Kontakt

V 1. A vyučují  učitelé:

Mgr. Jana Horalíková   - třídní učitelka 1.A   horalikovaj@zsosecka.cz

Konzultační třídní schůzky:  šk. rok  2019/2020

Termíny schůzek:  5. září 2019, 14. listopadu 2019, 26. března 2020, 14. května 2020
 

Tř. uč.   Mgr. J. Horalíková  

AJ   Mgr. Alena Lukačovičová 

Výchovný poradce  Mgr. D. Koláčková 

Preventista rizikového chování  Ing. H. Hlavičková

Všichni vyučující budou přítomni v tyto termíny ve škole.

 

 

Kontaktujte nás