4.A Školní rok 2018/2019

04.09.2018 12:28

4. A  2018/2019

43. týden 24.-28. června

Třídnické práce, úklid třídy, hry apod.

28.6. Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019, zhodnocení chování a prospěchu, rozdání vysvědčení

FOTO:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vysvedceni_4.A_28.6.2019/

 

42. týden 17.-21. června

ČJ - Dokončení a opakování učiva, Dopis z prázdnin
ČT - čítanka str. 169-174, zhodnocení čtenářských deníků
M - Procvičování učiva
PŘ - Ochrana přírody, význam lesa, vody, půdy
VL - Opakování učiva PS str. 28 + vlastivědný kvíz
VV + PČ - Hodnocení výkresů a řazení do složek, Zakládání prac. listů do portfolia
TV - Vycházka na zmrzlinu a hry v parku
Pozn: Poslední týden je vyučování zkráceno - info podepište v deníčku. Kdo doma zapomněl některou učebnici, tak ji donese k odevzdání v pondělí.
Budu taky vybírat klíče od skříněk, kdo ztratil, nechte udělat náhradní. Děti budou nosit pouzdro, žákovskou a deníček a prac. sešity na dokončení. Po splnění úkolů si mohou zahrát přinesenou hru.
Dne 19.6. jsme se zúčastnili Olympijského běhu T- Mobile v lesoparku. FOTO: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Olympijsky_beh_T-Mobile_19.6.2019/
 

41. týden 10.- 14. června

ČJ - Opakování + písemná práce, dokončení učiva: přímá řeč, učeb. str. 107-109, PS po str. 40
ČT - čít. str. 159-161
M - opakování + písemná práce - průměr 1,71, sčítání zlomků
M g - obsah čtverce a obdélníka
PŘ - Ekosystém potok, řeka učeb. po str. 67-68, opakování test
VL - Opakování PL+ test -Husité, dokončení učiva - Habsburkové na českém trůně, PS str. 26-27
VV+PČ - Přání ke Dni otců
TV - Dopravní výchova na dopr. hřišti + vycházka kolem Bečvy      FOTO:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Dopravni_hriste_14.6.2019/
Pozn : Písemky  máme napsané, budeme opakovat na prac. listech. Ať si děti donesou všechny učebnice, bude je postupně kontrolovat vybírat.
Taky během týdne pošlu přeplatek z plavání + pobytu v přírodě(zaplatím z toho fotky 40,- /žák, a zmrzlinu 18,-/žák).
Ve středu 19.6. máme školní akci T-Mobil Olympijský běh - info bude v deníčku, hlavně nezapomenout sprey na klíšťata a alergici prášek, bude se běhat v lesoparku.
 

40. týden 3.-7. června

ČJ - Opakování učiva na písem. práci PS po str. 40 (kromě učiva přímá řeč na str. 37), učeb. po str. 108
ČT - čítanka str. 154-157
M - Zlomky - zápis do sešitu + Opakování na písemnou práci (písemné +, -, x, :, slovní úlohy, porovnávání a zaokrouhlování čísel, převody jednotek)
Mg - Obsah čverce, Opakování - rýsování trojúhelníků
PŘ - Ekosystém "Rybník"- učeb. str. 62-65
VL - Husitské války, České země po husit. válkách, učeb po str. 39, PS po str. 25
VV+ PČ - Léto - pláž (koláž)
TV - Míčové a pohybové hry , běh v parku
Pozn: 
Po vydařeném pobytu v přírodě jsme opět usedli do lavic a opakujeme na závěr. písemky.
Dne 4.6. proběhlo na škole taktické cvičení ZHS Olomouc. kraje, nacvičili jsme evakuaci a přesunuli se na přednášku do KD Echo.
Ve čtvrtek 6.6. se třída společně fotila v parku. (zaplatím z přeplatku plavání)
Děti mají v deníčku info o závěreč. písemkách, Po - ČJ, Út - M, ť -AJ.
V pátek 14.6. jdeme v 10 hod. na dopravní hřiště - S sebou: pouzdro, AJ, svačinu, pití, přilbu, peníze na zmrzlinu, sport. oblečení.
 
 

39. týden 27.-31.května  Pobyt v přírodě

38. týden 20.-24. května

37. týden 13. - 17. května

ČJ - Shoda přísudku s podmětem, učeb. po str. 103, PS po str. 33, opakování
ČT - čítanka str. 142-144, společ. četba z knihy Obrázky z českých dějin
M - Početní úkony s milionem PS str. 17, vztahy mezi čísly PS str. 20
M geom. - obvod čtverce a obdelníku, rýsování obdelníku
PŘ - Zvířata chovaná pro radost učeb. str. 58-59
VL - Stavby Karla IV, Václav IV., Zikmund Lucemburský , učeb. str. 28, PS str. 19-20 Prac. listy, skládačky a doplňovačky (kdo nestihl, dokončí za DÚ -  
       nalepit do sešitu)
HV - opakování písní
VV + PČ - Létající balón v krajině - koláž
TV - Běh v lesoparku (trénink na školní závody 19.6.), míčové hry
Pozn: Vzhledem k chladnému počasí byla zrušena dopravní výchova na dopravním hřišti, náhradní termín 14.6.(bude upřesněno v deníčku). Ve středu 15.5. jsme se zúčastnili v Echu divadelního představení "O šípkové Růžence", kretou nacvičily děti dramatického kroužku.
Připomínám, že za týden odjíždíme na pobyt v přírodě - pošlete co nejdřív vyplněné papíry. Žáci, kteří se pobytu nezúčastní, budou chodit do 3.A a budou mít rozvrh podle 3.A (každý den do 12,35 hodin+ Další info pošlu v pondělí). Také připomínám 6.6.se uskuteční poslední konzultační schůzky a 6.6. fotografování tříd v parku , cena fotky je 40,- Kč. Skupinky se nefotí. V ČJ a M opakujeme na závěrečné písemky, které si napíšeme pravděpodobně 10. a 11. června.
 

