančně přispěli na Adopci na dálku. Jestli se někdo ještě rozmýšlí, tak v pátek bych to chtěla uzavřít. Děkuji.

Tento čtvrtek není konzultační den.

ÚT 1.11.

ČJ - Druhy vět - skládání rozstříhaných vět a přidání správného znaménka na konci věty (věty oznamovací, tázací), vlastní tvoření věty rozkazovací a přací

TV - běh, rozcvička, překážková dráha,

ČT/PS - čítanka str. 32-33, Písanka str. 20 DÚ: číst

PČ- Pracovní list na přiřazování podzimních protikladů (malá dýně- velká dýně, veselý strašák- smutný strašák apod.)

 

 

PO 31.10.

ČJ - Zážitky z prázdnin, nové učivo - Druhy vět PS str. 18

ČT/PS  - opakování čtení článků z čítanky str. 30-31   DÚ -opsat básničku nalepenou v sešitě

M - Odčítání s přechodem s číslem 13 - PS str. 20

PRV - Zvířata na podzim - savci, ptáci, ryby - učeb. str. 16-19, PS str.21

9. týden 24. - 28. října

ÚT 25.10. DÝŇOVÝ  DEN

Dnes jsme prožili ve třídě náročný, ale pěkný Dýňový den. Všechny děti si přinesly (nad očekávání) krásné ozdobné i velké dýně, které nám daly trošku zabrat. V první půlené hodině jsme dlabali, vyřezávali a zdobili. Druhou hodinu jsme si řekli něco k Halloweenu a pustili si anglickou kreslenou písničku "Trick or Treat". Pak jsme se přesunuli do učebny Rodinné výchovy - kuchyňky - a děti vykreslovaly obrázky s příklady a já jsem dělala těsto s nastrouhanou dýní a upekla buchtu. Po upečení jsme se vrátili do třídy. Ve třídě jsme obrázky nalepili do sešitu matematiky a dokreslili obrázky se strašákem. Mezitím nám buchta zchládla a mohli jsme ochutnat. Podle toho, že nezbyl ani kousek a něktré děti si i přidaly, byla asi dobrá. Ještě jsme si stihli pustit písničku "Máme doma obludu", kterou už jsme se nestihli naučit. První skupinka už musela končit a jít domů nebo do družiny a druhá se chystala na práci s dýněmi. Jak se nám dařilo, uvidíte na fotkách.

Pozn: Chválím všechny rodiče za "vybavení " dětí dýněmi i přírodninami. Omlouvám se za pozdní příspěvek. Zapomněla jsem doma foťák, tak jsem si musela půjčit od kolegyně a taky jsem fotila telefonem. Po vyučování jsem se s tou technikou nemohla nějak domluvit.   FOTO zde https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/

Přeji Vám všem příjemné podzimní dny a dětem pěkné, aspoň trochu slunečné prázdniny.

 

PO 24.10.

ČJ - Prac. list - Draci - tvoření otázek, tvoření slov, práce s textem o vlaštovkách DÚ: Cv.13 z prac. listu- napsat 3 otázky do sešitu ČJ, cv. 15. - číst o vlaštovkách - přes prázdniny

ČT/PS - čítanka str. 30 - 31 - DÚ číst, Písanka str. 19 opak.: ď, Au, Ou

M - PS str. 18 - odčítáme s přechodem od čísla 12, šikovní počtáři stihli i str. 19 - ostatní za DÚ přes prázdniny

PRV - učeb. str. 13-15 - Význam lesa + PS str. 20

Pozn: Zítra máme ve třídě Dýňový den, ale půlené vyučování zůstává. Děti si přinesou dýni a přírodniny (kdo má), pastelky, pouzdro, notýsek. Aktovku nemusí nosit. Všechny úkoly jsou přes prázdniny, přinesou je až v pondělí.  

 

8. týden  17. - 21. října

PÁ 21.10.

ČJ - Dnes místo diktátu přepis na známky - Vlaštovička, + PS str. 17   DÚ: oprava přepisu v sešitu PSANÍ

M - PS str. 17 + vrátili jsme se k PL Nákupy a říkali si , Co je dražší a co je levnější a o kolik,  Kdo utratil více a kdo méně? Kolik dostali zpět? + LOTO

ČT - čítanka str. 29  DÚ: číst

HV - zpívali jsme naše oblíbené písníčky" Zpíváme s Míšou"

Pozn: Přidala jsem foto z hry na obchod

ČT 20.10.

