Fotografování

24.04.2015 13:40

Žáci dostali nabídku na fotografování, které

bude probíhat v pondělí 11. května ve školní knihovně.

Prosím, zakroužkujte, jak a s kým se budou fotit a lístek mi pošlete zpět.

Zpět