36. týden  6. května - 10. května  

úterý 7.5. Den otevřených dveří v kasárnách

středa 8.5. Státní svátek

ČJ - Podmět a přísudek - základní skladební dvojice, učeb. po str. 102, PS po str. 32, prac. list, DÚ(6.5.) str. 102/4
ČT - čítanka str. 133-135
M - opakování převod jednotek, číslo milion PS str. 16
PŘ - Ovocné stromy a keře
VL - Rozkvět země za vlády Karla IV. - učeb. str. 26-27, PS str. 18/cv. 3, nalepení do sešitu - svatováclav. koruna
HV - písně P. Nováka - Mravenci, Drůbeží závody
VV+PČ - Zvířata z papír. talířů
TV - míčové hry - vybíjená, sportovní a pohybové hry v tělocvičně
Pozn: Hoši z naší třídy ( Simon, Hasoň, Víšek, Boháčik) reprezentovali dnes 10.5. školu ve flortbalovém turnaji škol a vyhráli kásné 1. místo. Blahopřejeme!

35. týden 29. dubna - 3. května

ČJ - Věta jednoduchá a souvětí, Stavba věty - učeb. po str. 101, PS po str. 32, DÚ: oprava diktátu
ČT - čítanka str. 119-121, 128 -129 , sloh - Chraňte přírodu
M - Převody jednotek str. 45,47 + test, Opakování
PŘ - Opakování učiva
VL - Opakování učiva, Český stát za vlády Lucemburků učeb. po str. 26, PS po str. 17, video Český lev
HV - opakování písní , výběr žáků do pěvecké soutěže Skřivánek (16.5.)
VV + PČ - Zvířátka ze srdíček, Přáníčka ke Dni matek
TV - Běh 400 m (stadion)
Pozn: V úterý 30. dubna jsme zhodnotili chování a prospěch za 3. čtvr - přehled známek vzadu v ŽK.  Prosím,podepisujte průběžně známky v ŽK.
Děti dostaly nabídky nakladatelství Albatros a Fragment - oboje do 29.5.(raději dříve, odjíždíme na pobyt 27.5.)

34. týden 23. - 26. dubna

ČJ - Opakujeme slovesné kategorie, abecedu, vyjmenovaná slova učeb po str. 97 DÚ: oprava diktátu
ČT- čítanka str. 114-115, 118,  Sloh - Pozvánka na Pyžamový den, pálení čarodějnic
M - Jednotky délky a hmotnosti, PS str. 13,14, učeb. str.44
Mg - Rýsujeme "Kolumbovo vejce"
PŘ - Zvířata a rostliny u lidských obydlí PS str. 26, učeb. po str. 57
VL - Vznik českého království, Vláda přemyslovských králů učeb. po str. 24, PS po str.15
VV+ PČ - Ilustrace k vlastivědnému učivu -  Chválím děti za krásné výkresy! FOTO:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Vytvarka_na_vlastivedne_tema/
TV - Běh na stadioně 400m (pro výběr do závodů  "Čokoládová tretra")
 

33. týden 15. - 17. dubna

ČJ - Procvičování sloves. kategorií
Č - Velikonoční texty , čítanka str. 127
M - Písemné sčítání a odčítání
PŘ - Rostliny a živočichové v okolí lidských obydlí  učeb. str. 54-57
Úterý 16.4. se 5 chlapců zúčastnilo fotbal. utkání Mc Donald Cup, 
Středa 17.4. Den pro přírodu - návštěva místní farmy, vycházka kolem Bečvy k Pískáči - pozorování přírody a poznávání rostlin a stromů

Čtvrtek - pondělí  18. - 22. dubna Velikonoční prázdniny

32. týden 8. - 12. dubna

ČJ - Slovesa čas budoucí a minulý, učeb po str. 94, PS po str. 28, +PL na opakování vyjm. slov a vzorů pods. jmen, písemnka za 3. čvrtletí
ČT - čtení z knihy Obrázky z českých dějin, vlastní četba, čítanka str. 120-126
M - Procvičování násobení dvojcif. činitelem, Slov. úlohy, příklady s neznámou, učeb. str. 36 -37, PS fialový str. 7-8
M geom. - Trojúhelník rovnostranný a rovnoramenný + Konstrukce - učeb. str.25, útvary souměrné podle osy PS fialový str. 43/cv.1,2
PŘ - Ekosystém park - učeb. str. 50-52, PS str. 24
VL - Vláda přemyslovských knížat , učeb. str. 16-19, PS str. 11-13, video Český lev
VV+ PČ - řazení prací do složky portfolia, velikonoční zajíc - krabička
HV - písně P. Nováka
TV - Sportovní hry - lavičky, tyče, cviky ve dvojicívh,  Míčové hry - přihrávky, závody, vybíjená
Pozn: Některé děti se po třídní schůzce snaží své chování napravit, dávám jim šanci a doufám, že jim to vydrží.
Po neděli je velikonoční týden - Modré nebo žluté pondělí - tak jsme se domluvili, že se oblékneme do modré, Šedivé úterý - tak do šedé (pokud máte).
Ve středu máme ve škole Den pro přírodu - info podepište v deníčku. Čtvrtek - pondělí (18.-22. dubna) jsou velikonoční prázdniny.
Nezapomeňte posílat doplatek na pobyt v přírodě do konce dubna.
 

31. týden 1. dubna - 5. dubna

ČJ - Slovesa - čas přítomný, budoucí, učeb. po str. 91, PS po str. 27, PL - Opakování vzorů podst. jmen, diktát - DÚ: oprava diktátu
ČT - čtení z knihy Obrázky z českých dějin, Sloh - Popis zvířete - myšlenková mapa
M - PL na násobení dvojcif. činitelem, Slovní úlohy, opakování, prověrka za 3. čtvrt.
M geom. - Rýsujeme trojúhelník - učeb. str. 25/cv. 1,  DÚ: str. 25/2
PŘ - Ekosystém louka - učeb. str. 46 -49, zápis do sešitu
VL - Velkomoravská říše, Vznik českého státu - učeb. str. 13- 16, PS str. 9 -10
VV - Ilustrace k pověsti
PČ - Velikonoční přání
HV - Opakování písní, P. Novák: Pro slepičí kvoč
TV - Sportovní hry venku
Pozn: Připomínám pozvání na společnou třídní schůzku ve čtvrtek 11.4. v 15,30. Podepište v žákovské knížce.
 