M - Prac. list: Nákupy- počítání s papírovými penězi, hra na obchod

ČJ - pořádek vět - PS str. 16 DÚ: učeb. str. 21/cv.2

TV - Míčové hry - přihrávky, driblování, hod na koš, fotbal

PRV - Plody podzimu - PS str. 19 - poznáváme plody a listy

ST 19.10.

AJ - probráno učivo učeb. str. 14-17, PS str 12-13, DÚ: PS str. 14  Příští týden AJ odpadá - podzim. prázdniny, opakovat slovíčka !

ČJ - Mluvíme ve větách PS str. 15 společně, kontrola dú z folie

M - Opakování geometrie PS str. 15 + Nové učivo -  Odčítání s přechodem přes 10 (číslo 11) PS str.16 DÚ: napsat zelené sloupečky ze str. 13

VV - Téma Podzim - volná kresba

Pozn: Děti mají v deníčku info o Dýňovém dnu v úterý 25.10.

ÚT 18.10.

ČT - dnes jsme měli půlené čtení - máme více času - všechny děti četly 2 krát  ze str. 27 i 28. DÚ: číst str. 28

ČJ - řazení slov podle abecedy psaní z tabule do malého sešitu + učeb. s folií str. 18-20 cv. 3-Mluvíme ve větách a Pořádek vět DÚ: str. 20/cv. 4 na folii sestavit větu ze slov z nabídky - zítra si je jen řekneme.

PS - Písanka str.18- opakujeme d + opis věty z tabule do sešitu SLOH + nakreslit obrázek jeřabin

PČ- Drak - nalepování z barevných papírů podle vlastní fantazie  FOTO

Pozn: Dnes nebyl tělocvik, hodně dětí se omlouvá, že nemůže cvičit. Děkuji všem rodičům za příspěvek na Adopci na dálku. Na příští úterý před prázdninami plánuji v rámci vyučování  Dýňový den - vydlabeme si dýni, ozdobíme malé dýně přírodninami, možná upečeme i dýňový koláč. Jestli máte možnost přispět malými dýněmi, přírodninami apod. předem děkujeme. Info dám do deníčku.

PO 17.10.

ČJ - procvičování abecedy, hra: jméno, město, zvíře, věc + PL dolňování písmen - DÚ: dokončit PL

M - PS str. 14 

ČT /PS - čítanka str. 27 DÚ: číst str. 27

PRV - Stromy, keře, plody a houby v lese - PS str. 16,17

7. týden 10.- 14. října

PÁ 14.10.

ČJ - Diktát - jména pohád. postav + řadit dle abecedy(úkol navíc), PS str. 14 -samostatně + společná kontrola DÚ: oprava diktátu

M - PL sloupečky + PS str.13 - jen slovní úlohy, + zábavné počítání (výukový program na interakt. tab.)

ČT/PS - písanka str. 17, čítanka str. 24-26 DÚ: číst

HV - opakování písní + pohádka

Pozn: Děti mají v notýsku lísteček k Adopci na dálku - příspěvek je dobrovolný.

ČT 13.10.

M - opakování a procvičování sčítání s přechodem 10, LOTO + Prac. list - cv. 24 samostatně na známky,  DÚ: PL cv. 23 (rozkládat s doplněním do 10)

ČJ - opakování a procvičování abecedy -učebnice a folie str. 15/cv. 1,2,4, +cvičení z tabule do malého sešitu - řadit zvířata a ovoce

TV - rozcvička, míčové hry, driblování

PRV - Stromy a keře na podzim v lese - učeb. str. 10 -11

ST 12.10.

AJ - test, PS str. 10,11-dokončit za DÚ, PS str. 69 - vyrobit knížku

ČJ - PS str. 13 dokončení, učebnice + folie str. 14/6

M - PS str. 12 - sčítání s přechdem s číslem 5

VV - Strašák  - Krásné práce - chválím !   FOTO zítra

Pozn: Dnes úkol není. Děkujeme rodičům za přísun sena a slámy - teď si musíme do třídy pořídit i králíky.

ÚT 11.10.

