Třídní schůzka

20.09.2017 12:34

Pozvánka na individuální  třídní schůzku spojenou s volbou do školské rady z řad rodičů v úterý 26. 9. 2017  od 14,00 do 16,00 hod. ve třídě 3.A. Jména kandidátů najdete na webu školy. V sekci Škola je info o školské radě. (Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Usnáší se nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách (klasifikační řád).)

Zpět