30. týden  25.- 29. března

ČJ - Slovesa - tvar určitý a neurčitý, jednoduchý a složený, slovesa zvratná učeb. po str. 87, PS po str. 25, DÚ: oprava diktátu
ČT - čítanka po str. 113, Nejstarší české pověsti
M - Násobení dvojciferným činitelem zakončeným nulou  učeb. str. 35, slovní úlohy, rozbor úloh z Matematického klokana
M geom. - Rýsujeme pravoúhlý trojúhelník PS bílý str. 8, 9
PŘ - Živočichové našich polí , učeb. str. 40-42, zápis do sešitu
VL - Nejstarší české dějiny v pověstech , učeb. str. 11, PS str. 7-8, prac. list
VV + PČ - Sova - dárek k zápisu
HV - lidové písně - Boleslav, Boleslav, Ten chlumecký zámek
TV - Sportovní hry venku
 

29. týden 18. - 22. března

ČJ - dokončili jsme učivo "vzory podst. jmen" (budeme ale stále procvičovat), učeb. po str. 84, PS po str. 22
ČT - Texty do vlastivědy, vlastní četba, čítanka str. 108-109
M - Prac. list - římské číslice, písemné násobení, soutěž "Matematický klokan" - s bodovým hodnocením žáky seznámím příští týden
M geom. - PS bílý str. 18,19, (pomocí kolmic nebo rovnoběžek rýsujeme čtverec a obdélník, DÚ: učeb. str.43/2,3
PŘ - Na poli - Hospodářské plodiny - vzorník obilovin a luštěnin
VL - příchod Slovanů, Sámova říše, učeb. po str.10, PS str. 5,6
VV+ PČ - Rodina- malujeme obrázky rodiny na výzdobu parku při školní akci (Na soutěž "Barevná pastelka"na ZŠ Hranicka dne 8.4.jsem vybrala Anetku)
HV - píseň Panský kočí
TV - Sportovní hry venku ( na plavecké závody 26.3.se přihlásili: Matěj P., Gabča K., Klárka H., Kačka V., na soutěž ve šplhu 28.3. jsem vybrala: Alici,Patricii, Terku, Klárku, Sáru, Adama - info pošlu)
Pozn: Do konce příštího týdne můžete ještě objednávat knihy z nakl. Fragment a Albatros.
Taky pořád řešíme chování o přestávce - kopání, žduchání, nadávání, posmívání a podobně. Nemůžu být u všeho, tak to zatím řeším společným poučením a domlouváním, že každý je zodpovědný za své chování. Zkuste dětem taky domluvit.
Dne 11.4. se plánuje další třídní schůzka - tentokrát bude společná na 15,30 - předám vám další info ke škole v přírodě a od dubna můžete posílat doplatek.
Kromě soutěží ještě v dubnu plánujeme Den pro přírodu (středa 17.4.)- vycházka s návštěvou malé farmy v Lipníku (můžete sbírat staré pečivo).
Velikonoční prázdniny se blíží, jsou  18. -22. dubna. Přeji všem pěkné jaro.
 

28. týden 11. - 15. března

ČJ - Opakování a procvičování vzorů pod. jmen - kartičky, prac. list, PS po str. 22
ČT - čítanka po str. 101
M - učeb. po str. 23,
M geom. - učeb. str. 12 Obdélník, PS bílý str. 16,17,
PŘ - Člověk a zdraví -PL, film: Byl jednou jeden život
VL - Malá kapitola o čase - hledaní na časové ose, určování století -PL, Pravěk - Předmostí PL  , učeb. po str. 7, PS po str. 4
HV - opakování písní
VV+PČ - Pletení z bužírek
TV - Pohybové a závodivé hry, Šplh, Vybíjená
Pozn: Opět se objevily vši. Kontrolujte každodenně vlasy.
 

27. týden  4. - 8. března

ČJ - Vzory pods. jmen rodu muž.- PÁN, HRAD, MUŽ, učeb. po str. 77, PS po str. 18, opak. vzorů rodu středního,
ČJ sloh - Pověst, Dopis
ČJ - čtení - Pověst  o propasti Macocha, Brněnský drak a Brněnské kolo,
M - PS 2. díl po str. 5, římské číslice, učeb. po st. 22,
M geom. - Obrazce z geometr. tvarů
PŘ - Zdravá výživa: Zdravý talíř, Víš, co piješ? - zjišťování cukru v nápojích (viz. nástěnka u jídelny) Prac. list - Zdravé zuby a výživa
VL - Dokončení učiva o krajích ČR, Úvod do učiva českých dějin - PS dějiny str. 2 (žáci mi odevzdali učebnici vlastivědy - zeměpisnou část)
VV+ PČ - Zdravá svačina - výroba mrkvového salátu, odšťavňování pomerančů, (Chválím všechny děti a maminky za přípravu pomůcek na tuto hodinu.)
TV - Přihrávky ve dvojicích a vybíjená, Hoši- florbal, dívky - gymnastika, závodivé hry s obručemi

26. týden 25. února - 1. března

ČJ - Vzory podst. jmen rodu mužského , PS po str. 16, učeb. po str. 74, + práce s kartičkami, kontrola PL
ČT - čítanka po str. 96, práce s textem,
M - Písemné i pamětné +, - , x, : s velkými čísly nad 10 000,  učeb. po str. 14, PS 2. díl str. 3
M geom. - PS 1. díl str. 40-41 - rýsování kolmic a rovnoběžek, PS bílý str. 15/5
PŘ - Člověk - smysly -( čidlo - činnost):třídění obrázků a lepení do sešitu (DÚ: donést letáky potravin)
VL - Kraje ČR - Jihočeský, Jihomoravský, Olomoucký + mapka, zápis
VV+PČ - Sněženky
TV - Přihrávky s míčem ve dvojicích, vybíjená, šplh, překážková dráha
Pozn: Děti dostaly nabídku knih z nakl. Albatros a Fragment - Objednávky do 29.3.
Od 1. března ukončil provoz školní obchůdek.
Vybírám peníze za cestovné plavání 224,- Kč + 25,- Kč na PS do vlastivědy. (sešit stojí 55,- Kč, ale děti u mě měly 40,- Kč z divadla, od toho jsem odečetla 10,- materiál na vyšívání, tak zbylo 30,- Kč.)
Dnes jsme si vážně promluvili o vzájemném chování a vztazích ve třídě, vyčleňování spolužáků z kolektivu, ze hry apod.,posmívání se, ubližování a otravování ostatních spolužáků. Při opakovaném chování budu muset použít kázeňské opatření.
 