ČJ - skládání abecedy, PS str. 13/ cv. 1,2 společně Cv.2 dokončit za DÚ, učeb.+ folie str. 13- cv. 1,2,3

ČT/PS - čítanka str. 23- číst za DÚ, Písanka str. 16

TV - závodivé hry na rychlost a obratnost

PČ - modelování s plastelinou nebo skládání z geom. tvarů- dle výběru dětí

Pozn: Na zítra potřebujeme do VV na vlasy strašákovi trochu sena nebo slámy(některé děti slíbily, že mají doma) a 2 ploché knoflíky (kdo nemá doma, dám dětem)

PO 10.10.

ČJ - vypravování zážitků z víkendu, PS str. 12 - obrázek z písmen, učebnice str. 11+12 - cvičení na procvičování abecedy -doplnění na folii

M - Prac. list na sčítání s přechodem, Prac. list na geometrické tvary

ČT/PS písanka str. 15 - nácvik yY, číslice 3,4,5  Čítanka str. 22 - DÚ: přepis básničky, číst str. 22

PRV - PS str. 13, + učebnice str. 8 - 9 PODZIM - stromy a plody, PS str. 14 DÚ: do PS str. 14 napsat, co děti nasbíraly (na čtvrtek)

Prosím, aby děti měly všechny věci do prvouky - PS i učebnici - Kontrolujte aktovky podle rozvrhu. Děkuji.

6. týden 3. - 7. října

PÁ 7.10.

ČJ - diktát vět (1/17, 2/3, 3/1), Chválím - hodně dětí mělo diktát bez jediné chyby. DÚ: oprava diktátu, PS str. 12

ČT/PS - Dnes všechny děti četly na známky Lískulku - DÚ: čtení z čítanky nebo vlastní knihy

M - PS str. 11 - sčítání s přechodem - s číslem 6

HV - oběd + zpívání písní     FOTO https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Abeceda_a_kastany/

 

ČT 6.10.

M - příprava pomůcky - vytrhávání koleček a jiných tvarů, kdo nestihl,dokončí za DÚ + PL slovní úlohy + PL na sloupečky -2 sloupečky za DÚ

ČJ - PS str. 11 DÚ: cv.1,4 seřadit slova podle abecedy

TV - pohybové hry + přihrávky s míčem

PRV- dokončení a opakování tématu Škola a Cesta do školy - PS str. 12 společně

Pozn: Děti musí mít do TV jiné tričko, ne to, ve kterém sedí ve třídě (plazí se, leží na zemi, potí se ...), nesmí nosit žádné šperky - náramky, velké naušnice, řetízky apod. z důvodu bezpečnosti. Holky musí mít culík a ne čelenky. Děkuji za pochopení.

Zítra jdeme na oběd v 10.30 hodin (z důvodu uvolnění zadní jídelny pro volební místnost). Dejte dětem malou svačinku na ráno a druhou na odpoledne do družiny.

ST 5.10.

AJ - PS str. 8-9 dokončit , učit se slovíčka - zvířata, příští hodinu test

ČJ - procvičování abecedy - soutěž družstev u tabule - psaní zvířat na A,B.....,  ve dvojici skládání slov na kartičkách, PS str. 10

M - Prac. list na sčítání s přechodem do 20 (s číslem 8 a 9)

VV + sloh - PL Podzim a kaštany - tvoření vět k obrázkům, řazení vět, vlastnosti kaštanů a listů DÚ: napsat 5 přídav. jmen ke kaštanům i listům + vyrábění z kaštanů    FOTO zítra

Pozn: Prosím, dbejte na přípravu dětí do AJ, některé neměly po 14 dnech domácí úkol!

 

ÚT 4.10.

ČJ - pokračujeme v procvičování abecedy- zpívání písniček k abecedě,skládání obrázků a písmeny abecedy a psaní slov do PL FOTO

ČT- čítanka str. 19 - čtení básniček, str. 20 - Lískulka, DÚ: číst str. 20

PS - Písanka str. 14 - psaní W,w + číslice 0,1,2 DÚ: dopsat str. 14, přepis básničky Jablíčka (úkol může být až na pátek, kdy máme psaní)

PČ - Sova - vystřihování, slepování z barevných papírů FOTO    https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Abeceda_a_sova/

Pozn: Dnes TV nebyl - nahrazen zítra - nácvik evakuace. Od čtvrtku budeme chodit do tělocvičny, ať mají děti tepláky, triko a tenisky se světlou podrážkou.

