Fotografování

04.11.2015 12:18

Ve čtvrtek 12.11. od 9 hodin se děti fotí

        „ První rok ve škole“

dle nabídky, kterou jste si vybrali.

Fotky a další výrobky si budete vyzvedávat

a platit u p. Motana v ateliéru na Osecké ul.

Termín k vyzvednutí vám sdělím-

(pravděpodobně konec listopadu

– začátek prosince.)

Kdo má zájem vyfotit i sourozence,

přijďte v 9 hodin ke třídě.

Zpět