25. týden 18. - 22. února  Jarní prázdniny

24. týden 11.- 15. února

ČJ - Dokončení učiva vzorů pod. jmen rodu ženského, učeb. po str. 69, PS po str. 14, dnes jsme zkoušeeli samostatně napsat cvičení na doplnění y/i a vzorů      (Jen 4 jedničky, proto dávám DÚ - pracovní list na procvičení a doučení vzorů, děti dostaly i přehled vzorů v tabulce, který můžou mít před sebou při 
    určování.)
ČT - čítanka po str. 91
M - Početní operace s čísly nad 100 000 - sčítání, odčítání , učeb. po str. 17, PS po str. 27
PŔ - Člověk - zdraví, bezpečnost, + Dopravní výchova -teorie, test (4 hodiny)
VL - Kraje ČR - Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina + mapka, zápis
VV+ PĆ - Klaun
TV - Míčové a pohybové hry, Šplh, kladina, forbal (Napomínám chování některých žáků za nesportovní chování. Oni se vám přiznají.)
Pozn: Příští týden jsou jarní prázdniny. Přeji všem dětem i rodičům odpočinkové volné dny.
 
 

23. týden 4.- 8. února

ČJ - Vzory podst. jmen rodu ženského - ŽENA, RŮŽE, PÍSEŇ, KOST, učeb. po str. 67, PS po str. 12/1
ČT - příprava na recitační soutěž, (8.2. 8,00 -9,30 hod. škol. kolo - účast: Vašek, Filip, Katka, Kája, Alička, Anička, Gabča), čítanka po str. 83
M - Čísla větší než 10 000 - čtení, porovnávání a zaokrouhlování čísel, učeb. 2. díl po str. 9, PS žlutý str. 24
M geom.- PS žlutý str. 34 - 35 (procvičování měření  délky úsečky pomocí pravítka)
PŘ - Vlastnosti látek , učeb. po str. 35, PS po str. 19
VL - Kraje ČR - Plzeňský, Karlovarský, Ústecký - mapka + zápis do sešitu
VV - Ptáci v zimě - Hýl obecný - kombinovaná technika (Chválím! Většina prací velmi pěkné.)
TV - Bobování a hry na sněhu
 

22. týden 28. - 31. ledna  +  1. února Pololetní prázdniny  

ČJ - Vzory podst. jmen rodu ženského - přehled, skloňování podle vzoru ŽENA, učeb. po str. 64, PS po str. 10
ČT - příprava na recitační soutěž, výběr básní ( děti si vybraly okopírované nebo mohou být básničky i z čítanky str. 97,110,122) , V úterý 5.2. si uděláme 
       třídní kolo, zájemci do škol. kola ji už musí umět zpaměti.
M - učeb. po str. 52 + slovní úlohy,
M geom. -  str. 47/4,5,6
PŘ - Vlastnosti látek , učeb. po str. 35 + opakování učiva
VL - učeb. po str. 43, PS str. 21
VV - Prac. list - Společná práce ve dvojicích - Pohádky J. Lady
Pozn: Dne 31.1. zhodnoceno chování a prospěch za 1.pololetí a rozdán výpis vysvědčení (nenosit zpět). Děti si také vyplnily "Moje hodnocení", které si přečtu a potom založíme do portfólií. Děkuji za spolupráci v tomto pololetí a přeji hodně sil nám všem do toho dalšího.
                            zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Bobovani_11.1.2019/
                            

21.týden 21.- 25. ledna

ČJ - Procvičování skloňování pod. jmen rodu středního a jejich vzorů, seznámení se vzory PJ rodu ženského učeb. po str. 62-63, PS po str. 8
ČT - čítanka po str. 83
M - učeb. str. 43-46, 60-61, M geom. Rýsování kolmic a rovnoběžek str. 47/1-3
PŘ - učeb. po str. 33
VL - Orientace na mapě, učeb. po str. 39, PS str. 20
VV - Zimní krajina 3D
PČ - Vyšívání
TV - Přihrávky s míčem,
 

20. týden 14.- 18. ledna

ČJ - Pololetní písemná práce, procvičování vzorů PJ rodu stř. - město, moře, kuře, stavení ,učeb. str. 59, PS str. 7/cv.1,2
M - Pololetní písemná práce, písemné násobení a dělení - učeb. str. 60-61, PL opak. str. 54,
M geom.- Rýsování rovnoběžek učeb. str. 39,44
PŘ - Opakování učiva,
VL - Opakování učiva, zeměpisné spojovačky, prac. list
PČ + VV - Vyšívání
TV - Pohybové a míčové hry
 
Pozn: Rodičům, kteří nebyli na konzultacích posílám informace na lístečku. Škola má nové webové stránky: zsosecka.edupage.org/
 

19. týden 7. - 11. ledna

ČJ - Nové učivo - vzory podst. jmen rodu stř.- učeb. po str. 57, PS 2. díl. po str. 4 + diktát + opakování na pololetní písem. práci (PO 14.1.)
ČT - čítanka po str. 75 (texty o zimě)
M - opakujeme na pololet. písem. práci (písemné +, -, x, :, slovní úlohy, geometrie - ÚT 15.1.) Na příští týden budou děti potřebovat dvě pravítka na rýsování  rovnoběžek, kružítko stále)
PŘ - Neživá příroda - Vzduch, Voda učeb. str. 30 + zápis do sešitu, Pokusy - tání a mrznutí
VL - Nerostné suroviny v ČR a jejich těžba - učeb. po str. 37, PS str. 19
PČ - Lední medvěd- proplétání proužků papíru
VV - Řazení prací do portfolia
TV - Zimní vycházka
Pozn: Určitě jste si všimli, že píšu na stránky vždy koncem  týdne (ČT-PÁ). Na stránky naší třídy se zatím nedostanete přes stránky školy, proto si děti napsaly web. adresu do deníčku. (www.krtecek1.webnode.cz). Brzy bude odkaz na novém školním webu. DÚ si žáci zapisují z tabule v hodině. Plno věcí si pamatují a vyřídí sami, důležité info je v deníčku a musí být podepsáno rodiči. Jestli zítra nebude hodně tát, šli bychom v TV na vycházku.
Všichni zdravíme do lázní Matěje Procházku !

18. týden 3.-4. 1. 2019

ČJ - Vánoční tajenky a hádanky, opakování učiva - pád u podst. jmen PS str. 38-39
ČT - Novoroční texty - čítanka str. 71-73
VL - Opakování Počasí a podnebí, Půda a zemědělství v ČR, učeb. str. 34-35, PS str.18
VV - List z kalendáře
PČ - Tři králové
TV - Míčové hry, florbal, gymnastika
Pozn: Příští týden začneme opakovat učivo na pololetní písemné práce z ČJ a M, které budeme pravděpodobně psát 14. a 15. ledna.
Ve čtvrtek 17. ledna bude konzultační tř. schůzka od 14 do 17 hodin. (Podepište v ŽK.)
 