PO 3.10.

ČJ - procvičování abecedy: PL - doplňování zvířat podle abecedy, PS str. 9 doplňování písmen abecedy do korálků - dokončit za DÚ

ČT/PS - čítanka str. 19 - Dú: číst,  PS - písanka str. 13- opakování písmen V,U

M- opakování příkladů s 9 a 8 - ústně , na tabuli a do sešitu DÚ: doplň rozklady a vypočítej - nalepeno v malém sešitě

PRV - opakování Cesta do školy - dopravní situace + nalepení obrázků z PS str.11

Pozn: Mám posbírané deníčky a zjistila jsem, že některé děti neměly info o vycházce. Tak jsem dolepila (jen pro pořádek) a tím jsem taky zjistila, že umí informaci vyřídit. :-) Neustále kontrolujte dětem vlasy. :-(  Děkuji.

5. týden 26. - 30. září

PÁ 30.9.

ČJ - psaní jmen do PL a hledání jmen v kalendáři, diktát jmen

M - dokončení str. 10 z PS,+ slovní úloha a 2 sloupečky z tabule do malého sešitu DÚ: procvičovat sčítání s číslem 9,8,7

ČT/PS  čítanka str. 18 DÚ: číst, Písanka str. 12

HV - píseň Abeceda

ČT 29.9.

M - Sčítáme se 7 - PS str. 10/cv. 1,2,3 DÚ: procvičovat sčítání  s 9,8,7

ČJ - nové učivo Abeceda - prac. list: Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku DÚ: číst PL

PRV - Dopravní prostředky - PS str. 11

TV - na hřišti

 

ST 28.9. Státní svátek

ÚT 27.9.

ČJ - sloh : Pranostiky o podzimu -vysvětlení, skládání rozstříhaných vět ze slov, význam pranostiky, tvoření vět o podzimu FOTO

ČT- čítanka str. 16-17 čl.Překvapení, DÚ: číst str.16-17

PS- písanka str. 11- opakování N,M, PS- přepsat básničku Škola do písanky z 1.tř.

PČ - Barevný ježek FOTO    https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Pranostiky_a_jezek/

Pozn: Při pěkném počasí ve čtvrtek TV venku. Přeji Vám všem slunečný volný den.

PO 26.9.

ČJ - PL Podzim - vyravování o obrázku, doplňování slov do vět, podzimní hádanky + učeb. str. 9/cv. 6,7- ústně DÚ: str.9/cv. 8 napsat 3 věty - rozděl na slova

M - Geometrie- práce s pravítkem PS str. 9 - podle pravítla tužkou doplnit na čtverec, obdélník, trojúhelník + PL - dokončit za DÚ

Žáci byli důrazně poučeni o zacházení s pravítkem - používat pouze v matematice, nešermovat se, neřezat si ruku apod. , nebezpečí úrazu! Stačí jedno pravítko.

ČT/PS - čtení básně Vlaštovka str. 15, vrátili jsme se k článku ze str. 13 - některé děti ho za víkend vůbec nečetly !!! DÚ: znovu číst str. 13 - 15

  PS - písanka str. 10 a 2 řádky ze str. 11 - nedopisovat doma

PRV- učeb. str. 6 Cesta do školy + PS str.10 společně na tabuli DÚ: naučit značky ze str. 6

4. týden 19. - 23. září

PÁ 23.9.

ČJ - diktát slov( 1/19, 2/4), učeb. str. 8 - tvoření vět k obrázkům - ústně DÚ: oprava diktátu - chybné slovo napsat správně

M - PS str. 8 -společně slovní úlohy , samostatně sloupečky (dokončit za DÚ) Do geometrie budeme potřebovat pravítko.

ČT/PS - písanka str. 9 -opakování písmen m,n, čítanka str.13-14 DÚ: denně číst !

HV- lidové písně, psaní not

ČT 22.9.

M - Sčítáme s osmičkou -pomocí  koleček +PS str. 7,  FOTO

Od 9.15 vycházka do Ekolandu,  FOTO

 

ST 21.9.

