Akce v květnu

14.05.2018 13:28

Akce v květnu, které jsou součástí výuky:

14.5. Beseda o třídění odpadu s firmou EKO-KOM

15.5. Divadel. představ. O Jírovi a Johance,  v 10,15 hod. ECHO

16.5.  pěvecká soutěž Skřivánek  - vybraní žáci, dopoledne

17.5. Dopravní výchova na doprav. hřišti

17.5. Třídní schůzka v 15,30 ve 3.A  (GDPR ochrana osob. údajů)

Zpět