18. týden 31.12. -2.1.2019 Vánoční prázdniny

17. týden 24.-28.12. Vánoční prázdniny

 

16. týden 17.- 21. 12.

PÁ 21.12. Vánoce ve třídě

Ráno jsme se sešli ve třídě za zpěvu koled ze školního rozhlasu. Po přivítání a připomenutí vánočních tradic jsme jako vloni odešli do kostela sv. Františka zpívat koledy. Krásně k nám promluvil pan farář a připomenul dobu adventu a vánoční tradice. Zpěv koled krásně zněl za varhanního doprovodu pana Pavla Tomáše, jen někteří hoši to kazili svým bavením. Po návratu nás ve třídě čekal svítící stromeček a pod ním kupa dárků. Ale těšení musí chvilku trvat, tak jsme vyhledávali v TV programu vánoční pohádky, které si nenácháme ujít a zahráli si hru s vánočními slovy podle známé televizní hry "Kufr". Poslední hodinu jsme se pustili do rozbalování dárečků. Ježíšek na nikoho nezapomněl a všem se dárky moc líbili. Jen nás trochu potrápil dárek "sliz", který byl po celé třídě!
Nakonec jsme stihli stromeček i odstrojit a vše uklidit. Všichni se těšíme na vánoční prázdniny.
Přeji všem dětem i rodičům veselé a spokojené Vánoce, dětem hodně dárků a alespoň trochu sněhu a všem jen to nejlepší do nového roku 2019. Ve škole se sejdeme ve čtvrtek 3. ledna 2019.
 
ČJ - Podstatná jména, určujeme pád, číslo, rod, učeb. po str. 48, PS po str. 38/7 DÚ: do malého sešitu napsat libovolné podst.jméno ve všech pádech
ČT - čítanka po str. 70, Někteří žáci neodevzdali čtenářský deník ! Náhradní termín začátek ledna.
M - stále procvičujeme písemné dělení (po prázdninách minutovka, ať zjistím, kdo to ještě neumí, můžete procvičovat učeb.na str. 61) PS po str. 22, učeb.
      po str. 38 G: geodeska - vánoční obrazce, PL - Vánoční násobení
PŘ - PL  Opakování LES, ZIMA
VL - Počasí a podnebí ČR - učeb. po str. 32, PS po str.17, zápis do sešitu
HV - Nácvik koled + zpěv v kostele sv. Františka v pátek 21.12.
AJ - Vánoční křížovka a písničky
PČ - Voňavý pomeranč, svícen z jablka
VV - Vánoční stromeček, Zimní krajina s krajkou
20.12. návštěva ZŠ a SŠ Osecká 301 -Den otevřených dveří
Pozn: Děkuji všem rodičům, kteří zaplatili příspěvek SRPŠ - vybrali jsme 2300,-Kć.
 

15. týden 10. - 14. 12.

ČJ - začali jsme Slovní druhy, teď opakujeme všechny, od pondělí se zaměříme jen na podst. jména,učeb po str. 41, PS po str. 35 (děti mají z loňska kartičku s přehledem, co u podst. jmen určujeme a přehled pádových otázek)
ČT - čteme texty se zimní a vánoční tématikou, čítanka po str. 63, tvořili jsme báseň se slovy: Vánoce, stromeček, kapr, semafor( jeden z advent. úkolů)
       nejlepší básničky přidám k vánočním fotkám, DÚ: vymyslet nebo napodobit vánoční reklamu, zdramatizovat (ve dvojici, skupině)
M - Počítáme s čísly do 10000, začali jsme písemné dělení jednocif. dělitelem (např. 478:4 ), učeb. str. 23-27 PS po str. 17
PŘ - Pomáháme živočichům, Ptáci v zimě , učeb. str. 28
VL - Vodstvo ČR - PS str. 17, učeb. po str. 31 + práce s mapou, zápisy do sešitu
HV - Koledy a vánoční písničky
VV + PČ -Vánoční přání - Skládání z čajových sáčků
TV - Návštěva vánoční výstavy a jarmarku 14.12.
 
Pozn: Děti dostaly lístek k příspěvku SRPŠ (penize posílejte do 20.12.) Ve výtvarné výchově 20.12. budeme opět tvořit vánoční svícen z jablka nebo voňavý pomeranč. V pátek 21.12. (bez aktovky)  na 8,30 hod. jdeme do kostela sv. Františka zpívat koledy. (Můžete se přijít podívat.) Potom budeme mít Vánoce ve třídě - hrát vánoční reklamy, hry, rozdávat dárečky. Vyučování bude v pátek končit v 11,45. (info v deníčku)
 

14. týden 3. - 7. 12.

ČJ - učeb.  po str. 35, PS po str. 31, Diktát, DÚ: oprava diktátu
M - PS po str. 19,
PŘ - Příroda v zimě, učeb. po str. 27
VL - Vodstvo ČR - PS po str. 17/6, učeb. po str.31,
TV - Vybíjená se 4.B, florbal- hoši, gymnastika - kladina - dívky
HV - Nácvik koled
ČT - čítanka str. 56-57 , práce s textem

Čertovský den 5.12.  středa

Většina děti přišla v maskách čertíků nebo andílků. Chválím pěkné masky. Vyučování jsme začali připomenutím mikulášské tradice a zpěvem koled. Potom jsme si přečetli krátký příběh "Lež má krátké nohy", kterou nakonec Mikuláš odhalil. V textu jsme hledali odpovědi na otázky v pracovním listu. Také jsme s pomocí kalendáře doplnili několik zimních pranostik. V matematice jsme zase počítali "Pekelné úkoly", které všichni zvládli na jedničku. Také jsme si zahráli "kimovku" na zapamatování devíti věcí souvisejících s Vánocemi. Nakonec nás ve třídě navštívil "opravdový" Mikuláš s anděly a čerty. A už se všichni těšíme domů na večerní nadílku. FOTO z Čertovského dne a pár fotek z výtvarky:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Certovsky_den_ve_4.A_5.12.2018/

13. týden

29.-30. 11.