AJ - PS str. 6- názvy zvířat

ČJ - sloh - Rozumím textu -učeb. str. 7 ústně skládat věty podle násslednosti, do sešitu SLOH cvičení + obrázek (sešit obalit a donést zpět)

M - Sčítáme s devítkou - zelené sloupečky do sešitu PS str. 6/cv.3 + LOTO +,- do 20 bez přechodu (PS a pouzdro jsme si nechali ve škole)FOTO z min. týdne

VV - Slunečnice - vosk + barva FOTO   https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/

Pozn: Zítra platí půlené hodiny matematiky, v 9.15 jdeme na vycházku - info v deníčku. Kdyby ráno pršelo, tak jsme ve škole, aktovky s sebou.

ÚT 20.9.

ČJ - dokončení prac. listu Piráti - doplňování a-á,e-é,u-ú, třídění slov

ČT/PS - čítanka str. 12, písanka str.8- písmeno r+ř

- Kašpárek s rozvrhem

TV - Hry v parku

Pozn: Info v deníčku o podzimní vycházce ve čtvrtek 22.9.

PO 19.9.

ČJ - učeb. str. 6/cv. 5 ústně, str. 7/cv. 2 + do sešitu psaní jmen,DÚ: str. 7/cv.3 napsat jména dětí do sešitu

M - Prac. list -opak. +,- do 20, PS str. 6, dopsat za DÚ

ČT/PS - Písanka str. 7 - opak . písmena t, čítanka str. 10-11

PRV - PL Jsem školák

3. týden 12.-16. září,

PÁ 16.9.

ČJ - PS str. 8: Psaní a tvoření vět , učeb.str.5/cv. 1,2 ústně, str. 6/cv. 4 do sešitu - DÚ: dopsat a vymyslet další slova(stačí celkem 8 slov)

M - pokračování ve sčítání s číslem 9 - přechod přes 10 - práce s kolečky + PS str. 5 dokončení, (kdo nestihl, dopočítá za DÚ) Procvičujte zatím jen s číslem 9.

Č/PS - čítanka str. 10 -11 - Fík ve škole DÚ: za víkend přečíst alespoň 2x , písanka str. 6-opak. písmen i + u,

HV - opakování lidových písní

 

ČT 15.9.

ČJ - PS str. 7  s textem + vlastní jména

M - Vyvození nového učiva : sčítání s přechodem přes 10 (zatím jen s číslem 9, příklady  9+2, 9+3, 9+ 4, další zítra)+ PS str. 5 jen část

PRV - PS str. 9 Jak se učíme ve škole

TV - Na hřišti - fotbal, hry apod.

ST 14. 9.

AJ - PS str. 2-3, DÚ: učeb. str.7- učit se slovíčka

ČJ - PS str. 6 celá - opět cvičení k učivu: Věta - slovo - slabika

M - zavedení sešitu do mat., barevné počítání -Ježek, sešit obalit a donést zpět, PS str. 4 celá - kdo stihl, odevzdal

VV - Aktovka - vystřihování a nalepování pomůcek do aktovky FOTO

Pozn: Zítra TV venku. Info v deníčku - placení pomůcek, platit můžete i po částech. Foto z páteční střelnice od paní Papežové.

https://zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Strelnice_-_setkani_rodicu_a_deti%2C_9._9._2016/

 

ÚT 13.9.

ČJ - učeb. str. 5/cv.1 + třídění slov na tab. na škol. pomůcky a hračky, zavedení sešitu do ČJ - učivo: Věta - slovo- slabika ( sešit obalit)

M - Matýskova matematika + výukový program - souměrnost podle osy.

PČ - školní pomůcky z papíru - vymalovat+vystřihnout

ČT/PS - čítanka str. 6-8 DÚ: číst str. 8, Písanka str. 5- opak. písmena f (někteří dokončit za DÚ)

Pozn: Chválím děti za pěkné čtení a prosím, denně čtěte z čítanky nebo i něco jiného. Psaní je trošku slabší, ale snad se to zlepší. Opět zavedu i cvičnou písanku. Skupinky dnes přišlly, tak jak mají, i když je ta ranní mnohem početnější. Tak budou děti chodit i ve čtvrtky. Třídní schůzky zatím ruším, protože co potřebuji, vám napíšu. Zítra info v deníčku - budu vybírat 850,-. Je to letos hodně, druháci už nemají nic zdarma, pouze matematiku. Ve čtvrtek půjdeme v TV ven.

