Kontakt

Ve 4. A vyučují  učitelé:

Mgr. Jana Horalíková   - třídní učitelka 4.A   horalikovaj@zsosecka.cz

Mgr. Monika Tvrdá       - Anglický jazyk  -   tvrdam@zsosecka.cz

Mgr. Gabriela Zaoralová  - Anglický jazyk -  zaoralovag@zsosecka.cz 

Mgr. Petr Václavek - Anglický jazyk - vaclavekp@zsosecka.cz

Konzultační třídní schůzky:  šk. rok  2018/2019

Tř. uč.   Mgr. J. Horalíková     

AJ  Mgr. M. Tvrdá              

      Mgr. G. Zaoralová 

      Mgr. P. Václavek

Výchovný poradce  Mgr. D. Koláčková 

Preventista rizikového chování  Ing. H. Hlavičková

Všichni vyučující budou přítomni v tyto termíny: 15.11.,17.1.,11.4.,6.6.

 

 

Kontaktujte nás