ČJ - PS po str. 30, DÚ: oprava diktátu
M - Prac. list na písemné +,- , dělení se zbytkem
VL - Povrch a vodstvo ČR, práce s mapou, PS po str. 15, učeb. str. 28
 
 

26. - 28.11. (pro nemocné)

ČJ - pokračujeme ve vyjm. slovech - učeb. po str. 33, PS po str. 28
M - počítáme s velkými čísly PS str. 16-17, PL
PŘ - PS str. 12
VL - učeb. str. 25 -27 - tajenky, práce s mapou ve dvojicích, DÚ PS str. 14 (na pátek)
ČT- čítanka str. 53-54

12. týden 19. - 23. 11.

ČJ - Procvičování VS - učeb. po str. 32, PS po str. 27/1,2 DÚ: dokončit nedopsaná cvičení
M - Procvičujeme pamětné i písemné +,- do 1000, prac. list -Cestujeme po ČR + PL na opakování, Geometr. - procvičování rýsování kružnic a kolmic (některé  děti byly u zubaře)
PŘ - Pokračování na projektech, učeb. po str. 26,
VL - Orientace na mapě (hledáme města, pohoří, nížiny)+ vlastivědné hádanky, Povrch ČR - učeb. po str. 25
TV - Poučení o chování a bezpečnosti, míčové hry + vybíjená družstev, nástupy, pochod ve dvojicích, hry na obratnost,
ČT - čítanka po str. 51, vlastní četba
Pozn:  V deníčku posílám info o předvánočních akcích. Připomínám v pondělí 26.11. jedeme do divadla , první dvě hodiny se učíme - ČJ + M.
          Děkuji p. Papežové za krásné foto ze závěrečného plavání:zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Plavani_-_zaverecne_-_16._11._2018/
          Příští týden budou v žák. knížce vzadu orientační známky za 1.čtvrt. Prosím, podepište. Chování jsme probrali s rodiči ústně.
 

11. týden 12.- 16. 11.

ČJ - písemná práce za 1. čtvrt., Vyjm. slova po B, L, M učeb po str. 30, PS po str. 24, DÚ: dokončit prac. list na VS po L
M - písemná práce za 1. čtvrt., učeb. po str. 22 - střídáme cvičení na +,-, X, : ( i písemné), neustále procvičujeme násobilku, která se základem pro písemné 
      násobení a dělení se zbytkem
PŘ - Patra lesa, význam lesa - učeb. po str. 24, PS po str.11
VL - Orientace v krajině - učeb. po str. 22, PS po str. 13
TV - Poslední lekce plavání
Pozn: Děkuji všem rodičům za účast na konzultační třídní schůzce. Taky velký dík za nákup vánoční hvězdy na podporu onkolog. nemocných dětí.

10. týden  5.-9. 11.

ČJ -učeb. po str. 28, PS po str. 23, opakujeme na čtvrtletní písem. práci (PO 12.11.) - viz sešit
M - Čísla do 10 000, PS str. 11-12, písemné +, -, x, slovní úlohy, učeb. 1. díl 45 -47 + opakování na písem. práci (ÚT 13.11.)
M geom.- rýsujeme kolmice, kružnice apod. potřebujeme pravítko s ryskou a kružítko!
PŘ - učeb. po str. 21 - Lesní patra
VL - učeb. po str. 19, PS po str. 12/6 - Mapy a plány
VV - Výtvarné ztvárnění svého jména
PČ - Sv. Martin - tradice, pranostiky, kůň,
TV - 9. lekce plavání,  příští týden 10. závěrečná lekce plavání
ČT - čítanka po str. 35, pokračovat ve vlastní četbě a zápisech do čtenář. deníku (kontrola čten. deníku koncem listopadu)
 
Pozn: Neměla jsem potřebu psát, tento týden byly všechny děti zdravé a ve škole. Ale přece jen pár informací a upozornění. Tento týden děti dostaly nabídku knih z nakl. Egmont, Fragment, Albatros - objednávky pošlete do 29.11. Také ve čtvrtek dostaly mléko, plát. sýr a ovocné pyré z projektu Mléko a ovoce do škol. Ve čtvrtek 15.11. konzultační tř. schůzky. Můžete chodit od 14 - do 17 hodin do třídy 4.A i za vyučujícími AJ.
V pondělí 26.11. jedeme do divadla v Prostějově. Info v deníčku.
Pořád trvá pečlivá a pravidelná kontrola vlasů. Ve třídě se objevily už 2krát vši.
Podepisujte, prosím, žákovskou knížku - vzkazy, poučení i známky. Při kontrole zjištěny nedostatky. Děkuji.

 

9. týden

PO- ÚT 29.-30. října Podzimní prázdniny

ST - PÁ 31.10. - 2.11.

ČJ - diktát, DÚ oprava diktátu, učeb. po str. 23, PS po str. 20, sloh: vyplnění přihlášky do kroužku PS str.20
M - Písemné násobení (tzv. pod sebe) , učeb. str. 46-48, PS str. 20/1, 21/17
PŘ - Pokračování na projektu Živočichové
VL - Mapy a plány PS str. 11/cv. 1-2
VV - Dýně a strašidla nebo  Podzimní přání
PČ - Čarodějnice - kornout
TV - 8. lekce plavání
Pozn: Ve třídě se vyskytly vši. Prosím o zvýšenou péči při prohlídce vlasů. Také prosím o podepsání ŽK vzadu - konzultační tř. schůzky a uzamykání školy a podepsání deníčku - info divadlo Prostějov. Děkuji.
 

8. týden 22. - 26. října

PÁ 26.10.

ČJ - PS str. 17 dokončení , str. 18/cv. 1 zdvojené souhlásky
VL - Mapy a plány - učeb. str. 17 + nalepení zápisu do sešitu
TV - Plavecký výcvik 7. lekce
Pozn: Žáci byli poučeni o pozdních příchodech, škola se bude z bezpečnostních důvodů zamykat už v 7,55. Kdo přijde později, musí jít hlavním vchodem a zazvonit. Opakované pozdní příchody budou potrestány.
Příští týden 29. - 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Pěkné volno všem dětem i rodičům.
 

ST 24.10. + ČT 25.10.