PO 12.9.

ČJ - PS str. 5 celá - opakování slabika - slovo

M - PL Bob a Bobek - opakování +- do 20 bez přechodu

ČT/PS - opak. básní, čtení na známky čl. Mates je pes, Písanka str. 4 ,DÚ: číst str. 6-7

PRV - PS str. 8

2. týden  5.- 9. září

PÁ 9.9.

ČJ - PS str. 4 -opakování písmen (kdo nestihl, dokončí za DÚ)

M - PS str. 3- nové pojmy: sčítanec + sčítanec = součet

ČT/PS - přednes básně zpaměti, čítanka str. 4-5 DÚ: číst

HV - opakování písní

Pozn: Prosím, podepište deníček - info k půleným hodinám.

ČT 8.9.

ČJ - PS str.3/ cv. 3- opis básně, cv.4- hledání stejných písmen

M - PS dokončení str. 2, cv.6 - slovní úloha samostatně

PRV- Učeb. str. 5 Co děláme ve škole + poslech CD J. Nohavica, PS str. 6+7

TV - na hřišti

Pozn: Která cvičení děti nestihnou ve škole, musí dokončit doma. Prosím, denně prohlédněte sešity a PS a dopište. Děkuji za spolupráci.

Od příštího týdne už pravidelně DÚ!

Páteční akce na střelnici platí. Všichni jste srdečně zváni!

ST 7.9.

AJ - opakování slovíček z 1. třídy formou her, Děti dostaly učebnici a PS - obalit a nosit jen ve středu!

ČJ - učebnice str. 4 - báseň Do školy + úkoly k básničce, PS str. 3/ cv. 1,2

M - PS str.1 - vyznačení desítky, str.2/ cv. 1,2,3 společně

VV - zavedení složky portfolia, Záložka do knihy - vymalování nalepování,

Pozn: Zítra půjdeme v TV ven + bude ČJ, M, PRV.

ÚT 6.9.

ČJ - seznámení s učebnicí do ČJ, str.4/cv. a) -e) - opakování písmen

2. hod- Prezentace ZUŠ - ukázka hudebních nástrojů (děti mají letáček)

ČT/PS - seznámení s čítankou, čtení básní str.3 - jednu naučit zpaměti, Písanka str. 1-2 opak. psaní l,e

PČ - Titulní list do portfolia - vymalování

Pozn: Učebnice musí být obalené a v tabulce podepsané. Ušpinění se hradí. Čítanku nosit jen PO,ÚT,PÁ.

 

PO 5.9.

1. hod. čtení pozdravů z prázdnin

2. hod. vysvětlení rozvrhu, předmětů, pomůcek

3. hod. poučení o bezpečnosti, Desetaro žáka, podepisování PS

4. hod. úvod do PRV - Naše škola str.4 ,PS str.4 - napsat jméno, adresu školy podle tabule

DÚ: zopakovat na papír psaní svého jména a příjmení

Pozn: Děti si nechaly věci v lavici a postupně se budeme učit, co si budou nosit podle rozvrhu. Zítra TV není,
při pěkném počasí půjdeme ve čtvrtek ven. Dělené hodiny od příštího týdne. Prosím, prohlédněte dětem vlasy, vyskytly se vši.

1. týden 1.-2. září

ČT 1.9.

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

PÁ 2.9.

1.+ 2. hod. třídnické práce

3.+4. hod. hry, malování ,vypravování


zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Plavani_2._lekce 

Zpět

Učivo

4.A Školní rok 2018/2019

04.09.2018 12:28
4. A  2018/2019 43. týden 24.-28. června Třídnické práce, úklid třídy, hry apod. 28.6. Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019, zhodnocení chování a prospěchu, rozdání vysvědčení FOTO:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vysvedceni_4.A_28.6.2019/   42. týden 17.-21. června ČJ - Dokončení a...

Učivo

30.08.2017 00:00
3.A Školní rok 2017/2018 43. týden 25. - 29. června PÁ 29.6. Ukončení školního roku 2017/2018 Ráno se všichni žáci 3.A sešli s velkým očekáváním už skoro v prázdné a uklizené třídě. Ještě než jsme zahájili hodnocení celoroční práce, nás "přepadli" deváťáci, kteří se loučí se školou a...