ČJ - Slova s předložkou a předponou - učeb. po str. 21, PS str. 16/1, 17/2, PL - Čarodějnice (hledání slov s předponou),
ČT+ SL - Pozvánka na Halloween, čítanka str. 47 Naše vlast, + seriál Český lev (ke 100. výročí republiky)
M - Procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky, PL na opakování (posílám na ukázku a donést zpět), Geom. PS str. 31 celá
PŘ - Rozdělení živočichů - charakteristické znaky skupin, Práce na projektu
VV + PČ - výroba bambulí - UFFF, byla to dřina, rozstříhat a svázat skoro třicet bambulek! Ale zvládli jsme to všichni na jedničku! Pochvala i maminkám za nakoupení nových pěkných vln. FOTO: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/PC_-_Vyroba_bambuli_25.10._2018/
Pozn: Jak jste si všímli, nepíšu už denně. Učíme děti samostatnosti, pamatovat si své úkoly a povinnosti. A celkem (až na vyjímky) se to daří. Připomínám zítra plavání a dohodli jsme se, že zítra přijdeme oblečení v barvách trikolóry (stačí jedna z barev). Taky děkuji všem rodičům, kteří přispěli na Adopci na dálku. Vybrali jsme za třídu  450,- Kč.
 
 

PO 22.10. + ÚT 23.10.

ČJ - Předložky a předpony - učeb. str. 21, PS str. 16, Prac. list
M - učeb. str. 32 (příklady typu 160:4, 120:2, 150:3), str. 40 /14, Prac. list "Myši" na +,- zpaměti
PŘ - test - Opakování rostlin, učeb. str. 16 - Rozdělení živočichů
VL - učeb. str. 15- Armáda ČR, NATO, OSN
 

7. týden 15. - 19. října

ST 17.5.

ČJ - Opakujeme a procvičujeme - VS, abecedu, slovní druhy, slova protikladná, podřazená apod.,
      učeb. str. 20/cv.1 + zápis do sešitu, cv.3 společně, cv. 4 za DÚ
M - PL na dělení a násobení dvojcif. čísel
M geom. - Rýsování kolmic PS bílý str. 5, do sešitu obrázek z kolmic, geodeska
PŘ - Živočichové - učeb. str. 15 Vlastnosti živočichů + zápis do sešitu + PS str.8 Příští hodinu  (v pondělí 22.10.) test na Rostliny.
Pozn: Na zítra do VV lípové listy (kdo může) , dokončíme práce k 100.výročí republiky. Vlnu až na příští týden.
 

PO 15.10.

ČJ - opakování vyjm slov po L + prac. list, PS str. 15/cv. 1,2
M - Násobení dvoucif. čísel (příklady typu: 34x5, 26x4 - pomáháme si rozkladem) učeb. str. 27/cv. 15, 19, + slovní úlohy str. 27/cv. 16,17,21
      DÚ: str. 32/cv. 5  (jen sloupečky na násobení)
PŘ - Dělení rostlin podle místa a užitku, učeb. str. 14, zápis do sešitu + obrázek
ČT - čítanka str. 24-25, vlastní tvorba pohádky
HV - Opakování písní + poslech
Pozn: Vložila jsem foto z vycházky na "třídní rajče" FOTO: zsosecka-1a.rajce.idnes.cz/Podzimni_vychazka_11.10.2018/

6. týden 8. - 12. října

PÁ 12.10.

ČJ -sloh - Postup pracovního postupu -výroba bambulí PS str.12/cv.1
VL - PS str. 8-9 ČR - demokratický stát
TV - 5.lekce p.lavání
Pozn: Posílám předběžné info o pobytu v přírodě - květen 2019. Spodní část pošlete co nejdřív zpět. Děkuji.
Děti si mohou přinést do PČ (na 25.10) vlnu - budeme vyrábět bambulky.
 

ČT 11.10.

ČJ - diktát po přípravě učeb. str. 19/cv.4, DÚ: oprava diktátu(na pondělí), Předložky a předpony učeb. str. 19/cv. 1,2 - tvoření vět k obrázkům, zápis do sešitu
M - Násobení čísel 16-19 učeb. str. 26/9 (tabule+ sešit), slovní úlohy 26/13,14
4.-5. hod. vycházka na sv. Annu a přes Ořechy zpět s plněním přírodo-vlastivědných úkolů. 

ST 10.10.

Pozn: Zítra 11.10.jdeme v 10.45 hodin na vycházku. Využijeme krásného počasí a půjdeme si procvičit učivo přírodovědy na sv. Annu a do Ořechů.

ÚT 9.10. (Pro nemocné)

ČJ - Předložky a předpony PS po str. 14/ cv. 1,2, učeb. po str. 17/ cv.3 za DÚ (8.10.)
M - PS po str. 8, učeb. dnes str.25 /cv. 2 (1.a 2. sloup.)
VL - učeb. str. 11-14(mimo korupce)
PŘ - lisovat listy 4-5 na herbář, učeb. po str. 12
 

5. týden 1. - 5. října

PÁ 5.10.

ČJ - opakování učiva - jazyk. hry, učeb. str. 17 stavba slova - kořen, předpona, přípona + zápis do sešitu -LES- a jedno libovolné -LET-, -VOD-, -ROD-,
       PS str. 13/cv. 1
VL - učeb. str. 11-13 + nalepení zápisu do sešitu (příště dokončíme)
Pozn: Děti často zapomínají vlastivědu nebo přírodovědu a taky klíček od skříňky. Prosím, dohlížejte na domácí přípravu. Připomínám lisování listů stromů do přírodovědy. V pondělí si rozdáme výkresy na nalepení. Kdo má v blízkosti lípu, může donést do VV lípové listy nebo je vylisovat doma.
V pondělí si napíšeme desetiminutovku na dělení se zbytkem a příklady typu 120:6, 400:8, 30x4, 20x7 apod.
 

ST 3. 10. (píšu hlavně pro nemocné a moc zdravíme)

1. hod. Beseda s městskou policií - téma: Cyklista, povin. výbava kola
ČJ - PS str. 12/cv 1 celé, učeb. po str. 14/2 ústně, DÚ: oprava diktátu
M -PS str. 7 celá, učeb. 21/cv. 13 samost. do sešitu 2-3 sloupečky. DÚ: učeb. str.15/cv. 43 (nejméně 3 sloup.)
PŘ - PL na opakování - Houby, Rostliny (samostatně + společně)

 

PO 1. 10.

ČJ - Slova citově zabarvená - lichotivá a hanlivá , učeb. str. 14/cv. 1,2, PS str. 11 (dokončit za DÚ)
M - Dělení se zbytkem - pořád procvičujeme- učeb. str. 13-16 - opakování násobků + cvičení ústně a společně, str. 13/cv. 31 samostatně do sešitu
PŘ - Rostliny - LIST, KVĚT - učeb. str. 12 + zápis do sešitu, DÚ: lisovat 4 různé listy (nejlépe ze stromů), potom nalepit na výktes, který dostanou ve škole, popsat z kterého stromu je list (do pondělí 8.10.)
ČT - čítanka str. 16 -17
HV - píseň Stromy od Z. Svěráka,  poslech A. Dvořák : Z nového světa
Pozn: Dnes jsme zapsali tři napomenutí za časté zapomínání. Děti se musí chystat podle rozvrhu. Prosím, dohlížejte na přípravu do školy i psaní DÚ. Někteří žáci zhoršili písmo i úpravu! Zítra si konečně napíšeme první diktát. Zdravíme nemocné spolužáky. Buďte brzy fit!

4. týden 23.- 28. září

ČJ - učeb. po str. 13, PS po str. 10,
ČT - čítanka po str. 15
M - učeb. str. 12-13, dělení se zbytkem, dnes desetiminutovka na skup. A,B (dopadla celkem dobře- jedničky a dvojky), PS po str.6, dále jen cv. str. 9/5, str.10/11,15
PŘ - Rostliny , učeb. str. 11, PS str. 7/cv.6, 7
VL - učeb. po str. 5, PS str. 7
VV - dnes Slunečnice - Chválím povedené práce, které můžete vidět na nástěncena chodbě.
Pozn: Z projetku Ovoce a mléko do škol dnes děti dostaly mléko, jogurt a džus. V pondělí budeme hodnotit  chování a zapomínání za měsíc září.

 

3. týden 17. -21. září

ST -  PÁ  19.- 21. 9.

ČJ učeb. po str. 10, PS str. 8 celá
M - opak. násobení a dělení PL, LOTO, Dělení se zbytlem učeb. 3.díl. str. 9,10/cv. 17 do sešitu
PŘ - učeb. po str. 10, PS str. 6
VL- učeb. str. 5, PS po str. 7
AJ - PS po str. 7 (všičhni)
Pozn: Zítra v pátek neposílejte peníze, nejsem ve škole, na plavání jede p. vych. Horká.

ÚT 18.9.

ČJ - PS str. 7 slova jednoznačná a mnohoznačná
M - opak. násobilky - prac. list, učeb. str. 21/ 13, slov. úlohy 21/14, 23/6, opak. na proužek papíru  "Hvězdičková rozcvička"
VL - Členění ČR - učeb. str. 5, PS str. 6
ČT - Čtenářský deník - titul. strana pro 4. třídu + nabídka četby, čítanka str. 9, 11
Pozn: Posílám info k placení. V pátek nejsem ve škole, tak peníze neposílejte.
 

PO 17.9.

ČJ - učeb. str. 9, PS str.6/cv. 1 DÚ: PS str. 6/2 očíslovat podle abecedy
M - PS str. 6, opakování násobilky , DÚ: 2 sloupečky násobilky na prac. listě
PŘ - učeb. str. 9 Vlastnosti rostlin + opak. Houby
ČT - čítanka str. 7-9 + úkoly k textu
HV - Poslech: B.Smetana - Vltava, píseň "My pluli dál a dál"
Pozn: Na zítra donést čtenářské deníky. Zítra pošlu v ddeníčku info "Poplatky za PS, sešity a výtv. materiál"

2. týden 10.-14. září 2018

ÚT - PÁ 11.9. - 14.9. (pro nemocné)

ČJ - Opakování učiva - učeb. po str. 7, PS str. 5/cv.11,12
ČT - čítanka str. 4-6 + práce s textem
M - učeb. 3. roč. 3 díl. str. 19 - násobení násobků deseti, slovní úlohy -str. 19,20
M geom. PS str. 1, 2/cv. 4
PŘ - učeb. str. 8 Houby, PS str. 5 + zápis do sešitu
VL - učeb. str. 3, zápis do sešitu + mapka ČR
AJ - tento týden třída spojená (p.uč Tvrdá) , učeb.  str. 6, str.7 (rozhovor nahoře)
 

PO 10.9. (pro nemocné)

ČJ -Opakování učiva - učeb. str. 4 celá ústně, folie, inter. tab.
M - Loto, PS str. 3/cv. 1-4 společně
PŘ - Ekosystémy -učeb. str. 7 + inter. tab. , zavedení sešitu do PŘ
ČT - čítanka str. 3- četbe a rozbor básně, práce ve dvojicích s Morseovou abecedou
HV - opakování písní + píseň ZÁŘÍ  (Z. Svěrák)
Pozn: Dnes píšu hlavně pro nemocné děti. Přejeme rychlé uzdravení! Jinak přestávky zvládáme bez mobilů a je to fajn! :-) Hodně dětí dnes zapomnělo čítanku nebo přírodovědu. Prosím, dohlédněte na chystání podle rozvrhu alespoň během září. Zítra vlastivěda a AJ.

1. týden 3.-7. září 2018

ST 5.9. - PÁ 7.9.

ČJ - Opakování učiva + PS po str. 4/cv. 8
M - Loto, Pyramidy,  PS str. 3/cv. 5,6
PŘ - Seznámení s učivem , PS str. 4, str. 5/cv.4
VL - Seznámení s učivem, Česká republika, sousední státy, učeb. str. 3
TV -1. lekce plavání - rozdělení do družstev a základní plavecké dovednosti

ÚT 4.9.

1.-3. hod. Třídnické práce -rozdání klíčků od skříněk, poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem a jeho podepsání, rozdávání prac. sešitů a učebnic do 4. třídy a jejich podepsání (doma obalit),
4. hod. Zážitky z prázdnin a nabídka KMČ a Fragmentu
Pozn: Celý den se učíme mluvit potichu nebo šeptat - je nás hodně! Zítra už vyučování podle rozvrhu, nosit jen učebnice na daný den!

PO 3.9.

Slavnostně jsme zahájili nový školní rok. Všichni žáci přišli po prázdninách odpočinutí a plní energie do 4. třídy. Máme i novou žákyni Terezku, tak už nás je 29. Celá třída jsme svým vystoupením v tělocvičně 1. stupně přivítali prvňáčky. Potok jsme si ve třídě řekli pár organizačních věcí, rozdali informace pro rodiče a šli domů.

 


 

Zpět